Fake News Mediene er gjort til skamme av Muellers frikjenning av Trump

Ingen sammensvergelse mellom president Trump og Russland

“Det er nå klart at spesialetterforsker Robert Mueller etter nesten to års etterforskning ikke har funnet noen holdepunkter for at det foregikk en sammensvergelse mellom Trump, hans familie eller noen nære medarbeidere og russiske myndigheter i opptakten til valgene i 2016. Det tas derfor ikke ut noen tiltale. Umiddelbart etter at Trump vant valget i november 2016 startet bortforklaringen fra den tapende part om russisk innblanding. Og den kan ha vært reell nok. Man kan ikke klandre Putin for å ønske Trump snarere enn Clinton inn i Det hvite hus. Men det er et steg ekstra å hevde at Trump-kampanjen samarbeidet aktivt for å få russiske myndigheter til å påvirke valget i deres favør,” skriver redaktør Helge Lurås i den stadig mer populære nettavisen Resett.

Les hele Helge Lurås artikkel i linken under

Mediene er gjort til skamme av Muellers frikjenning av Trump