Forsøker å hindre innkrevningsetaten fra å tvangsselge BMWen med å overføre sin gamle Audi til kona

Denne bilen vil kommunal inkasso selge på tvangsauksjon for å drive inn tvangsmulktene. På denne bilen er det en heftelse på kroner 277130,50

Kommunal inkasso i Oslo har som kjent tatt pant i ekteparet Christensens forholdsvis nyinnkjøpte BMW i3 og vil tvangsselge den for å drive inn noen av de 277130 kronene Christensen skylder dem pga ubetalte tvangsmulkter. I en siste epost fra kommunal inkasso stod det dette å lese: “For at denne inkassosaken skal avsluttes må rett og slett hele det utestående beløpet pr. dags dato betales, altså kr 277 130,50 Dersom dette beløpet betales unngår dere tvangssalg av bil og på sikt evt. bolig. Plan- og bygningsetaten opprettholder kravet og Innkrevingsetaten sin jobb er å innfordre kravet. Vi har gjentatte ganger forklart at vi ikke går inn i noen diskusjon angående kravets rettmessighet, murens lovlighet etc men forholder oss til at det foreligger en rettskraftig dom. Plan- og bygningsetaten forholder seg altså til at denne tvisten er avgjort ved dom og derfor fortsetter inkassopågangen.”

Under saksgangen både hos namsmann og i sakspapirene til domsstolene argumenterte Christensen med at de trengte hver sin bil for å komme på jobb. Christensens kone er nå utenfor arbeidslivet  og dermed har etatene med høysteretts tilslutning konkludert med at Christensen kunne bruke sin bil nr 2. En Audi-A8 til å komme seg til og fra jobb. I motorvogn-registeret stod Jan Kåre Christensen som eier av begge bilene og det ble tatt pant i den bilen som var mest verd.

Har overført Audien til konas navn

I et desperat forsøk på å redde BMWen har Christensen nå gjennomført eierskifte på sin gamle Audi slik at bilen nå står i konas navn. Christensen vil nå hevde at dersom kommunal inkasso tar BMWen som de har tatt pant i og selger den på tvangsauksjon vil han stå uten bil og mulighet til å komme seg til å fra jobben. I en kladd av et skriv til kommunal inkasso argumenterer Christensen slik: “Det er ikke sikkert og trygt for meg å stole på en bil som kan bryte i sammen hver dag p.g.a. alder etc. I deres fantasi så kan det sikkert være bra med en bil som er utslitt. Men i det virkelige livet, jeg som skal møte på jobb gjerne kl. 4. på natta i Vestby som er ca. 4.5 mil å kjøre bare en vei. Eller slutter kl. 2 på natta, er jeg 100 % avhengig av bil. En bil som jeg kan stole på og er trygg på og med. Det er jeg ikke i Audien overhodet. Det er jeg med den bilen dere vil stjele fra meg. Tar dere den bilen i fra meg så har jeg ingen mulighet for å fortsette i jobb,” skriver Christensen i det som skal være en epost til kommunal inkasso. Grepet med å overføre bilene til sin kone skulle Christensen ha utført allerede da han ble ilagt tvangsmulkter og BMWen skulle vært satt i konas navn når den ble kjøpt.

 

63 tanker om “Forsøker å hindre innkrevningsetaten fra å tvangsselge BMWen med å overføre sin gamle Audi til kona

 1. For å si det rett ut Staten driter i hvordan Christensen skal komme seg på jobb.
  Gjør han noe som kvalifiserer til å miste førerkortet får han ikke beholde dette uansett hvor mye yrkes sjåfør han er. Merkelig at han ikke skjønner såpass

  6
  3
  • Henrik Røraasen

   Viktig å få med seg, i alle avslag og vedtak.
   Har begrunnelsen vært at jeg har to biler som står i mitt navn.
   Derfor trenger jeg kun den ene.
   Nå har jeg kun en bil som står i mitt navn.
   Ergo, de kan da ikke ta BMW i3.
   Følger kun dere logikk!
   Du må lese vedtak og dommer før du skriver!

   3
   3
  • En trenger ikke bil i Oslo. Jan Kåre kan (ironisk nok) ta bussen på jobb. Mange tusen som gjør det i Oslo. Og busstilbudet i Oslo er jo svært så omfattende. Og et gjensyn med sin gamle arbeidsgiver er vel hyggelig det?

   3
   4
  • Spiff jeg jobber ikke i Oslo.
   Men Vestby.
   Reisevei 4.5 mil

   3
   2
  • JKC:
   4,5 mil er da ingenting, og bussforbindelsen til Vestby er svært god. Jeg kjenner personlig flere som har lengre jobbreisevei enn 4,5 mil. Jeg bodde på Lillehammer for noen tiår siden, og der var det flere som pendlet med tog til Oslo. 18 mil og 2 timer og 20 minutter med intercitytoget.

   4
   1
  • Spiff, jeg synes du er som om du var ansatt i PBE eller Innkrevingsetaten.
   Jeg må ha bil da jeg er den som kjører alle hjem eller til jobb etc.
   Har ingen mulighet å ta kollektiv, da det er ingen avganger hverken hjemmefra.
   Til eller fra Vestby – Oslo.

