Fra BibelogTro: American Gospel – Christ Alone

“Er kristendommen Kristus + «den amerikanske drømmen? American Gospel – Christ Alone undersøker hvordan velstandsevangeliet (the Word of Faith movement) har forvrengt budskapet i evangeliet, og hvordan denne teologien blir eksportert til hele verden, skriver Richard Tørresen som står bak bloggen bibel og tro.  Rickhard Tørressen har både i forkant og etterkant av sitt engasjement for Jesu Kristi lære og Guds Ord møtt betraktelig motstand blant mange liberale kristne som enten er likegyldige eller og positive til ideen om likekjønnede ekteskap.

Skal ikke legge mange ord ut her, men jeg oppfordrer folk til å lese det siste oppslaget på Bloggen Bibel og Tro hvor Richard Tørressen er redaktør. Sjekk ut

American Gospel – Christ Alone