Fra Søkelys 1999: “Unge Jehovas Vitner på offensiven i Kristiansand” -på møte i Rikets Sal Kristiansand

Unge norske ”fiskere” fra Jehovas Vitner er nå på offensiven i flere norske byer. Målet er å verve flest mulig før det nært forestående Harmageddon.   “Unge norske medlemmer av Jehovas vitner er nå i ferd med å trappe opp sine anstrengelser for å verve unge mennesker til Vakttårn organisasjonen! ” Omstendighetene rundt omkring i verden med krig, jordskjelv og nød, peker bare mot en ting – at vi går mot Harmageddon,” skrev Søkelys i en artikkel publisert i det som var Søkelys anno 2000.  Nå, 19 år senere minnes Kjell Andersen hvordan møter i Jehovas Vitner oppleves

Over hele verden er Jehovas Vitner ute på feltet for å verve mennesker til organisasjonen. Foto fra Storbritannia

Slik er Vakttårnets representanter   “Jesu misjonsbefaling og vissheten om at Harmagedon nå er like rundt hjørnet er det som driver oss til å forkynne budskapet om Jehova på gater og streder,” sier den 21 år gamle Jonas. Jonas er sammen med Kalle  bare en av en stor gruppe med unge mennesker som nå fremstår som effektive forkynnere av Vakttårn organisasjonens religiøse budskap. Nesten daglig er Jonas og flere av hans venner å se i Kristiansands gater mens de ivrig forsøker å verve nye medlemmer til den omstridte bevegelsen som mange definerer som en “farlig og destruktiv” sekt.
Jonas og de andre unge fra Jehovas vitner representerer den nye generasjonen av “Vakttårn misjonærer”. Mens det tidligere ofte var eldre kvinner med bunker av “Vakttårn publikasjoner” som representerte bevegelsen i bybildet, har disse nå blitt avløst/forsterket av unge og selvbevisste vitner som har lært seg ulike kommunikasjons teknikker som de bruker for å få mennesker i tale.
“Et av våre mål er å vinne unge mennesker for Jehovas sanne rike,” forklarer Jonas som mener at alt for mange ungdommer er fanget av “det religiøse Babylon” som i følge bevegelsens lære er kristenheten og andre falske religioner!

Har vitnene noe å tilby?

Et britisk medlem av en lokal forsamling argumenterer her med en kritiker

Vakttårn organisasjonens mange aktive forkynnere (ca 9540 i alt) utgjør sammen med misjonærene fra “Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige (Mormonere) nesten det eneste religiøse elementet i gate og bybildet. “Vi er de som tar Jesu befaling om å gå ut å forkynne evangeliet for alle mennesker mest alvorlig,” sier de unge vitnene fra “Vakttårn organisasjonen” som ikke legger skjul på at de ønsker å “frelse” meg til Jehovas eneste sanne organisasjon. “Kirken og kristenheten med dets mange frimenigheter gir totalt blaffen i å forsøke å verve menneskene der de er,” hevder “Kalle” som peker på at kristenhetens representanter stort sett sitter på rumpa i sine kirker og bedehus uten å løfte en finger for å nå de som ikke tror på Gud  eller Jehova som Guds personlige egennavn.
“Dette beviser jo bare at det er vi som er Jehovas vitner som er de sanne kristne,” sier Jonas og blar fram 15-20 bibelvers som belegg for sine påstander.
Jehovas unge og flittige representanter kan nok gi et godt førsteinntrykk, og omsorgen de viser syntes heller ikke å være påtatt.