   Praktisk umulig, og jeg er da snart 60 år.
   Hvis Innkrevingsetaten tar bilen, så sier de egentlig at jeg skal bli arbeidsledig!
   I mine øyne er de direkte styrt av mørke.
   Les her, Innkrevingsetaten har nå lagt av «silkehanskene», nå skal vi tas, og de begynner med bilen!
   https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3278-innkrevingsetaten-har-na-lagt.html

   1
   4
  • Jeg er nå en gang ikke ansatt i PBE, men mener en bør følge lover og regler i landet, slik Bibelen også påbyr oss å gjøre. Du har bygget en mur ulovlig, og når du nekter å etterkomme myndighetenes pålegg om å rive den, selv etter menge runder i diverse rettsinstanser der du har tapt soleklart hver gang, må du ta konsekvensene. Om det tar deg en, to, tre eller flere timer å komme på jobb, spiller ingen rolle. Du kunne unngått dette ved å oppføre deg som folk og innrettet deg etter lover og regler slik vi alle må (kanskje med unntak av toppolitikere som ser ut til å være hevet over loven og får tilgivelse for alle lovbrudd de gjør, slik vi har sett det den siste tiden). Og det er ikke din plikt å kjøre andre til og fra jobb, og det er i hvert fall ikke noe argument mot å inndra bilen din for å dekke velfortjente bøter. Dine kolleger får komme seg på jobb på egen hånd.

   6
   1
  • Spiff du snur det hele på hodet.
   Muren er dobbelt lovlig og jeg oppfører meg.
   Det gjør ikke myndighetene, alle er like ille om det er Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. De er alle like forherdet, og styrt av mørke og demoniske krefter.

   Vi har en fullt ut lovlig mur da fallet på vår eiendom er stupbratt.

   Samt, vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren.

   Således er vår mur «dobbelt» lovlig!

   1
   5
  • Alle de instansene du ramser opp oppfører seg som de skal, etter lover og regler de er underlagt, og som de er satt til å forvalte. Hadde de ikke oppført seg som de skal, hadde du vunnnet fram i en eller flere av de rettsinstansene du har fremmet saken din for. Det er du som ikke oppfører deg. Du er en oppvigler, en kverulant og en bråkmaker som mangler folkeskikk og som tror loven ikke gjelder deg. Du står ikke over loven, Jan Kåre. Likhetene du har med bibelens Nabal er påfallende.

   8
   1
  • Spiff, av seg selv kjenner man andre. Du ligner på Nabal langt mere enn meg, tøv du kommer med. Intetsigende pjatt.
   Hans Nielsen Hauge, Jesus, Paulus, Peter og millioner av andre er da blitt forfulgt, trakassert og urettferdig behandlet av myndighetene.
   Da Jødene skulle på Donau og gasset i hjel var det myndighetene som arresterte dem.
   Lista er langt.
   Jens Stoltenberg og NATO Bombet Libya sønder og sammen!
   Kommer det en liten bølge, så ligger landet så langt nede i dag at den tar livet av tusenvis!
   Bøker kan skrives om myndighetene Djevelske adferd!

   2
   5
  • Er du gått helt fra vettet mann! Du sammenligner deg med Jesus, Paulus, Hans Nilsen Hauge og de grusomme forfølgelsene jødene har blitt utsatt for opp gjennom årene. Tidligere har du påstått både her på Søkelys og på din egen blogg at du har blitt utsatt for et større justismord enn Viggo Kristiansen. Du har mista fullstendig kontakt med virkeligheten! Du har bygget en ulovlig mur (dobbelt ulovlig. Først bygget den ulovlig og deretter latt den stå ulovlig, fastsatt ved dom), og fått en reaksjon deretter, som forventet. Hadde fenomenet oppblåst ego vært en fysisk greie, hadde du vært en fare for flytrafikken.

   6
   1
  • Splitt, vi 2 er helt uenige.
   Gidder ikke argumentere med en person som overhodet ikke er redelig eller sannhetssøkende.
   Du hadde passet perfekt inn hos PBE.

   1
   5
 2. Henrik Røraasen de erkjenner at jeg trenger 1 bil, ikke 2 biler.

  2
  3
 3. Vestby ligger avsides.
  Jeg jobber til alle døgnets tider.
  Siden jeg nå har kun 1 bil.
  BMW i3, frata meg den bilen, er å frata meg jobben.
  Hvis det er målet til myndighetene, så er de på god vei å utføre Satans gjerning her imot meg.

  1
  5
 4. Det er demonisk aktivitet som står bak det som skjer. Dessverre har demonene mange kar de bruker. Disse demonene får mennesker til å misbruke Romerbrevet 13 til å begrunne hvorfor du blindt skal følge myndigheter.
  Personer som Birgir Hermansen osv misbruker stadig romerbrevet 13 for å rettferdiggjøre den onde gjerning.
  Lykke til Jan Kåre

  2
  3
  • Zz. Der er jeg enig, noe jeg har sagt lenge at myndighetene og mange offentlige etater er så arrogante og onde.
   At det rett ut er demonisk og helt tyrannisk.

   Jeg har faktisk imøtegått Plan og bygningsetaten på samtlige punkter i deres uberettiga anklager, fremdeles er de like vanskelige og ubøyelige ovenfor oss, dette er ille!

   Slik som PBE og det offentlige holder på ovenfor oss, så minner de om det gamle DDR.
   Dette er ikke noe å rope hurra for.
   Nå skal jeg ikke gå i dybden her, da en kan bli straffet for å gjøre dette. Gidder ikke skrive noe som gjør at en kommer på kanten med loven.
   Har mer enn nok med andre eksempler.

   https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

   2
   3
  • Tenk det. Selv Peter, som ble kraftig irettesatt av Paulus, og som kalte Paulus sin elskede bror, er enig med Paulus. Altså det som står i Romerbrevet 13.
   For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge, som den høyeste, eller landshøvdinger som er utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt. For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere.
   1 Peter 2:13‭-16
   Så kan dere bare fortsette med å oppmuntre hverandre til å avvise Guds Ord. Det er jo dere selv som skal stå foran domstolen engang, når bøker skal åpnes.

