Avgjørende høring i Bodnariu saken -familien var gjenforent for noen timer

“Vi er takknemlige for alle dere som fortsetter å be og faste for Marius, Ruth, og deres barn. Vi håper at  Bodnariu familien blir gjenforent når vi nærmer oss den avgjørende bodnariuhøringen som vil finne sted på fylkesnemnda for sosiale saker (30 mai – 2 juni). Vi tror Herren vil fortsette sitt arbeid og vil utføre et mirakel! Et team av psykologer som er plukket ut av fylkesnemda for sosiale saker har gjennomført en evaluering av Bodnariu saken, og nylig var det en gjenforening, for noen få timer, -hvor Marius og Ruth var sammen med sine fem barn i deres eget hjem.  Alle syv i familien så frem til gjenforeningen som er den første siden de ble adskilt for seks måneder siden, og gjenforeningen ble et møte preget av glede og sorg side om side, siden de viste at møtet denne gangen bare var midlertidig,” skriver pastor Cristian Ionescu, som er talsmann for familien i den opprivende barnevernssaken. Over hele verden har kristne bedt for, og engasjert seg i saken -og det har vært massive demonstrasjoner i en rekke land verden over.

Som kjent var Søkelys det medium som først gjorde saken kjent i Norge og det er derfor barnevernet2vi også med glede kan fortelle at hele familien har vært samlet og at Bodnariu-familien nå øyner håp på et gunstig resultat for at familien kan bli gjenforent. “Marius og Ruth holder sterkt av sin familie og vi vil fortsette å stå sammen med dem. Mens baby Ezekiel har det bedre nå som han er hjemme, uttrykker de fire litt eldre barna deres desperate ønske om å komme hjem til sin familie, skriver pastor Cristian Ionescu og fortsetter: “Det å ha vært adskilt fra sine biologiske foreldre har satt sine spor i barna og det er udiskuterbart faktum og alle de fire barna føler dyp frustrasjon over situasjonen er svært synlig. Mens Barnevernet på en uforskammet måte forsøker å begrense familiens tid sammen og overhører barnas bønn om å bli gjenforent,” skriver Ionescu videre.

“-Tatt i betraktning av den korte tiden som er igjen før fylkesnemda holder sin høring, er det åpenbart at Barnevernets representanter nå kjemper desperat for å samle, eller fabrikkere protest.bodnariuargumenter for å sverte foreldrene,  Marius og Ruth, -gjennom å forhindre at barnas ønsker om å komme til deres naturlige familie blir hørt. Gjennom alt dette demonstrerer barnevernet unektelig en åpenbar mangel på respekt tilknyttet de enorme ønsker som blir uttrykt av hver av Bodnariu barna om å komme hjem igjen, noe som også er tydelig å se. Barnevernets åpenbart diabolske intensjon og å fortsette å bryte i stykker Bodnariu familien, skriver den rumensk/amerikanske pastoren videre. Barnevernet har lagt enorm prestisje i Bodnariu saken -og kjemper nå for sin egen overlevelse og søker å ødelegge Bodnariu-familien i den prosessen som et tegn to verden -at Barnevernet alene kan diktere hva som er “barnets overordnede beste”, fastslår pastor Ionescu som sammen med pastor Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică,  Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, og hele  Bodnariu familien står bak uttalelsen. -Barnevernet har åpenbart og uten skjemmes gjort det åpent kjent at deres intensjon er å permanent frata foreldrene alle deres fem barn, også babyen Levy Ezekiel, og plassere dem i forskjellige fosterhjem og kun gi foreldrene Ruth og Marius begrensede muligheter til å besøke den, kun fire timer pr år. (som kjent er norsk barnevern på jakt etter likekjønnede foreldre -slik at de kan rive i stykker den siste rest av tro på Jesus i barna, red. anmerkning)

Fortsetter å kjempe i bønn og tør ikke tenke på konsekvensene dersom barna ikke blir gjenforent

“Samtidig som det ser ut som om denne tilsynelatende uvirkelige kampen intensiveres, vi oppriktig ber og oppfordrer alle dere om å fortsette å støtte Bodnariu familien (I norsk presse omtalt som Naustdal-saken) -til å be og faste for familien. Vi stoler på vår Herre Jesus Kristus og tror at fylkesnemda vil forstå at det ikke finnes noe som rettferdiggjør at cristian-ionescuikke barna straks og uten betingelser kan ble gjenforent med sin familie; og vil fatte en beslutning som vil bringe en lykkelig slutt til denne triste saken,” heter det videre i den offentlige uttalelsen på vegne av Bodnariu familien og deres støttespillere, som håper at fylkesnemda objektivt og med et klart sin bedømmer saken slik at familien blir gjenforent. “Vi håper at det er et slikt resultat vi kan dele med dere i den neste offisielle uttalelsen. Vi tør ikke engang tenke på konsekvensen og følgende som vil komme dersom det blir et annet utfall. Igjen vil vi takke for deres fortsatte støtte og forbønn og vi ber om at Gud vel velsigne dere med sin velsignelse i dette og neste liv,” heter det i uttalelsen som er undertegnet Pastor Cristian Ionescu, en talsmann for familien og den internasjonale støttegruppa og  Bodnariu-familien internasjonalt: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică,  Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, og hele Bodnariu familie. Tidligere i denne uken kunne avisen Dagen fortelle at mer enn ett hundre internasjonale jurister og advokater har sendt brev til statsminister Erna Solberg der de skrev følgende “Vi har gjort oss kjende med fakta i saka og er djupt uroa over at overtakinga av borna var motivert av den kristne trua til familien. Barnevernets eigne dokument vitnar om det faktum at familiens tru og kristne verdiar stod sentralt i i samtalane til dei offentleg tilsette då dei diskuterte overtakinga av borna”. Den norsk/rumenske familien er pinsevenner, men et flertall av bufetat-same-sexnorske pinsevenner og kristne -har dessverre ennå ikke forstått at det norske barnevernet er i krig med det kristne synet på familien. Her i Norge folk flest at barnevernet er noe godt og positivt -og ser ikke agendaen bak det å splitte familier i statens navn -og deretter plassere barn i fosterhjem -gjerne for å frata barna deres kristne identitet. Derfor kom det ikke som noen stor overraskelse at avisen Dagen tidligere i denne uken kunne rapportere at Bufetat var på jakt etter homoseksuelle foreldre til å bli fosterforeldre. Det sekulære og ugudelige Norge eier ikke skam i livet -og måtte Guds folk våkne for virkeligheten.

 

Én tanke om “Avgjørende høring i Bodnariu saken -familien var gjenforent for noen timer

 1. Vi må stole på Guds løfter. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men vi har fått autoritet i navnet Jesus.
  Ber for dere hver dag og forventer bønnesvar.
  Intet våpen som blir smidd mot oss skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med oss skal vi få domfelt. Dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av meg sier Herren.
  Herrens navn er et fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget.
  Herren er et mektigere navn enn ti mektige menn i en by.
  Stol på Jesus. Han er alltid på vår side.

Det er stengt for kommentarer.