18 års grense for medlemskap i religiøse trossamfunn?

Gjennom 17 år var  Rose Carlmark medlem av Jehovas Vitner og allerede 14 år gammel 18-års-grenseble Rose med i den religiøse bevegelsen som anses som en religiøs sekt. Etter 17 år som medlem endte hun som utstøtt fordi hun fant en annen mann, og nå arbeider kvinnen som har satt i gang et opprop til den svenske riksdagen å få innført en 18 års grense for medlemskap i religiøse trossamfunn. I tillegg har kvinnen også anmeldt den religiøse organisasjonen til  barnombudsmannen på grunn av to filmer hun mener hjernevasker barna, og at de derfor bryter mot barnekonvensjonen. Det er den svenske avisen Borås Tidning som fredag omtalte saken. (Skjermdump fra Borås Tidning)

At jeg går til dette skrittet nå skyldes at jeg fikk se to filmer som blir brukt av Jehovas Vitner, sier Carlmark til den svenske avisen. I følge den svenske kvinnen brukes filmene for å hjernevaske og manipulere barna, og i den ene filmen som hun selv skal ha anvendt da hun var en fanatisk foreldre blir barna manipulerte. Filmen handler om en liten gutt som har en magisk dukke og i Jehovas Vitner er magi forbudt (noe som også kommer tydelig frem i Bibelen) og for å få gutten til å slenge bort den magiske dukken spør mammaen om gutten vil gjøre Jehova lei seg. Og gjøre Jehova trist, er et ganske stort ansvar å legge på et barn, ser Calmark videre. I følge avisen Vårt Land jobber også Hjelpekilden for å få innført en 18 års grense for medlemskap i trossamfunn. Anders Torp som tidligere i år tok et oppgjør med sin far og sin oppvekst i Seierskirken og Oslokirken, gjennom boken “Jesus soldaten” jobber fortiden som kommunikasjonsjef i Hjelpekilden som skal jobbe med informasjon om lukkede trossamfunn. En eventuell 18 års grense for medlemsskap i menigheter vil, dersom en slik skulle bli innført få store konsekvenser for også kristne trossamfunn. Selv om vi mener det er grunn til å advare mot lukkede trossamfunn og sekter som Jehovas Vitner, vil en 18 års grense for medlemskap i religiøse trossamfunn også innvirke på alle typer trossamfunn.  (Her er videoen som den svenske kvinnen har anmeldt til barneombudsmannen)

https://www.youtube.com/watch?v=71DOnRFxfrc

En slik 18 års grense vil etter vårt syn være en sterk inngripen i religionsfriheten, og vil i praksis være umulig å håndheve dersom tanken er å beskytte barna mot “skadelig religiøs indoktrinering” -da slik også kan skje selv om barna ikke har medlemskap i et bestemt trossamfunn. Vil hjelpekilden at det skal være 18 års grense for å kunne delta i møter og stevner til det som pr definisjon er lukkede trossamfunn eller vil man innføre en svarteliste med farlige trossamfunn og menigheter som får  slike restriksjoner? Som kjent skjer mye religiøs oppdragelse også i hjemmet og skal man da få opprettet et slags religions-politi som kan gripe inn overfor familier som lærer barna sine opp i sine egne religiøse skikker? Her i Norge har vi jo barnevernet som i hvert fall overfor Bodnariu familien har fungert som et religions-politi -ved frata ekteparet fire av deres fem barn, angivelig på grunn av frykt for at foreldrenes ekstreme religiøse overbevisning. Et slikt ekstremt synspunkt som den svenske Rose Carlmark og den norske hjelpekilden syntes å ønske å fremme, innebærer et vårt syn et alvorlig angrep på religionsfriheten, og etter vårt syn en ekstrem tankegang som ikke bør bli tatt til følge. Jeg tror heller ikke at Jehovas Vitners to filmer, deriblant den om en magisk dukke, vil kunne forbys av noen myndighet -da forbudet mot å praktisere magi er godt fundamentert i Bibelens lover. Dog tror vi likevel at det finnes bedre måter enn banale filmer på å¨undervise barna om dette temaet.

Her en liten video fra NRK som godt illustrerer et møte i Rikets Sal slik det er i en normal forsamling i den omstridte sekten. https://www.youtube.com/watch?v=YzsIXAnA2zw

I en rekke land blir Jehovas Vitner utsatt for forfølgelse og trakassering, noe vi selvfølgelig vil ta avstand fra. Selv om vi mener Jehovas Vitner er en forførelse og en ikkekristen sekt, vil vi likevel sterkt ta avstand fra brutalitet og vold mot Jehovas Vitner. Dette klippet er fra Bulgaria og skal være tatt opp i 2011. Slike krenkelser av trosfriheten er alvorlig, og det som rammer Jehovas Vitner i dag, vil snart komme til å ramme bibelske kristne over hele den vestlige verden. Vi må ikke akseptere vold og forfølgelse mot noen religiøs gruppe selv om vi er grunnleggende uenig med Jehovas Vitners lære.

Også fra Danmark er det rapporter om hærverk og vandalisme mot Jehovas Vitner