   2
   1
  • Birgir, det du holder på med er direkte løgn.
   Du bygger hele din argumentasjon på noen få utvalgte skriftsteder.
   Som alle andre forførere og bedragere som du er.
   Skriften sier mye mer.
   Bl.annet at en skal lyde Gud mer enn myndighetene.
   Vi skal følge sannheten, samvittigheten, gjøre det en har tro til etc.
   Du er en bløff😠

   1
   3
  • Så du FORTSETTER å kalle Guds Ord for LØGN?
   HVA er løgn i det jeg delte av Guds Ord? (Det burde vært en smal sak for deg å vist til HVA som er løgn, du PÅSTÅR i alle fall, at du er bibellærer?)
   Men hva gjør du Jan Kåre? når du sier vi skal lyde Gud mere enn myndighetene? Slenger du ikke ut et sitat i løse lufta? Har du i det hele tatt LEST Bibelen? Det tviler jeg STERKT på. For det du prøver å siterte der, er dette:

   “Hva skal vi gjøre med disse menneskene? For det er klart for alle som bor i Jerusalem at et tydelig tegn er skjedd ved dem. Det kan vi ikke nekte. Men for at dette ikke skal utbre seg enda mer blant folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noe menneske i dette navnet. Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem: Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud! For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.”
   Apostlenes gjerninger 4:16‭-‬20

   “Da kom det en og meldte: Se, de mennene som dere satte i fengsel, står i templet og lærer folket! Da gikk høvedsmannen av sted sammen med tjenerne og hentet dem. Men de brukte ikke makt, for de var redde for at folket skulle steine dem. De kom så med dem og stilte dem fram for Rådet. Og ypperstepresten spurte dem og sa: Vi ga dere streng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navnet. Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære og vil føre dette menneskets blod over oss! Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker!”
   Apostlenes gjerninger 5:25‭-‬29
   Ikke sant??? SER du det???
   Les gjerne både det som står FØR og det som stå ETTER det jeg siterte. Men kjenner jeg deg rett, og det er jeg GANSKE sikker på at jeg gjør, så vil du IKKE lese det. Fordi du VET at Guds Ord har RETT. Slik er det bare Jan Kåre. Du tåler rett og slett ikke sannheten i Guds Ord. DERFOR har du aldri fred med mennesker.
   Og så sier du noe om sannheten. Sannheten er et godt sted å begynne for deg, som i mange år har spredt den ene løgnen etter den andre.
   Og så var det samvittigheten, som du nevnte. DET vet du ikke hva er. For det er en egenskap som er deg FULLSTENDIG fremmed. Du kjenner nok ORDET samvittighet. Men hva samvittighet ER? Nei, DET vet du ikke. For da hadde du hatt fred med både Gud og mennesker.

   2
   1
  • Birgir gjør det han er ekspert på.Nemlig finne frem løsrevne bibelsitater, trekke enkelte ord ut av sin kontekst og så kaste det frem som en anklage. Birgir gjør akkurat som alle andre sekter gjør.
   Plukker skriftord som passer ham. Snekrer det sammen.
   Forvrenger, forvrir og ser helt bort fra summen av Guds ord som er sannhet. Jeg har lenge lurt på hva slags sekt Birgir er tilhenger av.
   Det må være en sekt som legaliserer mobbing av andre mennesker.
   En sekt som misbruker Bibelen for å trykke mennesker ned.
   Stå på Christensen.
   Dette er åndelig kamp og de religiøse demonene er provosert.

   1
   1
  • Randi, enig.
   Birgir er blottet fir alt som har med Gud på en sunn og bibelsk måte.
   Åndskamp er det.
   Det gode imot det onde.

   2
   1
  • Da vil jeg spørre GUTTUNGEN “randi” IGJEN. HVA er løsrevet, og HVA er det løsrevet IFRA? Har du noen skriftsteder å vise til? GUTTUNGENS problem er vel at han har fått juling av pappaen sin IGJEN, og er innestengt på gutterommet IGJEN.
   Eller kanskje Jan Kåre kan svare på det. Han PÅSTÅR han ar bibellærer, så det skulle vel ikke vært så vanskelig å svart på?

 5. JKC lever i en paranoid verden, krydret med psykotiske trekk. Mange vrangforestillinger oppe i det hodet der. Snakk om å ha kjørt seg fast.

  2
  1
  • Det var en veldig beskrivelse Knut Helge Mowinckel. Uten noen forklaring.

   Kan du forklare hva du mener med dette?
   For meg er dette bare uforståelig svada.

   1. Hvordan lever jeg i en paranoid verden?

   2. Hvordan er jeg krydret med psykotiske trekk?

   3. Hvordan har jeg mange vrangforestillinger oppe i det hodet der?

   4. Hvordan har jeg kjørt meg fast?

   Svar utbes, takk.

   2
   2
 6. Til JKC. Kort oppsummert: Etter å ha fulgt denne underlige føljetongen din, der du kommer med de underligste kommentarer som f.eks å kalle din tapte sak for åndskamp og drar fram Satan fra hatten, ja, da er man paranoid. Din sykelige påstand om at myndigheter og rettsvesen går satans ærend, er jo psykiatri. Her er det vrangforestillinger herfra til månen. Du trenger behandling.

  5
  4
  • Djevelen har fritt spilerom i ditt sinn.
   Du kommer med akkurat det han fremmer.
   Også at jeg trenger behandling.
   Siste person som trenger det.

   2
   5
 7. Til JKC: Svaret ditt gir en bekreftelse på mine antagelser: Mange som later som, men du er sprø, du.

