Folk lærer aldri: Lanserer ny dato for menighetens bortrykkelse -denne gang mellom 30 september og 7 desember

Etter at den kontroversielle You tube profetinnen Renee Moses spådom om
bortrykkelsen-2015“bortrykkelse 23 eller 24 september nå har slått feil og den falske profeten har gitt seg selv et “vindu” frem til 7 oktober, lanserer andre nå nye datoer på når menighetens bortrykkelse vil finne sted. I følge de siste profetiske åpenbaringer formildet av en kalvinistisk profetisk røst er det et “vindu” for bortrykkelsen fra 30 september tilogmed 7 desember 2015

Året 2015 som vil være unnagjort om litt over tre måneder kan så avgjort sies å være det året da mange profetiske spekulasjoner har blitt kastet frem og også falt til jorden uten å ha blitt oppfylt. Mens Jonathan Cahns teori omkring Shemitah ikke har renee-moses-bildeblitt innfridd på den måten mange hadde forventet, har likevel store verdier blitt visket ut i løpet av 100 kritiske dager. Dow Jones indeksen har siden 19 mai stupt med over 2000 poeng og selv om intet skjedde på 29 Elul (13 september) da aksjemarkedet var stengt -må vi likevel erkjenne at Jonathan Cahns teori i hver fall delvis holder vann. Den store taperen blant profetene som har operert med profetier eller spådommer om september er den omstridte Renee Moses (bildet) som siden 2012 ustoppelig har fremsagt datoer på bortrykkelsen og dommedag. Etter at hennes profeti om bortrykkelse feilet for femte gang har hun gitt seg selv et “vindu” av tid frem til 7 oktober som i følge henne selv er “den absolutt siste dagen Jesus kan komme igjen”. I påvente av at noe skal skje i løpet av sitt nye vindu av tid har hun fjernet mulighetene til å etterlate kommentarer på sin kanal samtidig som mer enn 200 videoer om september er borte. Den kontroversielle profeten som ennå har mer enn 76000 følgere har på tross av sitt bomskudd ikke mistet nevneverdig oppslutning som vi tipper at mange av hennes troende klamrer seg til siste dato som er 7 oktober.

Nye spådommer og datoer foreligger allerede

rapture-desember-2015På tross av at den ene falske profetien ennå ikke er helt avskrevet av villfarne troende som tror at det er mulig å kjenne datoen på Kristi gjenkomst popper det nå opp nye datoer og datosettere som er hellig overbevist om at vi både kan og skal kjenne datoen når menigheten skal rykkes opp i skyen. Støtten for dette finner de i Guds ord, i 1.Tess 5,4 som sier dette: “Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv.” -Med andre ord er påstanden at man faktisk kan kjenne dagen selv om man da hopper bukk over et viktig tekstprinsipp den kristne kirke alltid har fulgt, nemlig at tekst skal forklare tekst, og vår frelser og Herre var tydelig på akkurat dette: Mark 13,32 “Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader.” Forklaringen mange av disse gir på dette verset var at Jesus sa dette som menneske, og ikke som Gud og dermed åpnes en Pandoras krukke av muligheter til å spekulere å føre mennesker vill med syner, visjoner og profetord som ikke er av Gud.

antikrist-obamaI følge teorien framsatt av en av de mange som påroper seg å kjenne dagen og timen er 7 desember 2015 dagen da de predestinerte skal rykkes i skyer. I følge den profetiske røsten fikk han i 2013 et profetord om at “det ikke lenger var mer tid” og dette ble sagt to ganger, noe som fortalte “profeten” at det ikke skulle være mer enn to år inntil bortrykkelsen ville komme, og denne tidfestes til et tiden mellom 30 september og 7 desember 2015. I følge den heller tvilsomme profetiske røsten er Antikrist allerede her og ikke overraskende er Antikrist Barack Hussein Obama mens paven er den falske profet.