Fra gamle Søkelys omtale av Jehovas Vitner anno 2001

Personlig tror jeg at disse unge Vakttårn representantene har et oppriktig og ekte ønske om at mennesker i alle aldre skal bli vervet til organisasjonen de selv tilhører.
”Imidlertid er det vanskelig å få folk i tale,” innrømmer et av vitnene som bruker svært mye tid til misjon. ”Oppgaven Jesus har gitt oss er slett ikke lett men vi velger å stå på, på tross av at mange er kritiske, sier det unge vitnet som iherdig forsøker å verve undertegnede til den omstridte bevegelsen. – At misjonærene fra Jehovas vitner selv tror på det de forkynner virker sannsynlig, og tilbudene fra denne bevegelsen er slett ikke få. I løpet av de timene som jeg har tilbrakt sammen med dem ble jeg tilbudt både det ene og det andre, og bemerkelsesverdig nok var det hele helt gratis.
Mine tanker går rask i retning av Vennesla og en viss “mirakelmann og helbreder” som via teletorget tilbyr sine forbønn og “omsorg” for 1800 kroner timen.  I motsetning til evangelist og trosforkynner Svein Magne Pedersen som selger “Guds gave” for penger, og på den måten lopper syke for store summer, er Jehovas vitners tjenester tilsynelatende helt gratis. “For intet har dere fått det og for intet skal dere gi det” lød ordet fra Jesu munn, et ord som verken Pedersen eller de andre ”lykke profetene” syntes å vektlegge i nevneverdig grad.

– Et “gratis” evangelium?
“Guds gaver kan ikke selges for penger,” sier Jonas i det han overrekker meg en utgave av Jehovas vitners egen NT oversettelse helt gratis.
I samme slengen blir jeg også tilbudt et personlig “Bibel studium” der Jonas skal være “lærer” og jeg eleven. Dette “kurset” innebærer at man skal bli kjent med “Vakttårn selskapets” fortolkninger av ulike bibelske temaer.
I følge avhoppere og kritikere av Jehovas vitner er dette “studiet” ikke annet enn en metode Vakttårn representantene anvender for at elevene skal bli følelsesmessig tilknyttet sin “lærer!.”
Effektiviteten av denne personlige nærkontakten mellom elev og underviser må ikke undervurderes. I et slikt tett og nært forhold er det svært lett å utsette mennesker for religiøs manipulasjon og sammen med blant annet “love-bombing”, (kjærlighets bombing) – er dette et uhyre sterkt virkemiddel for å binde mennesker til seg selv. At slik oppmerksomhets bombing kan være uhyre effektivt kan mange tidligere medlemmer av forskjellige sekter skrive under på.

På møte i “Rikets sal” i Kristiansand

Rikets sal i Kristiansand er en grå bygning men innredet med gode stoler.

Møtene eller “studiet” i Rikets Sal er både tørre og langtekkelige. Det hele var rett og slett kjedelig!
Her gis det ikke rom for spontanitet og alt er nøye “timet” etter klokka. Hos vitnene er verken karismatikk, tungetale eller andre av “Åndens gaver” i funksjon fordi dette er forkastet av bevegelsen.
Jehovas Vitners samlinger foregår i en heller rolig og avslappet atmosfære. Det hele er som en litt tørr forelesning på et eller annet universitet. Når jeg selv ankommer lokalet blir jeg hurtig ønsket velkommen av Jonas og hans venner som for anledningen er pent kledd. Det er normalt at man kler seg pent på møter i Jehovas vitner og jeg føler meg virkelig “syndig” der jeg kommer i hverdags klær og dongeribukse.
Jeg blir invitert fram til en av de fremste benkene, og dermed blir en eventuell flukt vanskeliggjort! Videre blir jeg “geleidet” inn til en plass midt i salen, trykt plassert mellom unge vitner og uten mulighet til flukt eller retrett.

En heller kjedelig affære

Faksimile fra gamle Søkelys anno 1999-2002

Møtet eller “bibel studiet” var som tidligere beskrevet en heller kjedelig affære som bestod av flere enetaler, bønn og tre sanger.
Det som gjorde mest inntrykk på meg var at jeg som nykommer ble tatt hånd om på en inkluderende måte både under og etter “bibel studiet”. Dette skyldes nok sikkert at det er få utenfor stående som i det hele tatt våger seg inn ”løvens hule” der Jehovas menneskefiskere er samlet til oppbyggelse, bønn og studie av Bibelen.
Jehovas representanter virket både hyggelige og inkluderende, noe som desverre står i motsetning til “normale” kristne miljøer som endog er omtalt i massemedia som “klikkete å lite inkluderende.” Det hele endte opp med at jeg ble invitert med ut å spise sammen med Jonas og hans venner, men valgte å takke nei.
Den massive oppmerksomheten overfor dem som er nye kan nok gjøre et sterkt inntrykk på mange. At en slik oppmerksomhet eller “lovebombing” er et sterkt våpen som kan rive ned menneskers naturlige motforestillinger og kritiske sans er hevet over all tvil. Jehovas vitners mektige organisasjon er et velsmurt maskineri som hvert eneste år når millioner av mennesker.
Bevegelsen har på tross av sterk kritikk både fra avhoppere og utstøtte hatt vekst gjennom flere år, selv om statistikkene for siste år indikerer en viss nedgang på flere områder.
Antallet på misjonærer eller “pionerer” som de selv kaller dem har vært i sterk økning de siste årene, og dette er noe som gjør at vi må forvente at bevegelsens aktivitetsnivå vil øke på ettersom vi nå nærmer oss Harmageddon!