  3
  1
 8. Så Hans Nielsen Hauge var også sprø da fordi han ble forfulgt av myndighetene? Det gir ingen mening. Alle ekte predikanter og bibellærere som feks Hauge og Christensen vil møte motstand og forfølgelse nettopp fordi de følger ordets lov og ikke forderverlige myndigheters pålegg og tvang. Dette er helt klart åndskamp!

  3
  2
  • Mika, Ja, Hans Nielsen Hauge ble utsatt for virkelig forfølgelse av myndighetene.
   Helt enig.
   Dessverre, jeg og min kone også.
   Men hva Hauge gikk igjennom, er 100 ganger verre.
   11 år i fengsel og kom ut med en totalt nedbryt helse.

   2
   2
  • Dette er virkelig åndskamp. Christensen kjemper for den private eiendomsretten som er nedfeldt i Guds Ord. Tror noen virkelig at Moses og Abraham hadde søkt de offentlige myndigheter om å bygge murer, brønner og forsvarsverk?
   Aldri.
   Alle disse hadde trosset ugudelige myndigheter slik Christensen gjør.
   Men dessverre. Vi har noen her, eksempelvis Birgir Hermansen som jobber med begge sine hender for å få det onde til å syntes godt. Han er absolutt blant dem som går fiendens ærend. Alt han gjør er å diskreditere kristendommen og Bibelens Gud.

   2
   1
  • Zz, du skriver.
   Alle disse hadde trosset ugudelige myndigheter slik Christensen gjør.
   Men dessverre. Vi har noen her, eksempelvis Birgir Hermansen som jobber med begge sine hender for å få det onde til å syntes godt. Han er absolutt blant dem som går fiendens ærend. Alt han gjør er å diskreditere kristendommen og Bibelens Gud.

   Svar.
   Ja, dette er åndskamp.
   Der det er Gud imot Satan.
   Lys imot mørke.
   Sannheten imot løgn.

   Vi er både veiledet hvordan bygge muren.
   Samt, muren er lovlig hvis en tar med det reelle fallet på vår eiendom.

   2
   2
  • Så Moses og Abraham trosset ugudelige myndigheter og bygde ulovlige murer? Akkurat HVOR i Bibelen finner vi det?

  • Birgir.
   Abraham og Moses bygde da stadig noe, brønner og alter som de skulle ofres på. Til hvilken bygningsetat måtte de søke?
   Jahve gav Abraham landet. Abraham bygde brønner, grensemarkeringer og altre som han ofret på.
   Han bygde dermed på egen eiendom. Akkurat som Christensen.
   Det står ikke noe sted i Guds ord at Abraham eller noen av de andre måtte søke om det til ugudelige myndigheter og etater.
   Christensen har bygd på egen tomt. Det er hans rettighet.
   Det er bare drepende sosialisme og et ugudelig system som krever å blande seg inn.

   4
   1
  • Zz, helt riktig. Bygd på egen tomt.
   Norge som en egen stat griper inn i vår eiendomsrett.
   De går langt ut over hva de har lov til.
   Veldig bra, takk!
   Abraham, David og Salamo. Alle bygde de, Gud elsker det.
   Satan åpenbart hater det, det ser vi de Norske myndighetene.

  • Største løgnen jeg har hørt.
   Den er dradd inn 60 cm, bygget oppå gammel mur.
   Satan og PBE sier det, men når jeg har påpekt dette.
   Så vil disse Satans tjenerne ikke svare.
   Piss du kommer med, virkelig piss!!!!!!!!

   2
   1
  • Det var vel det PBE påpekte? At du har bygget deler av muren på kommunal eiendom?

   1
   2
  • Birgir, du skriver noe som PBE diktet opp.
   Det som var tilfelle var at vi dro muren inn 60 cm.
   Det var noen tegninger som hadde laget veien her, som var noen cm i avvik.
   Som er vanlig som PBE spant på.
   Da vi kom med et motargument, svarte de aldri på det.
   Hele etaten er syk og ond!
   Disse forsvarer du, stakkars mann!

   2
   1
  • Det er garantert riktig, det PBE sa, at deler av muren er bygget ULOVLIG på kommunens eiendom. Kommunens oppmålere har ALT på det tørre. Det har ikke DU.
   Kommunens landmålere har ikke målt så feil. At jeg forsvarer etaten i denne saken er opplagt. Etaten har gjort ALT rett. Og etaten HAR rett. DU har gjort ALT feil. Og du HAR feil. Og da er det DU som forsvarer ondskap.
   At etaten ikke kom med motargument har en meget enkel forklaring. Det du kaller argument, er SKITTKASTING og ukvemsord mot ansatte. Der la du GRUNNLAGET for din egen egoistiske DUMSKAP. Hadde du hørt på og gjort som Kjell oppfordret deg, hadde du sannsynligvis blitt tatt mer på alvor. Men dessverre for både deg selv, og ikke minst for din “elslede” hustru, står du igjen med skammen.
   Men som jeg skrev til Kjell for noen år siden:
   “Skulle ikke forundre meg om de til slutt blir så møkka lei sutringa hans, at de bare lar han få sin vilje. Det er bare så tragisk, alt det han holder på med.”
   Du ER en tragedige Jan Kåre. Det er bare så uendelig trist at du drar dette ned over din hustru. Jeg vil si det igjen: Hun har vel fortjent bedre?

