Frafallskirken: Sjømannskirken vil vie homofile

ulv_i_prestedraktDen norske sjømannskirken som tidligere het sjømannsmisjonen vil også komme til å vie såkalte “likekjønnede”. Dette melder avisen Vårt Land. Sjømannskirkene som er en del av den norske folkekirke -følger med dette opp apostat-kirkemøtets vedtak fra april i år. Bibelske kristne bør nok for fremtiden styre unna kollekten når det samles inn til den religiøse organisasjonen som i dag er en del av den frafalne “skjøgekirken”. 

Sjømannskirken som tidligere ble kalt “Sjømannsmisjonen” var en kristen organisasjon startet i august 1864 i Bergen med navnet «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sjømænd i fremmede Havner». Initiativtaker til organisasjonen var presten Johan Storjohann, som nok hadde vridd seg i grava dersom han viste hvor frafallen hans organisasjon hadde blitt etter 152 år. Ideen om å forkynne et sant evangelium er forlengst oppgitt  og Sjømannskirken ønsker i dag å være et religiøst, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. I 2009 ble 2/3 deler av sjømannskirkens inntekter sanket inn via frivillige gaver, og vi håper at bibelske kristne nå finner annet og bruke sine kollekt-penger til.

Én tanke om “Frafallskirken: Sjømannskirken vil vie homofile

  1. Den første homofile presten med kone er ansatt ved Sjømannskirken i Miami.
    Jeg har fulgt godt med siden disse to jentene giftet seg i fjor og det gjør meg veldig bekymret.

Det er stengt for kommentarer.