Sluttkommentar

Vakttårnet har sin egen oversettelse av Bibelen. En oversettelse jeg personlig fikk overlevert av en av representantene for sekten i år 2000

Jehovas Vitner utgjør så avgjort en utfordring til kristenheten. Deres negative holdning overfor kristne i andre leirer vitner om at vi står overfor en bevegelse som utfordrer kristenheten til å være mere beviste på eget ståsted teologisk.
Deres skyhøye aktivitetsnivå på gatene vil uten tvil føre til at bevegelsen vil kunne vokse på tross av massive doser av motgift fra anti-kult organisasjoner, eksmedlemmer og menigheter. Årsaken til vekstpotensialet ligger i det at bevegelsen viser omsorg og vilje til å inkludere nye til sine fellesskap, mens kristne menigheter ofte er kjent for å være lite inkluderende overfor fremmede.
Sev om et ”vennskap” med medlemmer av Vakttårn organisasjonen til slutt kan kreve en høy pris, er det vel neppe tvil om at vennligheten man opplever kan gjøre at mange vil ”smelte” for organisasjonen og gladelig la seg verve av mennesker som oppriktig viser interesse for deres situasjon. Her har kristenheten noe å lære. Samtidig som dette skrives må det også sies at Jehovas Vitner og Vakttårn organisasjonen har fått massiv kritikk for deres ondskapsfulle behandling av utstøtte og tidligere medlemmer. Bakgrunnen for denne artikkelen var et femti-talls møter i Rikets Sal i Kristiansand, tilstedeværelse på to større stevner i Gimlehallen. Videre en rekke husmøter som fant sted i private hjem hos forskjellige JV familier.

En oversikt over hva Jehovas Vitner lærer

Når Jehovas Vitner banker på din dør

Tekst: Kjell Andersen

 

16 tanker om “Fra Søkelys 1999: “Unge Jehovas Vitner på offensiven i Kristiansand” -på møte i Rikets Sal Kristiansand

 1. Dette var interessant å lese. Ja , det er helt korrekt at kristne ikke ” går ut ” og forkynner evangeliet på gater og streder – bare JV-ene banker på min dør. Jeg hadde et innlegg i avisa Nordhordland om nettopp dette tema for mange år siden med overskrift : – ” Inneburing i bedehusa.” Da var det mange selvdefinerte kristne som sluttet å hilse på meg her i kommunen.

  I Nordhordland er det kring 30.000 innbyggere og uhyre mange sekter og tro-samfunn. Det er utbrytere av andre utbrytere slik at jeg ikke har oversikt lenger. Jeg er utmeldt av Dnk og tilhører ikke lenger noe tro-samfunn. Men det hender at kona og undertegnede dukker opp hos ulike sekter / utbrytere – spesielt om disse har orientert i pressen om interessante forkynnere. Da er det artig å observere hvordan vi ukjente blir mottatt i menigheten. Vanligvis er det ingen som ” ser ” oss – de er mer opptatt av sine brødre og søstre som de kjenner. Men i pinsemenigheten Betel her i Meland blir vi alltid ønsket velkommen !

  For noen år siden ble jeg invitert til et av Indremisjonens bedehus her – der min oppgave var å fortelle om lokalhistorie. Dette ble kunngjort i avisene og jeg holdt det gående hele kvelden i et fullsatt bedehus.