   2
   1
  • Jeg kan ikke helt skjønne hva du krangler for og hvem du forsøker å overbevise. Du har bygd deg en mur uten tillatelse og uten å søke på forhånd. I tillegg la du noe av muren på tomt regulert til veibruk.
   Hadde du tatt deg bryet med å søke skikkelig hadde du unngått å komme i denne klemma. Men av en eller annen grunn trodde du at det bare var å bygge. Det var jo dine naboer som tipset PBE om din ulovlige mur. En av dine naboer skrev i sitt skriv til PBE at “muren det her søkes om er allerede oppført”.
   Det som kommer frem fra sakinnsyn er at du forsøkte å sende en søknad, men den manglet dokumentasjon og tegninger slik at PBE ikke ville behandle den.
   Du har gjort alt feil i denne saken. Du startet med å bygge muren og da PBE konfronterte deg med det, ventet du lenge med å sende en skikkelig søknad og begynte i stedet å skjelle ut og snakke dritt om saksbehandlere.
   Det er virkelig pussig å se hvordan du har gjort en høyst materiell og egoistisk mur om til en åndskamp hvor Gud angivelig har stilt seg bak muren din. Når man leser hva du skriver tror man knapt sine egne øyne. Det må ha gått rundt for deg bokstavlig.
   Du er ikke Moses, du er ikke Abraham, du er ikke en hellig apostel. Du er ikke profet. Du er ingen bibellærer eller evangelist fordi absolutt alt du skriver i dine innlegg vitner om null åndelig forståelse, null bibelsk visdom og null klarsyn. Du misbruker åndelige begreper for dine egne egoistiske motiver.
   Gud har ikke befalt noen å bygge en en egoistisk mur for å få et større uteområde for deg selv eller for å heve verdien på huset ditt. “Gå og selv det du eier og gi til de fattige og følg meg,” var Jesu ord til en rik stolt ung mann. Du selv minner om den rike mannen. Du er så sta og stolt at du ikke vil ydmyke deg tross all tukt fra Herrens hånd. Gud tuktet deg under Torp saken og nå tukter han deg virkelig med PBE. Det du holder på med blir til ulykke for deg selv. Se på deg selv. Du har mistet en normal inntekt og lever nå på miniumssatser slik at de ikke kan trekke deg i lønna. De er i ferd med å ta bilen din og snart tar de også halve huset ditt. Du oppfører deg til ulykke for deg selv og din kone og barn. Snu før det virkelig blir bussjåførens ruin.

   6
   2
  • Tore Svenningsen, ikke noe av hva du skriver her er riktig.
   Hva jeg tjener er akkurat det samme hos Schaus Buss og Unibuss.
   Da jeg har tariff lønn, full ansenitet, fagbrev og alle bransjemoduler.
   Egentlig litt mer hos Schaus buss da vi som bussjåfører har steget ca. 10 % siden jeg sluttet i Unibuss.

   Muren er ikke som dere skriver lagt ut i kommunal veigrunn. Den er trukket inn 60 cm.
   PBE hevder så mye, bl.a. at vi har en flat tomt.
   Disse menneskene er styrt av løgner og mørke!
   Slik som du, Birgir og dessverre alt for mange andre også.
   Dette går til seier, ikke tro noe annet!

   2
   2
  • Underlig, dette her. Først har du bygget på EKSISTERENDE mur. Og så har du flyttet den 60 cm inn.
   Hvordan flyttet du den eksisterende muren 60 cm?

   Hva er det du sier nå Jan Kåre? Først har du bygget på eksisterende mur. Nå flere år etterpå har du flyttet muren 60 cm? Hvordan i alle dager har du fått DET til, uren at noen, deg selv medregnet, har sett det, eller har klart å dokumentere det? Det er ikke gjort i en håndevending å flytte på en mur.

   2
   1
  • Birgir, du gjør alt lett vanskelig.
   Vår tidligere saksbehandler kjente forholdene der før våre hus ble bygget.
   Da sto det en mur der.
   Den ble tildels oppfylt med leire, mold og dritt.
   Oppå der ferdiggress.
   Vi tok bort den dritten som gjorde at vår skråning ble nesten liggende i veien godkjent som naboene har det I dag.
   I hus b, der Postmannen før bodde.
   https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3260-i-var-kamp-imot-plan-og.html?m=1
   https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2979-nabo-betina-jeanette-sanne-som.html?m=1

   Hun veiledet oss at vi bare kunne bygge oppå gammel mur.
   Alt vi gjorde, var da lovlig.

   At PBE og myndighetene vrir, vrenger, lyver og fordreier faktum.
   Er ikke noe mer vi kan da gjøre enn å nekte å innrette oss etter hva de kriminelle og lovbryterne pålegger oss å gjøre.

   1
   2
  • Nei! Din mur har ALDRI vært godkjent. ALDRI. Og så lenge den IKKE er godkjent, er og FORBLIR den ULOVLIG.
   Men klarer du å fortelle meg hvordan du FØRST bygde OPPÅ gammel mur, som for øvrig sto nærmere veien altså kommunens eiendom, enn din egen grense, fylte den opp, og DERETTER flyttet muren 60 cm INN mot din egen grense?
   Du trenger ikke linke til LØGNARTIKLENE dine. De har ingen troverdighet.
   Og husk at på to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Og du har ikke ETT vitne engang. Det er kun ditt eget ord som ligger til grunn for for dine påstander. Og DET ordet har du gjort ugyldig allerede FØR det ble en sak.
   Du kan gjøre så mange forsøk du bare klarer, på å vri og vrenge, lyve og fordreie fakta. Du kommer ingen vei med det. Det er endelig slått fast, i ALLE rettsinstanser, at kommunen har fulgt opp lovlige vedtak. At DU sier at kommunens vedta et PBE er kriminelle og lovbrytere, suer INGENTING om kommunen, men det sier ALT om deg.