Bortrykkelsen kunne ikke komme før etter superblodmånen 

profetI følge den siste spådommen som i motsetning til Jonathan Cahns teorier er å regne som profeti mottatt ved guddommelig åpenbaring vil den forventede bortrykkelsen som blant annet Renee Moses har spådd om, ikke kunne finne sted før etter at nattens blodmåne har vært. Begrunnelsen for dette argumentet skal være dette verset fra Apgj 2,20 “Solen skal forvandles til mørke,og månen blir som blod, før  Herrens dag kommer, den store og herlige og dermed plasseres bortrykkelsen i tiden etter 28 september og ikke på Yom Kippur slik Renee Moses hevdet. Og så følges det hele opp med en mer eller mindre tvilsom forklaring som ebber ut i at bortrykkelsen kan komme i tidsrommet 30 september til 7 desember.

https://www.youtube.com/watch?v=WijVWITlodg

I følge den siste spådommen er Antikrist (Obama) allerede i sin posisjon og den store trengsel vil følgelig begynne den 11.11.2015 og vare i nøyaktig 7 år frem til 5 oktober 2022. Også Gog krigen som er omtalt i Esekiel 38 og 39 vil bryte ut den 6 november eller på den 24. dagen i den niende måneden i Cheshvan. Den heller tvilsomme “profeten” fremsatte også i 2013 en spådom hvor han fastslo at bortrykkelsen ville komme allerede da så denne profeten har åpenbart intet lært. For dem som er interessert i å finne ut noe om bortrykkelsen i 2013, sjekk ut her 

Ubibelske spekulasjoner

Å være en datosetter for å kunne tidfeste Jesu gjenkomst, dommedag eller bortrykkelsen er en destruktiv og heller tvilsom risikosport. Mens Harold Camping som var mannen bak dommedag 21 mai 2011, på sitt fjerde forsøk ba om unnskyldning for å ha ført folk vill, har disse falske You Tube profetene ikke det minste problem med å hoste opp stadig nye datoer på bortrykkelsen eller dommedag. Fakta er at historien viser at slike profetier om bestemte datoer alltid har feilet og brakt sann profeti i miskreditt fordi Guds ord sier klart og tydelig at dagen for Herrens komme er en hemmelighet bare Faderen kjenner. En hver person som i fortid, nåtid eller fremtid kommer med datoer på Jesu gjenkomst eller menighetens bortrykkelse er enten en falsk profet eller en som forleder mennesker til å tro på noe Bibelen ettertrykkelig forteller at vi ikke skal eller kan vite. Rent bibelteologisk er det mange grunner til å avvise slike datosettere og en av dem er dette: Matt 24,44 “Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker.”

bibelenSelv om vi som kristne er lysets barn og dermed også i stand til å gjenkjenne tidens tegn så er det likevel slik at vi ikke kjenner dagen eller timen, men heller tiden. Vi ser i vår tid at mange av endetidstegnene er i ferd med å bli oppfylt, jødene har fått igjen sitt land, det er krig og jordskjelv mange steder og falske Messiaser og falske profeter popper opp som paddehatter over hele verden. Samtidig ser vi et stort frafall bibelsk kristendom i den vestlige kultur og nasjoner vender Gud og hans ord ryggen i trass og endeløs dyrkelse av synden. Alt dette forteller oss at Jesus Kristus kommer snart igjen, og derfor vil vi heller ikke bli overrasket når det skjer. Fram til det skjer, skal vi frimodig proklamere at Kristus er verdens frelser, peke på korset og det fullbrakte verket på Golgata men også akte på det profetiske ord slik apostelen Peter formaner i sitt brev. Vi vet at tiden er kort og at det kommer en natt da ingen kan arbeide, .men fram til da skal vi frimodig og modig holde frem sannheten. Forkynne det upopulære evangeliet og ikke slå av eller gå på kompromiss.
“Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,  at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.  La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.  Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?  Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;  og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,  og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.  Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,  forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.” ( 2 Tess 2,1-12)