Frankrike har intet lært av terroraksjonen mot Paris i januar

Vil presse Israel til å oppgi land for fred

Frankrike har intet lært etter terroraksjonen som rammet Paris i begynnelsen av januar når de nå signaliserer at også de vil forløfte seg på den “løftesten” Jerusalem er blitt for skjermfoto-times-of-israelhedningene. Frankrike som ennå ikke har forstått at deres fokus burde vært rettet mot eget problem, nemlig den helt åpenbare islamiseringen av Frankrike, velger nå å stikke sitt hode langt inn i det vepsebol konflikten om Jerusalem og Guds land vil komme til å være nå i tiden før endetidskreftene virkelig bryter løs. I følge den franske utenriksministeren vil Frankrike og deres partnere nå presse på i sikkerhetsrådet for å få på plass en resolusjon som skal danne et rammeverk for forhandlinger for å løse den palestinsk-israelske konflikten. Frankrike og dens sosialistregjering tok ikke advarselen fra i januar alvorlig og det siste utspillet kommer til å føre til mer ulykke for Frankrike.

boycott_israeli_products_poster-rda92de298c6c458d9801807b967ef4e0_7uze_216I sin kamp for å få opprettet ett nytt palestinsk Hamasstan i hjerte av jødeland søker Frankrike og EU nye måter å presse Israel tilbake til forhandlingsbordet igjen, heter det fra
den franske utenriksministeren. Målet for initiativet skal være å få til en tostatsløsning. Samtidig utforsker EU nytt diplomatisk terreng for å forhindre at europeere kjøper varer og produkter fra Israelske bosettinger som EU anser for å være ulovlige. Blant de tiltak som vurderes er å trykke tydelige “advarsler” på produkter produsert i områder EU anser som
jude-naziokkuperte -slik at forbrukerne vet å ikke kjøpe varer derfra. En annen mulighet for EU kan jo være å merke alle israelske produkter med en stor gul stjerne som har vært prøvd på mennesker tidligere. I følge et EU dokument lekket til israelske medier som også er bekreftet av offisielle EU tjenestemenn ønsker man å informere selskaper som handler med Israel hvilken risiko det kan utgjøre. En annen måte kan være å sende EU observatører som skal overvåke palestinske hus som ble revet ned, eller overvåke rettssaker mot palestinere i Israel. Netanyahu valg av retorikk under valget har sådd tvil om Israels vilje til en tostatsløsning, -som er en hjørnesten i EU og USA politikk for å få en slutt på konflikten i Midtøsten. En EU diplomat sa at Netanyahu’s bemerkninger kan føre til en vesentlig endring i EUs policy i Midtøsten. -En policy som har sendt en hel region ut i borgerkrig og massedød.

Et policyskifte ligger i kortene

Europeerne nærer ikke lenger den helt store omsorgen om den jødiske staten. Vestlige politikere som fullstendig har rotet det til i Syria, Jemen, Libya og en rekke andre Midtøsten land vil i tiden som kommer bli stadig mer Israel-fiendtlige nettopp fordi Guds ord sier det, og fordi Guds ord aldri vil slå feil. Mens et stadig mer islam-vennlig Europa vil presse på mot Israel vil israelerne smertefullt for å erfare at de i det hvite hus har en president som ikke akkurat kan oppfattes som en venn av Israel. Både Barack Hussein Obama og europeiske politikere hadde åpenbart en lang finger inn i det israelske valget obama-devil-hornmed det håp at Netanyahu ville bli kastet. Men dette komplottet gjorde israelske velgere selv til skamme. På tross av ytre press, retorikk og antatte pengeoverføringer til israelske grupper som motarbeidet statsministeren, gikk Netanyahu og Likud styrket ut av valget.  Når Netanyahu etterhvert og med forhåpentligvis stor klokskap klarer å få på plass en levedyktig koalisjon med de aktuelle partier som har et flertall på 67 av 120 seter i Knesset, vil uten tvil Netanyahu komme til å få store utfordringer å hanskes med. Lunken støtte blant svarte demokratiske representanter i Kongressen, en fiendtlig innstilt amerikansk administrasjon og et stadig mer og mer Israel-fiendtlig EU som er under sterkt indre press fra muslimske krefter i Europa. Samtidig står store deler av Midtøsten i flammer og er preget av sterke interne motsetning mellom Shia muslimske nasjoner og sunni muslimer som kommer til å kjempe om land og innflytelse. For Israel er det viktig å ha en statsminister og regjering som klarer å holde tungen rett i munnen og justere seg i terreng der dine venner er dine fienders fiende.