   1
   2
  • Kampen mellom oss og det offentlige, er en kamp mellom Gud og Satan.
   Der myndighetene søker alltid ufred, splid og hersk.
   Bare elendighet det de holder på med – rett ifra mørke!
   Samtidig, det er en nødrett det vi gjør. Selv om ingen bryr seg, så er det
   sannheten. Før eller siden vil alle sider ved denne saken komme frem.
   Dette er fra et skriv som ligger på sakinnsyn
   Jeg vil tro at de ansatte i PBE besøker denne tråden når de trenger å få noe å le av
   https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929
   Christensen har gjort muren om til en åndskamp. En kamp mellom Gud og Satan
   Om det er ti stk i Norge som deler synspunkt med deg Jan Kåre, tviler jeg på.
   Om det var en kirke du hadde bygd deg kunne jeg kanskje forstå.
   Men en mur. En heslig mur for å skape deg litt større plass å nyte sommeren på. Det forstår jeg ikke.
   Det er ikke åndskamp.
   Det er bare krampetrekning fra en som har driti på draget.

  • JAT, du skriver:
   En heslig mur for å skape deg litt større plass å nyte sommeren på.

   Nei, det viktigste med muren er at den tar ifra overvann og dritt.
   Dernest, en får et naturlig skille mellom vårt hus og eiendom. Og veien, og de som ferdes på veien.
   Du må ikke skrive om ting du ikke har kjennskap til.

   2
   2
  • Birgir Hermansen.
   Se her: https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3273-det-er-direkte-lgn-at-var-tomt.html

   Nei! Din mur har ALDRI vært godkjent. ALDRI. Og så lenge den IKKE er godkjent, er og FORBLIR den ULOVLIG.

   Muren er lovlig med hensyn til at vi ble veiledet av PBE hvordan bygge den.

   Muren er lovlig med hensyn på fallet på vår eiendom.
   PBE lyver med at vi har en flatt tomt.
   Den er stupbratt.
   Vi får ikke dispensasjon og godkjennelse da avviket er så stort mellom tillat høyde og høyden på vår mur. Dette er rett og slett løgn. Da med en slikt fall som vi har på eiendommen. Tillattes det innenfor småhusbebyggelsen murer på 1. 5 meter. Vår er i den størrelsesorden, 1.8 meter jevnt over.
   Uansett, loven blir ikke vesentlig satt tilside.

   https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3198-alle-offentlige-etater-og.html
   https://portal.styreweb.com/api/files/2596361/OVDPY7y7e0yN8CjRAdICOg/Sm%C3%A5husplanen%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20sm%C3%A5husplanen%20S-4220%2C%20oppdatert%20juli%202019.pdf?DocLinkId=12337&ref=%2Fekstra2%2Fekstra_01%2F

   Følgende unntak tillates:
   a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
   b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.
   Ved terrassering av terrenginngrep som nevnt i b og c skal maksimal utstrekning og minste avstand mellom terrenginngrepene være 6 meter i terrengets fallretning.

   Her står det at det skal kun regnes med de siste 6 meterne. Ikke hele tomten eller som i vårt tilfelle. PBE tar med også nabotomten da vi har «felles» tomt med hus a, b og c i Krokstien 2. Da vi er en såkalt «eplehage» hus.
   Som ble bygget hus på en stor gammel tomt.
   Slik forstår jeg det hele.
   Uansett. Her gjør PBE og Statsforvalteren seg kun vrange og lumpne imot oss for ingen verdens ting, og meg null hensikt.
   Da det vi har bygget er kun til gevinst for miljø. Med at vi får en grønn pen tomt som tar bort overvann, avfall fra naturen og moll.
   Ikke minst her i Norge som det aldri har regnet så mye som det har gjort i det siste!
   Her ser vi allerede her, er vår mur innenfor å bli godkjent. Tar vi med at vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren. Er det er direkte overgrep og meningsløst at vi ikke får dispensasjon og godkjennelse for de siste cm.

   2
   1
  • Birgir Hermansen
   Bibelen er klar på at Satan er løgnens far og opphav. Men andre ord, siden saken imot oss er bygd utelukkende på løgn og uvilje.

   Så vet vi at denne saken er styrt ut av demonisk påvirkning.

   Forførende ånder og lyst etter å ødelegge. Satan og demonisk aktivitet er dette gjennom Plan og bygningsetaten Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. Alle står i sammen som en stor Mafia-bande der en behandler som oss. Helt uverdig og hensynsløst. Dette er virkelig undermåls og du står på linje med disse?

   1
   1
  • Spar deg Jan Kåre. Jeg kommer ikke til å lese de intetsigende artilmklene dine uansett. Det gir ingen mening. Det er bare løgn og bedrag, alt sammen.
   Fakta er at du har bygget ULOVLIG oppå kommunal eiendom, 60 cm UTENFOR din egen eiendom. Så har du fult opp eiendommen med jord og det som trengs. I ETTERKANT, altså flere år etterpå, PÅSTÅR du at DU HAT FLYTTET MUREN 60 cm INN TIL DIN EGEN GRENSE. Hvordan har DET skjedd, uten at noen har sett det? Etter de siste bildene jeg så, sto muren FORTSATT på sin ULOVLIGE plass. At du har funnet ut, at det er nok at DU godkjenner muren, er ikke holdbart. Hvis ikke kommunen endrer sitt vedtak, ER og FORBLIR den ULOVLIGE muren ULOVLIG. Du har prøvet alle tilgjengelige klageinstanser. ALLE har gitt kommunen medhold, og du har sittet igjen med Svarteper. Du har prøvet saken inn for alle rettsinstanser, og blitt avkledd helt inn til skinnet. Du har klaget det inn for Statsforvalteren og Sivilombudsmannen. Heller ikke der fikk du medhold. Du prøvde til og med Likestillings- og diskrimineringsnemda. Men de avviste vel dine argumenter, de òg.
   Se å bli ferdig med dette tullet, og få deg et liv, så du ikke drar denne skammen med deg inn i evigheten.

