Amerikanske lovgivere vil slå ned på såkalte “faith-healere” -for mange barn har dødd

Amerikanske lovgivere syntes det er bra at folk ber for sine barns helbredelse, men ikke dersom det koster barnet livet. Lovgiverne i Idaho er nå i ferd med å utarbeide et lovforslag som forbyr “helbredelse ved tro” dersom slik praksis setter barnas liv i fare. “Målet er ikke å straffe foreldrene, men å beskytte barna,” sier senatsleder Brent Hill.  Flere dusin barn skal ha lidd døden som en følge av å ha blitt nektet legehjelp og moderne medisin av deres foreldre som mener at moderne medisin og leger er av satan. 

Det er barnedødsfall tilknyttet den tros-karismatiske sekten  “Faith Tabernacle Church”  i Pennsylvania som er årsaken til at lovgiverne nå vil lage et lovverk for å søke å forhindre slike unødvendige dødsfall. En rekke av de barna som har dødd, kunne vært reddet med enkle medisinske virkemidler og medikamenter, men foreldrene valgte å stå i tro -og det ble barna selv som betaler prisen for foreldrenes dårskap og tro på egen tro. Kenneth Hagin som blir regnet som “tros-bevegelsens far” er blant dem som medvirker til å fremme tvilsom teologi omkring dette med helbredelse. I følge Hagin og andre faith-healere er helbredelse og økonomisk velstand en rettighet vi har i Kristus, men den troende må selv i tro “ta ut” sin rettighet. Og det er en slik destruktiv teologi som er blant årsakene til at foreldre lar barna sine død -ved å nekte dem legehjelp. Selv om Hagin selv ikke har vært involvert i barnedød saker, er det likevel den teologien Hagin formidler som virker frem overtro og tro på troen.