Hva Guds ord sier

“Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal jerusalemsamle sig mot det.”  Sak 12,1-3 “…for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden. 3 For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før har stridt på kampens dag. 4 På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og den andre halvdel mot syd. 5 Og I skal fly til dalen mellem mine fjell, for dalen mellem fjellene skal nå like til Asel*; I skal fly som I flydde for jordskjelvet i Judas konge Ussias’ dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med dig, min Gud. Sak 14,2-5

En av de ting som ligger fast er profetordet over Israel og dette vesle landet som i evangeliene blir omtalt billedlig som et fikentre. Jesus gir oss i sin store tale over de siste tider et slags skjema om Israel i endetidens lys. 1. Luk 21,6 Dette som I ser – de dager skal komme da det ikke skal levnes sten på sten som ikke skal brytes ned. Dette bibelentekstavsnittet ble oppfylt den 4 august år 70 da romerske styrker ødela Jerusalem og det jødiske tempelet. -Luk 21,20 Men når I ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer, da skal I vite at dets ødeleggelse er nær.  og Luk 21,24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, (år 70 ) og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende. (frem til 1948 og 1967)   Luk 21,28-32 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til. 29 Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær: 30 Så snart de springer ut og I ser det, da vet I av eder selv at nu er sommeren nær. 31 Således skal også I, når I ser dette skje, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før det skjer alt sammen.

Herrens ord er et ord som aldri kommer til å ta feil. Det profetiske ord om vår tid og over Israel kommer aldri til å feile selv om kirkesamfunn etter kirkesamfunn endrer hjertelag for Israel og det jødiske folk. Det er nå godt 70 år siden jødene kom ut av sitt Holocaust, sin ildovn slik Guds ord sa de kom til å måtte gjennomgå -og det er ingen makt på jorden som kan forhindre at Guds profetiske plan blir oppfylt. For oss som tror på Jesus dreier det seg om å stå med Israel som sanne venner, ikke som “venner” som bruker hver anledning vi får til å kritisere Israel men å være venner som er opptatt av jødefolkets ve og vel og som velsigner dette folk og nasjonen Gud har gitt dem. Jeg vet at dette er upopulært å mene i en tid hvor erstatnings-teologi får innpass også i kirkesamfunn som tradisjonelt har stått sammen med Israel. Det er trist at dette skjer, men vi lever i de dager som apostelen Paulus omtaler som frafallet. -Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter,  2 Pet 1,19

3 tanker om “Frankrike har intet lært av terroraksjonen mot Paris i januar

 1. God artikkel. Dessverre er vestens ledere blinde for det faktum at dette er en åndelig konflikt. De tror at man ved dialog kan få fred, noe bibelen sier er umulig. At landene rundt har som mål å utslette den jødiske nasjonen blir det ikke lagt vekt på. Man tror at det blir fred bare lille Israel, på størrelse med Hedmark fylke, gir opp land. I mediene omtales Israel som om landet skulle være enormt og har områder å avstå. Israel er Guds land og det er livsfarlig å ‘løfte på Jerusalem.’
  Jeg synes det er bekymringsfullt at også norske politikere så fullstendig mangler gangsyn og har vært med på å rive ned, blant annet med Oslo avtalen. Og de fortsetter….

  Det kommer en dag da landets grenser skal utvides, det jødiske folk inntar sin rette plass og verden skal styres fra Jerusalem.

 2. -US President Barack Obama said the United States shared a “collective goal” with its regional ally to see stability in the war-torn state.

  May GOD save America and Israel from the lies of this monster called obama. Among all the liers and haters of Israel, I have never seem one like obama, Arabs’ collective goal is is nothing more than destruction to Israel (little satan) death to America (big satan). My question remans, how do America and Arabism share collective goal?

 3. Saa halshugging, steining, avkutting av hender og føtter, selvmordsbombere, drap og terror i allahs navn er vanlig i Frankrike ? spør du.
  Jeg snakker her om islam som det vi møter den som i Irak, Saudi Arabia og andre muslimske paradis.

Det er stengt for kommentarer.