Fornekt Kristus eller forbli bak murene, amerikansk/iransk pastor forblir tro mot vår frelser Kristus

saeed_abedini Kom i hu dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme. (Hebr 13,3)

Den amerikansk/iranske pastoren Saeed Abedini som sitter fengslet i Iran skal i følge flere rapporter ha blitt truet med at han ikke vil bli løslatt fra fengselet før han fornekter Kristus og vender tilbake til islam.  Saeed Abedini som var en tidligere muslim som konverterte til Kristus forlot Iran i 2005 med kone og to barn etter at han hadde fått betydelige problemer med iranske myndigheter for å plantet en rekke husmenigheter i hjemlandet. I 2012 reiste pastoren tilbake til hjemlandet for å bygge et barnehjem og besøke sine foreldre, men i det han ville returnere til USA ble han pågrepet av iranske myndigheter. Siden da har pastoren sittet fengslet.

Den kristne pastoren som sitter fengslet fordi han tilhører Kristus ble anklaget for å ha truet Irans sikkerhet og for å forsøkt å verve ungdom til å vende seg bort fra islam og til kristen tro. Han ble dømt til 8 års fengsel i det beryktede Evin fengselet hvor han tilbrakte Naghmeh+Abedini+House+Foreign+Affairs+Committee+FduZZ9VHlYRlsine første to år bak murene. I november 2013 ble pastor Abedini flyttet til  Rajai Shahr fengselet, og dette skal utgjøre en enda større trussel for Saeed Abedini helse og sikkerhet. I mai i fjor ble pastoren innlagt på et fengselssykehus etter å ha blitt mishandlet og slått, men også sykehuset skal pastoren ha blitt slått og så sendt tilbake til fengslet igjen. Abedini’s kone, Naghmeh ba om et møte med president Barack Hussein Obama i januar da han skulle tale ved et universitet i nærheten av familiens hjem. I følge pastorens kone hadde Obama der forsikret at hans det var topp-prioritert å få hennes mann hjem snarest mulig. Imidlertid var ikke den amerikansk/iranske pastorens skjebne sak da USA og Iran inngikk den foreløpige atomavtalen tidligere i april og pastor Abedini’s situasjon er fortsatt dramatisk. I følge informasjon lekket til ulike kristne nyhetsmedia fortsetter de muslimske fangevokterne å presse ham til å fornekte Jesus og vende tilbake til Islam.

Under knallhardt press

“Han har vært under et voldsomt press og angrep fra militante muslimer,” fortalte pastorens kone i en presseoppdatering offentliggjort av “American Center for Law and Justice” (ACLJ) “Vaktene i fengselet har truet med at Saeed aldri vil bli løslatt fra fengselet og man sier også at nye anklager vil gi han flere år i fengsel og at dette vil bli lagt til rajai s prisondommen har fått. En slik praksis blir også anvendt mot andre kristne som sitter fengslet i Iran som dyrker det mange naive mennesker  i vesten omtaler som “fredens religion”: Også fengselsledelsen truer den kristne martyren med at den eneste nøkkelen til frihet ligger i å fornekte Jesus å gå tilbake til islam,” sa Naghmeh som la til at hennes mann ikke vil fornekte Jesus å dermed fortsatt være et lys å vitne i et dystert fengsel. “Jeg oppfordrer kristne (over hele verden) til å fortsette å be for min mann,” sa den iranske pastorens kone. “Disse truslene sammen med det faktum at det i det siste har være massehenrettelser av mennesker i Iran, har gått sterkt inn på Saaed, sa fru  Abedini som la til at hennes mann ha bedt om forbønn for å finne styrke. (Foto fra en henrettelse i det beryktede fengselet)

“American Center for Law and Justice” (ACLJ) oppfordrer kristne til å tale på vegne av pastor Abedini

“Som amerikanske borgere og som brødre og søstre i Kristus kan vi ikke forholde oss tause, uttalte Jordan Sekulow i ACLJ. “Vår regjering (og det internasjonale samfunnet)  må gjøre alt som står i deres makt for å for løslatt den amerikansk/iranske pastoren og få ham jordan.sekulowhjem til sin familie. Det absolutt nødvendig at Obama administrasjonen (som hittil ikke har gjort nok)  og utenriksdepartementet fortsetter å presse på for at pastor Saeed og andre kristne i fengsel i Iran blir løslatt. Også det internasjonale samfunnet bør presse på så Iran løslater kristne som sitter fengslet i landet for sin tro. Alle internasjonale fora, både politiske og religiøse må presse på for at de kristnes situasjon i Iran blir lettere. På tross av at Iran har fått en ny og tilsynelatende mer vestlig-vennlig president har forfulgte kristne i Iran ikke merket noe forskjell. Dem som tror på Jesus blir fremdeles utsatt for tortur, fengsel og trusler mens tusenvis av åndelig blinde mennesker stimer sammen om falske profeter som forkynner velstand og endeløs materialisme i en tid hvor stadig flere og flere kristne i muslimske land utsettes for stadig sterke forfølgelse.