  Men min forkynnergjerning har vært å skrive utallige innlegg om kristen tro i de to lokalavisene her. Her har jeg potensielt over 20.000 lesere i hver avis – og mange leser hva jeg skriver. Her er jeg alene ” på markedet ” – det er meget sjelden andre skriver om kristen tro her – de har buret seg inne i bedehusene og har det hyggelig der – de er jo frelst ; sier de.

  • Dette var noe jeg skrev i gamle Søkelys og baserer seg på møter og samtaler med disse vitnene i tidsrommet juni 1999 til oktober 2001. Var på en hel haug møter i Rikets Sal, 2 stk storstevner i Gimlehallen og en rekke studier med litt forskjellige JVer. Mange av disse JVene var greie mennesker som viste hvordan de skulle behandle nye. Ellers husker jeg at jeg en gang var på Kino med en bunsj av disse unge Jehovas vitnene, og jeg møtte der noen kristne jeg kjente fra normale forsamlinger. Øynene deres holdt på å sprette ut på dem når de så meg sammen med en skokk Jehovas vitner som var aktive i bybildet.
   For å si det slikt Ture. Svært lærerikt å besøke disse.

 2. Hei, jeg har et spørsmål til dere. På slutten av 80 tallet hadde jeg en kasett av Svenn Arne Lysgård (Svenna), og nå hørte jeg på en utrolig vakker sang han synger på YouTube. Det er dessverre bare et par låter som jeg finner der, og jeg savner virkelig den kasetten med noen salvede sanger som jeg hørte på den gangen. Han døde visst nok i 2007 bare 55 år. Er det noen av dere som har musikk av han eller vet om noen som har det? Hadde blitt kjempeglad hvis noen vet noe. Betina

  • Jeg husker ham, hadde en kasett av ham en gang i tiden. Dog syntes jeg å huske at kasetten gikk i stykker. Her er et kort minneord om han:

   Svenn Arne Lysgård fikk hjemlov mandag 20. august etter et kort sykeleie. Han er best kjent som Svenna. Han ble 55 år gammel.

   Svenna hadde et tøft ungdomliv og ble radikalt frelst for ca 30 år siden. Han brukte sine gaver som som popsanger mens han var journalist. Fengselsmisjon lå Svennas hjerte nær og han har sunget i mange norske fengsler. Første gang jeg var på fengselsbesøk var det nettopp Svenna som hadde konsert, dette var i Trøgstad fengsel for ca 10 år siden.

   Svenna har vært en god støttespiller til PF, også internasjonalt. Han har vært på turneer med PF i England, Skottland, Romania og Ungarn.

   De siste årene har Svenna bodd i Sverige.

   Svenna har skrevet mange sanger og en av de sangene som brukes mest ved gruppebesøk i fengslet er “Det kommer en ny tid”.

   Jeg har dessverre ikke noe musikk av ham men det ligger noen få på You Tube. Deriblant denne

   https://www.youtube.com/watch?v=rMCoMkpdy_0

  • Hei Kjell, tusen takk for opplysninger. Tror kasetten jeg hadde også røk. Synes det er så mange fine og gode sanger fra den tiden som lever like godt i dag. Håper noen leser her som kanskje vet om det er mulig å få tak i noe fra ham. Ønsker deg fortsatt god bedring, og håper du kommer deg helt.

  • Hei Betina, en leser hadde sett din post og sendte meg en av Svennas plater “Trygg og Fri”.Jeg sender deg den på epost epost adressen du oppgir
   Hilsen Kjell

  • Hei Kjell, takker så mye for at engasjerer deg her. Har ikke fått noe på denne mailen. Hvis du orker kan du prøve å sende på mailen jeg logger meg inn på nå. Har ikke lyst å være til bry, så hvis det blir styr for deg, har jeg forståelse for det. Tusen takk i allefall.

  • Hei Betina
   Du kan laste ned plata i saken under denne. Det er hans plate “Trygg og fri”

  • Forresten, tusen takk til deg kjære leser som har tatt deg bryet å sende Kjell svar på mitt lille «bønnerop».

