Fra Jakahaia til ave Maria – kaller Ulf Ekmans konvertering et religiøst jordskjelv

Ulf Ekman konvertering til den katolske kirke fikk omtale i CharismaMagazine

charismaNyheten om at Livets Ord grunnlegger og mangeårig pastor Ulf Ekman nå vil konvertere til den katolske kirke har fått stor oppmerksomhet i den kristne pressen både hjemme og ute. Både Vårt Land, Norge I Dag og den norske og svenske Dagen har i dag ofret betydelig spalteplass til nyheten som av enkelte har blitt beskrevet som det største religiøse jordskjelvet i Skandinavia på flere tiår. Sjokknyheten fra søndagens Livets Ord gudstjeneste fikk i dag bred omtale i det innflytelsesrike Charisma Magazine og debatten omkring Ulf Ekmans teologiske kvantesprang raser nå både i aviser og på kristne debattsider.

Ulf Ekmans konvertering fra tros-bevegelsen og over til katolsk tro har i dag skapt både ulf-ekmandebatt, frustrasjon og overraskelse blant evangeliske kristne både i Norge og Sverige. I følge avisen Dagen karakteriserte pastor Sten Sørensen nyheten “som det største religiøse jordskjelvet han har opplevd i sitt liv i Skandinavia,” mens pastor Leif Jacobsen som tidligere var en del av tros-bevegelsen omtalte det hele som overraskende. Terje Hegertun, pinsevenn og førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, er ikke overrasket når han får høre nyheten, med bakgrunn i at Ekman over noen år har orientert seg i retning av de eldste kirkesamfunnene og i retning av katolsk tro.

Problematisk sier redaktør Vebjørn Selbekk

En av dem som har uttalt seg i etterkant av Ulf Ekmans konvertering er redaktør Vebjørn Selbekk i Dagen som blant annet skriver  “Men samtidig kommer vi ikke bort fra at Ekmans selbekkhandling skaper betydelige problemer både for Livets Ord og den karismatiske bevegelse i Skandinavia. Ikke bare mister den en av sine mest fremtredende ledere og intellektuelle kapasiteter som den har hatt de siste tiårene. Ekmans konvertering innebærer også i praksis en ganske klar kritikk av den bevegelsen han selv har vært har vært med å skape og lede.

Paven har det siste ordet

I intervjuet som vi (Dagen)  trykker i dag går Ekman nemlig enda lengre teologisk enn han har gjort før. Han bekrefter at han ser på paven som innehaver av det øverste læreembetet i den kristne kirke. Paven i Rom bør ha det siste ordet i lærespørsmål, mener Ekman nå. Han sier videre at han anser den katolske kirke som svaret Jesu lengsel etter enhet i sin kirke. Man behøver man jo ikke akkurat lese mellom linjene for å innse hvilken utfordring dette medfører for Livets Ord. Grunnleggeren av bevegelsen hadde nå helst sett at de alle var katolikker,” gjengir vi fra Dagens kommentar som du kan lese her

Frustreres

Ekmans religiøse kvantesprang kom ikke uventet på TV Visjon Norge grunder Jan Hanvold som selv spådde at dette kom til å skje i november i fjor. Imidlertid hadde ikke Hanvold som uttrykte sin frustrasjon over det hele regnet med at det ville skje før om noen år eller Jan Hanvoldså. Tidlig søndag morgen postet Hanvold dette på Facebook:  “Ulf Ekman vil ifølge mine kilder, imorgen annonse at han har blitt katolikk. Om så er riktig, er det i tråd med hva jeg har profetert. Og sagt at iløpet av en 5års periode vil Livets Ord bli en katolsk organisasjon. Dette er jo en tragisk utvikling for protestantismen både i Norge og Sverige. Da Ulf har vært en så utrolig innflytelse rik leder. Selv har jeg stor respekt for Ulf, å han har vært til stor velsignelse i mitt liv. Men at han nå kan bli så forblindet, at han går inn i skjøge-kirken. Som har så mye blod på sine hender. Og som forkynner et helt annet evangeliet, bibelen. Med pave, Maria og helgen dyrkelse. Og med forfølgelse av evangeliske kristne verden over. Er dette en stor tragedie, å jeg håper ikke alle LO menighetene i Norge og Sverige følger han ? Dette har vært en statisk avgjørelse ifra Ulf side. At han har pensjonert seg som pastor. Slik at ikke hele LO skal bli rammet av at han nå konverter til den Katolske tro. Så får vi se imorgen om mine kilder er riktige.”

Fra Jakahaia til Ave Maria

For ti eller femten år siden ville nok de aller fleste trodd at dagens nyhet om Ulf Ekmans konvertering til katolsk tro ha blitt oppfattet som en aprilspøk. Fra Livets Ord anno 1987/88 hvor vi har dette lyd-klippet eller dette bør veien til de katolske ave Maria hymnene burde veien ha vært mye lengre for Nordens mest sentrale karismatiker. Ekmans overgang til det katolske forteller oss rett og slett at veien mellom de to vranglærene (tros-teologien og katolske dogmer) slett ikke behøver å være veldig lang og selv etter at Ekman nå vil bli katolikk er han i følge Livets Ord pastor Joakim Lundqvist hjertelig velkommen til å preke på Livets Ord. “Ulf kommer for eksempel til å tale på Europakonferansen i sommer, og jeg ser ingen grunn til å endre på det,” sier Lundqvist som dermed sterkt signaliserer at Livets Ord som kirkesamfunn fremdeles er i bevegelse bort fra det som var det opprinnelige Livets Ord.  At det vil komme debatt ut av Ekmans kvantesprang er ikke så forunderlig når vi vet at majoriteten av norske kristne står sunt og godt festet i protestantisk tradisjon hvor det bærende prinsippet har vært “Skriften alene og troen alene”. Når Ekman nå så til de grader vender seg bort fra vår evangeliske tradisjon må det nødvendigvis skape sterk debatt da han nå tar i mot hele den katolske dogmepakka som Luther og de andre reformatorene vendte seg bort fra i sin søken etter å kunne stå fast på ordet alene.        Følg debatten omkring Ulf Ekmans konvertering til den katolske kirke her (verdidebatt)