FrP takker norske Israel-venner for støtten med å ville fjerne statsstøtten til hundrevis av små menigheter og trossamfunn

Fremskrittspartiet ikke til å kjenne igjen Frp i regjeringsmakt lover ikke godt for det norske kristenfolket. I forkant av årets valg fridde Frp til konservative kristne velgere med sin uttalelse om støtte til Israel og hundrevis av kristne har bitt på agnet. For mange konservative kristne som har reagert på frafallet i KrF stod valget mellom partiet “De Kristne” eller Fremskrittspartiet. I forkant av valget uttalte Frp med all tydelighet at de er “garantister for den nåværende fosterdrapsloven” som innebærer at 15000 barn hvert eneste år blir drept i mors liv. På tross av partiets sterke forsvar for retten til å avlive barn i mors liv strømmet kristne velger til FRP på valgdagen og gav sin tilslutning til det partiet som kanskje står mest i opposisjon til Guds lov og bud. “Fri flyt av alkohol, fri flyt av pornografi og tilnærmet null med bompenger var partiets løfte. 

Fremskrittspartiet takker nå sine kristne velgere for støtten ved årets valg ved å ville kutte i statsstøtten til menigheter som har færre enn 300 medlemmer. Oslo Frp mener trossamfunn med mindre enn 300 medlemmer bør miste statstøtten. Både Frp sentralt og kirkedepartementet varsler at det vil bli innstramminger. Med Fremskrittspartiet i regjeringsposisjon skulle alt bli så mye bedre. Imidlertid kan FRP i posisjon føre til at mange kristne menigheter mister statsstøtten som blir gitt på basis av medlemstallet i menigheten.

Kvitterer for støtten med å ville fjerne statsstøtten

Det er blitt veldig, veldig mange hundre forskjellige trossamfunn. Dette er ikke noe forbud mot trossamfunn under 300 medlemmer, men en nedre grense for når de kan kreve statsstøtte på linje med Den norske kirke, sa Hagen i Dagsnytt 18 i NRK radio samme kveld. Gruppeleder i Oslo KrF, Erik Lunde, mener dette er et dramatisk forslag.

– Stålsett-utvalget har foreslått 100 medlemmer som en grense, Frp vil ha 300. Dette rammer utrolig mange, ikke minst mange frikirkelige menigheter som har under 300 medlemmer, sa han i debatten med Hagen. 665 tros- og livssynssamfunn fikk støtte i fjor. 495 av disse har under 300 medlemmer og 410 av disse igjen er kristne frikirker. I et innlegg på verdidebatt som kan leses her tar Erik Lunde i KrF avstand fra FRPs angrep på tros-friheten. Det er spesielt mindre pinsemenigheter som vil bli rammet av FRPs takkegave til kristne Israel-venner som har stemt på FRP. Selv Carl I Hagen primært ønsker den nedre grensen innført i Oslo området og skiller mellom storbyer og småsteder, vil mange mindre menigheter kunne bli rammet.

Store konsekvenser

Forstander Arild Madsø i Saron pinsemenighet i Groruddalen i Oslo, blir kraftig rammet hvis det skal settes et øvre tak på 100 medlemmer for at de skal få statsstøtte.

– Hvis dette forslaget blir vedtatt, så vil vi falle på utsiden. Men jeg mener at alle menigheter som er registrert bør behandles likt, sier Madsø til avisen Dagen. Hans menighet har i dag i underkant av 80 medlemmer, og det har vært et stabilt antall de siste årene. De har ingen ansatte.

Avkristningen vil fortsette

Ingen grunn til å stemme FrP sier Ludvig Nessa
Foto Søkelys

Den nye regjeringen vil ikke komme til å føre en politikk som stanser avkristningen av Norge. Selv om KrF fikk forhandlet frem en endring i religionsfaget er dette ikke annet enn symbolpolitikk som undergraves av FrPs holdning til ekteskapsloven, fosterdrapsloven og liberaliseringen de ønsker i forhold til alkohol og usladdet pornografi på TV. På grunn av samarbeidet med Høyre tror vi heller ikke på en vesentlig endring i politikken overfor den jødiske staten. Ambassaden kommer ikke til å bli flyttet til Jerusalem og de endringer som kanskje vil komme vil bli mikroskopiske. “På grunn av deres støtte til fosterdrap mener jeg at ingen kristen kan gi sin stemme til FrP,” sier Ludvig Nessa som sammen med Børre Knudsen og Per Kørner ble utstøtt fra den norske kirke fordi de valgte å tale tydelig om fosterdrap.

Fremdeles massiv innkreving av bompenger

“FRPs store valgkampsak var fjerning eller reduksjon av bompenger som skulle kreves inn av norske bilister. Allerede nå, bare knappe seks uker etter valget må bilistene faktisk belage seg på ennå flere bomstasjoner og utgifter forbundet med bilkjøring vil øke kraftig med Siv Jensen som finansminister. Vi tror både bilister og kristne snart vil finne ut at det å stemme FRP ikke akkurat var den beste ideen. Både bilister og de kristne som stemte FRP vil snart erkjenne at de alle er lurte, av et maktsyke politikere som ikke tar fem øre for å bløffe deg.