2 tanker om “Anders Torp forteller om sin oppvekst i Oslokirken

 1. https://www.youtube.com/watch?v=0OHvyS_DJ_I

  Denne videoen fortel enkelt kven Gud er.
  Han er EIN.
  Det hjalp ikkje kor mykje desse falske Baal-profetane ropte om hjelp.
  Baal høyrer ikkje og ser ikkje.
  Dersom Gud – HaShem er den einaste Gud, så tilbe Han.
  Dersom Baal (Tammus/ Asarte) eller Jesus/Maria er riktig, tilbe Han eller dei.

  Historien er kjent.
  Slik er det i dag og.

  Kun HERREN GUD er den einaste sanne Gud som høyrer bøner.
  Baal eller dette systemet som oppstod ved Astarte/Tammus og som er vidareført i dag er falskt.

  Ironien til Elia er fantastisk.
  “Da det var blitt middag, hånte Elia dem og sa: «Rop høyere! Han er jo gud. Han er vel falt i tanker, eller han er gått avsides eller er ute på reise. Kanskje han sover og må våkne.» Så ropte de enda høyere og rispet seg med sverd og spyd, som de hadde for skikk, til blodet rant nedover dem.” 1 Kongebok 18

  Berre EIN GUD svarar.

  “Vet du ikke, har du ikke hørt?
  Herren er den evige Gud
  som skapte jordens ender.
  Han blir ikke trett og ikke sliten,
  ingen kan utforske hans forstand…

  ….Hvem har utført og gjort dette?
  Han som fra begynnelsen
  kalte slektene fram.
  Jeg, Herren, ER DEN FØRSTE ,
  og jeg er hos de siste.
  JEG ER HAN…
  Jeg er Herren, det er mitt navn.
  MIN ÆRE GIR JEG IKKE TIL ANDRE,
  min lovsang ikke til gudebilder.”

  https://www.youtube.com/watch?v=DVJWql-xGTY

 2. Torahen fortel kva Messias vil utføra.

  Esekiel 37:26-28: Byggja det tredje tempelet.
  Esaias 43:5-6: Samla alle jødane tilbake til Israels land.
  Esaias 2:4: Framskaffa ein æra med verdsfred, og slutt på alt hat, undertrykking, lidelse og sjukdom
  . “Nasjonane skal ikkje lyfta sverd mot andre nasjonar, heller ikkje skal menneska læra meir å kriga .”
  Sakarja 14,9: Spreia universell kunnskap om Israels Gud – samla heile menneskeheten som ein: ” Herren Gud vil vera konge over heile jorda – på den dagen, skal Herren Gud vera EIN and Hans Namn vil vera EITT.”

  ‘http://www.shamash.org/lists/scj-faq/HTML/faq/17-03.html

  “Christianity contradicts Jewish theology. In Christianity, the notion of “Trinity” breaks G-d into three separate beings: The Father, the Son and the Holy Ghost (Matthew 28:19). However, the basis of Jewish belief is captured in the Shema: “Hear O Israel, the Lord our G-d, the Lord is ONE” (Deut. 6:4).”

Det er stengt for kommentarer.