   1
   1
  • Jan Kåre Christensen Jeg venter fortsatt på svar på denne kommentaren: 20/09/2023, kl. 14:46
   Jeg vil sterkt oppfordre deg til å svare.
   Du finner den ved å scrolle litt oppover i kommentarfeltet.

 9. La meg spørre deg Jan Kåre.
  Du er vel innforstått med av de tar BMWen samme hva du skriver eller hvor mye du protesterer?
  Du skjønner vel at innen dette året er omme, har de solgt bilen din for en slikk og intenting for å drive inn noe av gjelden?
  Hvis jeg skulle tippe blir den tvangssolgt for under 100 000.
  Deretter vil gjelden din til staten være rundt 200 000.
  Du har en tapt sak. Gud kommer ikke til å redde deg. Han bryr seg nok null og niks på om du har en mur eller ikke.
  Jeg skjønner ikke hvordan det var mulig å være så korka tett i pappen at dere gikk å kjøpte dere ny bil så lenge dere var i konflikt med PBE og hadde tvangsmulkter hengende over hodet deres.
  Og når du først kjøpte. Hvorfor var du så innmari dum at du satte den i ditt navn?
  Du skulle ha satt den i konas navn fra dag en.
  Virker som om du ikke har en fungerende hjerne i det hele tatt.
  Du burde huske at huet er til mer enn å sette lua på.
  Dersom din kone absolutt skulle ha ny bil skulle du ha kjøpt en langt billigere småbil. En eldre ford fiesta eller Toyota Yaris.
  https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=320823876
  Dere kjøpte BMWen fordi dere ville ha et statussymbol.
  De hadde aldri tatt pant i en gammel bil til under 20 000.
  Nå tar de bilen og deretter selger de din andel av boligen.
  Det gjør de om du kaller det overgrep, om du skriker om åndskamp og demoner.
  Både på PBE og hos innkrevningsetaten tror de bare at du har en skrue løs med alt snakk om åndskamp og djevelen. De tolker deg som mer eller mindre forskrudd. Så enkelt er det.
  Tommy Monge ler av deg. De oppfatter deg som gal.
  Du er i ferd med å føre deg selv inn i ruin.
  Og det sanne er at broder Torp advarte deg.
  Han profeterte hvordan det vil gå meg deg.
  Hans profeti er i ferd med å oppfylles.

  2
  1
 10. Dette er virkelig popcorn-vennlige saker.
  Pedofili, tortur, verdenskriger, sult og fattigdom blekner til sammenligning.
  Godt at en side som søkelys kan brukes til dette. Denne saken trumfer jo alle andre saker i verden for tiden.
  Og satans krigere har satt inn alle ressurser på saken og ansatt fryktlig mange i PBE.
  Jeg velger som mange andre å chrery picke bibelvers. Det går omtrent som dette:
  “La keiseren få det keiseren skal ha og Gud det Gud skal ha.”
  Dette er selvfølgelig oppe for tolkning på flere plan og det er heldigvis mye popcorn igjen….
  Kjør på….
  Ps. Tore, Det er mulig du er inne på noe🙂

 11. Har ikke ork til å svare dere.

  De samme dumme tingene tar dere opp.

  Muren vår er da ikke stående ute i veibanen.

  Det var vår før skråning som lå ut i veibanen.

  Muren vår er trukket inn 60 cm og ligger korrekt.

  Kverulanter og håpløse mennesker.

  Les om muren her:

  https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

  Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgende

  Følgende unntak tillates:

  a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

  b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

  c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

  Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett

  c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

  Da å påstå og fabrikkere at vår mur skulle vært 0.5 meter bryter også med den naturlige utførelsen av å sette opp en mur. Dette ser vi med den linjen ellers PBE ligger på. Mange med en langt flatere tomt og eiendom enn oss. Ønsker å gjøre eiendommen mest mulig flat. For utenomhusopphold og det estetiske, som en rett og pen plen/eiendom utgjør. Dette gjelder vel også vår eiendom?

  Eller er det slik som PBE og myndighetene mener, at vi skal ha en bratt skråning og der sørpe og dritt renner ut i veibanen?

  Vår mur ligger minst en ½ meter lengre inne enn den lå før, som vår nabo har det i dag. Til ugunst for både seg selv og alle som ferdes i Stormyrveien.

  https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3169-slik-som-plan-og-bygningsetaten.html

  https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3161-det-er-en-tirader-med-overgrep.html

  Vår mur følger den naturlige hellingen og ivaretar at fyllmasse og mold etc. ikke renner ut i veien! Da er allerede dispensasjonsloven oppfylt da dette viser at det er mer til fordel enn bakdel at den skal rives og fjernes!

  Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser

  Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og prinsippene i nml. §§ 8-12 er dermed ivaretatt.

  Tiltaket er tilpasset terrenget på tomten

  Tiltaket vil gi eiendommen et mer brukbart uteoppholdsareal. Tomten har

  et fall på mer enn 1:3, og støttemuren vil ha en høyde på under 0,5 meter nærmere enn fire meter fra nabogrensen. Tiltaket er derfor i tråd med bestemmelsene i småhusplanens § 6.5. Det planerte arealet vil tilpasse seg naboen mot vest slik at overgangen til denne eiendommen vil bli værende

  slik det er i dag. Eksisterende vegetasjon i skråningen hvor støttemuren oppføres er tenkt tilbakeført. Tiltaket vurderes å være tilfredsstillende tilpasset terrenget på tomten.