 3. Beklager at jeg fraviker temaet :
  I går kveld så jeg på Urix på Nrk med Blekastad Almås som programleder. Det var gjester i studio og de diskuterte dette at Israel nå kaster ut observatørene i Hebron ( TIPH ) som har vært ledet av norske polititropper i et par tiår. Det har vært i overkant av 60 slike observatører – og de kritiserer stadig Israel.
  Men så glapp det ut av programlederen ( som også stadig kritiserer Israel ) følgende :
  I den nye regjeringsplattformen er bare ett land nevnt : Israel. Der står det at Norge skal arbeide for å få et godt forhold til Israel. Da tenkte jeg at dette har herr Ropstad fått til – og det gledet mitt hjerte.

  Herr Hareide ville jo slå seg sammen i regjering med AP og SV – de som sytte for å avskaffe kristendommen i skole og barnehage. Forstå Hareide den som kan ! Jeg tror at han er ferdig i norsk politikk ved neste Stortingsvalg.

  • Det å kritisere Israel og snakke negativt om Guds utvalgte og øyensten er ikke noe spesielt lurt.

   Det ser vi av: 1 Mos 12:2-3
   Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse! Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

   Et lite utdrag fra: https://gullkorn77.blogspot.com/2019/01/29-januar-2019-eventyret-om-det-norske.html

   “Forakte: Å se ned på, å ha en nedverdigende oppfatning om
   Forhåne: Å være bebreidende eller skjlle i sin tale
   Være blasfemisk: Å forhåne eller tale bebreidende
   Ydmyke: Å senke stoltheten eller verdigheten til
   Latterliggjøre: Ord eller handlinger som er ment å uttrykke forakt for og stimulere til latter
   Uverdig: Uten fortrinn eller verdig
   Sjofel: Billig, lav, av dårlig kvalitet; meget laverestående
   Være i forakt: En følelse eller handling fra en person mot noe han betrakter som lavt, verdiløst eller ikke verdt å bry seg om.

   Disse definisjonene gir en klar forståelse av hva som virkelig blir sagt i 1 Mos. 12:3. Herren har lovt å forbanne, å føre store trengsel og skade over dem som har en nedverdigende oppfatning om det jødiske folk. Herren lover å forbanne og bringe store trengsler over dem som forårsaker at det jødiske folks verdighet eller personlige stolthet lider.

   Herren lover å forbanne og føre store trengsler over dem som latterliggjør det jødiske folk. Herren lover å forbanne og føre store trengsler over dem som bebreider det jødiske folk eller skjeller på dem. Herren lover å forbanne og føre store trengsler over dem som tror at jødene har mindre verdi eller er laverestående eller ikke verdt å bry seg om. Herren lover å forbanne og føre store trengsler over dem som taler bebreidende om Hans hellige folk, Israel.”

   Det at Hareide har vett nok til å tre til side i Norsk politikk, er det mest positive den mannen har gjort på lange tider. Hva Hr. Ropstad vil finne på er litt tidlig å uttale seg om, men så langt så godt.

   Mvh RJ

 4. Jehovas Vitner – Russland

  Jeg leser på nettet i dag at en danske reiste til Russland for å misjonere for Jehovas Vitner i dette landet. Som kjent har russerne innført totalforbud mot å misjonere for denne sekten der. Denne dansken har sittet i varetekt og er nå dømt til seks års fengsel.

  Ja , mange av oss tror at russerne er som oss – stoler på folk og er nærmest naive : Tror at en mann er en mann og et ord er et ord. Nei , det er helt andre tilstander der. Jeg husker noen år tilbake da en norsk millionær skulle bygge en svær seilbåt på et verft ved Kvitsjøen. Han ble lurt trill rundt og tapte mange millioner til uærlige russere. Han reiste så opp dit og tok kontakt med statlige myndigheter : Men de bare så på ham og flirte..

  Vi husker også invasjonen på Krim. Der kom det kjøretøyer uten skilt og soldater med stridsvogner samt andre kjøretøy uten nasjonalitetsmerke – alt russisk. Dette er brudd på krigens lover ( konvensjoner ).

  • I dag fredag leser jeg at Russland har pågrepet enda flere representanter fra sekten Jehovas Vitner. Deres aktivitet her i Norge skulle jo også tas opp i Stortinget – men jeg har ikke hørt noe mer om den saken.

Det er stengt for kommentarer.