Karismatisk “Word of Faith” pastor kritiseres for hemmelig lønn og herskapsvilla på 16000 kvadratmeter

Pastor Steven Furtick kritiseres for pengeforbruk og gigantvilla

steven_f

Foto: You Tube -Søkelys

I den siste uken har en rekke amerikanske karismatikere gått til angrep på forfatter og bibellærer John MacArthur som i boken “Strange Fire” har gått hardt ut mot karismatisk kristendom. Samtidig kan den amerikanske pressen  melde at ytterligere en karismatisk pastor er i hardt vær grunnet beskyldninger om uklarheter i forholdet mellom pastor Furtick’s privatøkonomi og kirken. Den omstridte karismatiske pastoren møter nå knallhard kritikk for egen pengebruk samt hemmeligholdelse av hvor mye han egentlig tar inn som “Kristuskremmer”.  Kritikere av den omstridte karismatiske pastoren mener at en herskapsvilla på 16 000 kvadratmeter ikke gjenspeiler sinnelaget en Guds tjener skal ha. Kritikken mot pastor Furtick som lever i overflod og velstand på bekostning av hjorden viser med all tydelighet nødvendigheten av MacArthur’s oppgjør med falske karismatiske lærere.

Furtick som er pastor og grunnlegger av den 14 000 medlemmer store ” Elevation Church” i Charlotte blir nå utsatt for økende kritikk både fra religiøse stiftelser og presse.  “En pastor skal være en tjener for folket og han skal være den mest åpne av alle,” sier  Ole Anthony i “Trinity Foundation”, en ideell stiftelse  som overvåker og undersøker religiøs svindel og bløff. I følg NBC Charlotte skal Ole Anthony ha uttalt at “det gjør meg svært trist å se hvordan denne kirken er blitt. NBC Charlotte skal gjentatte ganger forgjeves forsøkt å få pastoren i tale over den økende kritikken over økonomisk rot og sammenblanding mellom kirkens penger og inntekter fra boksalg. Utover å kritisere den overdådige livsstilen til den kontroversielle pastoren blir det også rettet knallhard teologisk kritikk mot pastoren som har en undervisning  som ligger svært tett opptil det som bringes til torgs av menn som Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Creflo Dollar eller TD Jakes.

Steven Furtick: “Hvis du kjenner Jesus er ikke vår kirke noe for deg”

“Den kontroversielle lykkereligiøse pastoren som så langt ikke har svart på kritikken vil helst ikke ha medlemmer i sin kirke som kjenner Bibelen og ortodoks kristen teologi,” skriver et tidligere medlem av bevegelsen. “Pastor Furtick ønsker uvitende medlemmer som ikke reagerer eller kritiserer når han forkynner noe som er i strid med Bibelen,” sier det tidligere medlemmet videre. “I disse kirkene får man ikke annet enn en billig nåde forkynnelse og religiøst sukkertøy eller fagre løfter,” sier eksmedlemmet som mener at denne type forkynnelse inviterer mennesker til kortvarige “tripper” med Jesus. “Svært mange av de som lar seg involvere i “Elevation Church” blir med en kort tid for så å hoppe av igjen med et forstokket eller havarert gudsbilde,” forteller et annet tidligere medlem.

Facebook gruppe mot kontroversiell pastor og kirke

s-f

Foto: Privat

Det er også opprettet en Facebook side som jobber med å avsløre den tvilsomme og omstridte virksomheten til Pastor Furtick og “Elevation Church”. I følge Facebook gruppen er pastor Steven Furtick en falsk lærer, en som vrir på skriften, er en tros teologisk salgsmann som spotter læren om Guds nåde. En av Facebook gruppene som er opprettet kan du sjekke ut her. Det finnes en rekke nettsider som advarer nettopp mot denne populære pastoren som blant annet har fått en plattform gjennom den lykkereligiøse tv kanalen “God TV” som er mest kjent for å ha kringkastet den såkalte “Lakeland Revival” som endte i en enste stor skandale. “Vi må vurdere pastor Furtick og hans Elevation kirke på samme måte som vi vurderer eksempelvis Bill Johnson og Bethel Church i Redding. Disse er ulver i fåreklær som kommer i Jesu navn for å tyne Guds hjort for penger. Et 16 000 kvadratmeter herskapshus bekrefter dette.

Chai Linne’s “false teacher”