  Eneste som bryter med regelverket er at den er ca. 30 cm for «høy»

  Da kommer dispensasjonsloven inn, og en bør da bruke sunn fornuft?

  Vi ble veiledet hvordan bygge muren, og hva utgjør 30 cm på en rett strekning? Absolutt ingen verdens ting. Ikke noe, kun i forhold til regelverket.

  Men med vår mur er det 100 % fordeler og ikke en eneste ulempe kun i forhold til selve regelverket.

  1
  3
  • Jeg skal fortelle deg om en mann som jeg kjente godt da jeg bodde i Kragerø.
   Han drev et båtbyggeri. Han gjorde det ganske bra. Han solgte godt. Men en dag slo en av kundene seg vrang. Han mente det var noe feil med båten, en fabrikasjonsfeil, og ville ha erstatning. Båtbyggeren gjorde det klart at det ikke var noen fabrikksfeil med båten, og han kunne bevise det. Men kunden var ikke til i rikke. Han tok saken til rettsapparatet. Båtbyggeren møtte opp til rettssaken. Men det gjorde ikke saksøker, fordi han ble syk og fikk innvilget unntak fra møteplikten. Men det båtbyggeren gjorde, vil kanskje forbause deg, Jan Kåre. Han viste et helt annet sinnelag en det DU er i stand til. Saken ble lagt fram og belyst. Båtbyggeren tok ordet og sa noe slik: “Jeg er en kristen, og ønsker å leve som en kristen, og vil ikke ligge i konflikt med mine medmennesker. Jeg gir kunden det han vil ha.”
   Saken var ute av verden. Enkelt og greit. Men det kostet båtbyggeren mye, materielt sett. Han var nødt for å selge arveeiendommen sin. Men åndelig var det en STOR seier. Han hadde ingen stygge kommentarer eller karakteristikker mot saksøker. Han bestemte seg for at dette skulle han klare å leve med. Det eneste han var skuffet over var, at saksøker ikke møtte opp i rettssaken, så han selv fikk høre hva som ble sagt. Da saksøker ble frisk igjen, oppsøkte båtbyggeren han, og sa de samme ordene til han, som han sa under rettssaken. Båtbyggeren måtte, først og fremst for sin egen del, renske alt som kunne oppfattes som en konflikt, av veien. De tok hverandre i hånden. Og saken ble ikke til uvennskap.mellom dem.
   Hva hadde skjedd med deg og din sak, Jan Kåre, om du hadde vist samme sinnelag mot dem du er i konflikt med?

   1
   1
  • Godt innlegg og innspill Birgir Hermansen.
   Den mannen viste seg som en ydmyk mann med et rett sinnelag.
   Christensen derimot har alltid vært en kriger som skaper konflikter rundt seg. Og det er aldri hans skyld.
   Det er alltid alle andre det er noe galt med. Aldri Christensen selv.
   Christensen er alltid offeret, selv om det er han selv som påfører seg skade og kjører med viten og vilje inn i konflikter.
   Bråket med Torp kunne vært løst med en god samtale og vilje til et kompromiss, men endte i rettssak og skandale for Jesu navn.
   Christensen minner meg veldig om Zelensky og Ukraina.
   Først kuppet de den lovlige presidenten og innførte et skinndemokrati basert på et vestlig finansiert kupp.
   Deretter tok de seg til rette og begynte å terrorisere den russisk-etniske befolkningen Øst i landet. Det ble selvfølgelig væpnet konflikt og siden landet hadde mange nazister ble disse satt inn mot de russiskspråklige. Dermed fikk vi et folkemord i Donbass.
   Kiev narret så det internasjonale samfunnet med å inngå Minsk avtalene som de aldri aktet å holde. De kjøpte tid slik at de kunne bygge seg opp til krig. Christensen opererte på lingende måte. Gjorde hva han kunne for å trenere saksgangen.
   Så ble Zelensky -en jødisk klovn (komiker) valgt til president på løfter om å forhandle frem fred med de selvstendige republikkene i Luhansk og Donetsk. Men Zelensky løy for han hadde krigerske tanker. Så planla de en større offensiv for å knuse de selvstendige republikkene som ba Putin om hjelp.
   Resten av historien kjenner du.
   Christensen har mye til felles med Zelensky og Kiev. De lyver, bedrar og anklager alltid Russland.
   Både Zelensky og Christensen vil høste konsekvensene av sin ondskap og urett.

   2
   2
  • Relevant sammenligning RT.
   Verken JKC eller Zelensky kjenner ikke fredens vei.
   Begge sitter fast i stolthet og skjønner ikke at Gud står den stolte i mot. Men det er noen forskjeller. Christensen er ikke ond som det Zelensky er. Christensen har ikke myrdet noen og er således ikke ansvarlig for titusener av døde.
   Zelensky derimot, er ondskapsfull morder og tilhenger av Pride og LGBTQ agendaen.

   1
   1
 12. Birgir, glad for at du og RT er like som to dråper vann. Begge dere to er fra mørke.

  1
  1
  • Leste du det jeg skrev om Kragerø–mannen? Eller TØR du ikke lese det?

 13. Det er Satan og demonene som står bak Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Norges Høyesterett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet. De alle står i sammen imot oss, som ikke lyver eller er manipulative. Det gjør det offentlige og myndighetene hele veien i denne saken.

  Det offentlige og myndighetene er en stor skam og noen kjeltringer som lyver.

  Norges Høyesterett er dessverre på et like lavt og demonisk nivå som alle andre her.

Det er stengt for kommentarer.