Følger feil modell: Den sanne vekkelsen vil komme fra grasrota -et tilbakeblikk på 1970 tallets Jesus vekkelse

vekkelse-falskVekkelse? Jesu Kristi kirke i Norge og Europa er i tilbakegang og oppslutningen om kristen tro og menighetsliv er dalende. Dette til tross for våre komiteer, våre metoder, våre teknikker og tilpasninger. Dagens mest brukte modell ser ut til å være: 1) inviter et kjent amerikansk predikantnavn, gjerne en figur som presenterer en tilsynelatende dynamisk og vellykket kristendom, gjerne figurer som vektlegger sterke følelser og åndelige manifestasjoner. Dernest ser punkt to ut til å være kjente sangere og lovsangsband om gjerne er in i tiden, og vips tror vi på suksess og fulle hus. Men er dette modellen som gir vekkelse? Jeg tviler fordi det er feil modell. Den mest genuine vekkelsen verden har sett i nyere tid, var uten tvil 1970 tallets Jesus vekkelse…

Gjennom de siste 30-40 år har kristentroen i Norge og Europa vært i stagnasjon eller tilbakegang. Kirker er blitt lagt ned, og bedehus blir lagt ut for salg på Finn mens nye Mosker og gudshus til fremmede religioner skyter opp.  For å bøte på nedgangen har kirken og menighetene forsøkt mange triks. Den norske kirke har tilpasset seg folkeviljen jesus-vekkelsen2og håper å favne bredt, mens frimenigher og forsamlinger har satset på ulike tiltak som skal trekke folk. Vi har fått på plass møter og gudstjenester med moderne musikk, vi har fått lagd søkervennlige gudstjenester hvor man ikke sier noe som kan støte noen, eller vi har importert forkynnere fra fjerne land og helst fra USA -da vi tror at de har mer sving på sakene der. “Vi skal ta tilbake Skandinavia for Gud” het det i en reklame som ble sendt på God TV. Og måten det skal gjøres på er og invitere noen supermenn eller superkvinner fra USA til å komme å forkynne for oss stakkars nordmenn -som ennå ikke har sett -at vi har alt det vi behøver i Guds Ord  og Den Hellige Ånd som i oss bor. Den form for vekkelse vi ser kristenheten i dag søker og satse på er en vekkelse hvor de der oppe, de profesjonelle -med store navn -skal komme opp her -si noen ord under en konferanse -og så håper vi på ild og ny vekkelse i tiden. Vår tese er å lage mest mulig interessante konferanser -og så kunne si “kom til oss, kom til oss, vi har det, vi har det”. Men er dette den vei Guds Ånd og Guds ord lærer oss?

Et tilbakeblikk

Et kanskje litt glemt kapittel av den moderne kristne historien er et fenomen vi så eksplodere i USA. Det var den såkalte “Hippie vekkelsen” eller Jesus vekkelsen som eksploderte blant hundretusener av unge amerikanere. Unge mennesker i store skarer sluttet seg til “Jesus folket” og titusener på titusener av unge mennesker ble løftet ut av jesus-vekkelsennarkotika, ut av en livsstil vi forbandt med opprør mot Gud og samfunn. Denne vekkelsen hadde også uheldige sider og blant annet måtte David Wilkerson, kjent som pastoren som dro til New York for å vitne blant narkomane og storbygjenger i New York jungel tvunget til å tale ut mot en gren av Jesus folket som kalte seg “The Children Of God”, en kult retning som nok startet bra, men endte i sekteri og umoral. Ergo så vi også at fienden fikk plantet ugress i en vekkelse som var helt genuin og som startet blant grasrota med at unge mennesker ble frelst og satt i brann for Jesus Kristus. Mens vår tids modell ser ut til å være, lage en stor konferanse, inviter noen store navn og be folk betale tusener av kroner for å ta turen til “Awaking Europe” konferansen, var Jesus vekkelsen av en annen karakter. Den begynte nedenfra og det var vanlige gutter og jenter som ble grepet av Jesus farsotten -og den var tydelig ikke satt iscene av de apostler og predikantnavn mange troende i vår tid setter sin lit til.  Det var et fenomen utenom det vanlige og det tente en Jesus farsott blant unge vi aldri har sett i ettertid. Denne dokumentaren gir et lite tilbakeblikk på Jesus folket og Jesus vekkelsen -og kan hende den neste vekkelsen vil spre seg blant grasrota og ikke ved hjelp av de super-apostler mange troende i vår tid setter sin lit til. Sjekk ut Jesus Peopel fra 1972 (Gruppen som synger i åpningen heter “Love song” og ble faktisk brukt til en stor vekkelse tidlig på 1970 tallet på Filippinene. “Deres tittellåt “Love-song” ble nummer en på hitlisten på Filippinene. Her er sangen “Since I Opened The Door”

En annen dokumentar fra Jesus folket og 1970 tallets vekkelsestid da Kristi kors stod sentralt er denne: Jeg tror vi har glemt hva vekkelse gjelder, nemlig mennesker som trenger å møte Jesus Kristus, og sannheten er at ikketroende ikke akkurat strømmer til våre kristne konserter, stevner, konferanser og møter. Uansett hva slags navn vi serverer på talerlisten viser virkeligheten at det primært er kristne som kommer sammen, og ikke de fortapte, -som ikke kjenner Jesus. I første del av den filmen møter vi mannen som bar korset, Arthur Blessitt som hadde en sunn og unik tjeneste og i en alder av 76 fremstår han fremdeles som mannen med korset. I neste del av dokumentaren, møter vi gruppen The Children Of God som ser ut til å ha startet sunt, men utviklet seg til å bli en sekt, hvor begreper som “Flirty Fishing” og umoral tok over. Gruppen ble ledet av en figur som kalte seg David Moses -og en tid samarbeidet norsk indremisjon med denne sekten, inntil de forstod hvor galt det var fatt. På et tidspunkt truet The Children Of God David Wilkerson personlig, slik at Wilkerson måtte offentlig gå ut å advare mot gruppen. At “The Children Of God” ble mer og mer militante, sekteriske og isolerte samtidig som den unike Jesus vekkelsen pågikk, bør ikke forundre noen. For der Guds Ånd virker frem noe unikt og sant, virker også mørkets krefter med og sår sitt ugress. Slik sett var “The Children Of God” med på å bringe Jesus vekkelsen i miskreditt for ettertiden, og dette er vel også strengt tatt tegnet på at Motstanderen også jobber der Guds Ånd virker.

33 tanker om “Følger feil modell: Den sanne vekkelsen vil komme fra grasrota -et tilbakeblikk på 1970 tallets Jesus vekkelse

 1. Vi trenger å tenke litt “amerikansk”, når det gjelder vår kristne tro. Vi har en tendens til å gjøre Gud veldig liten i Europa generelt og i Norge spesielt.
  Hva er galt med å be om økonomisk overflod, så vi ikke bare kan fri oss fra gjeld, men velsigne rikelig, kunne hjelpe mennesker i nød, hjemme og ute? Og mulighet til å gi store summer til misjon?
  Når jeg ber om økonomiske velsignelser, så er det så sannelig ikke for å velte meg i luksus, men til å kunne velsigne andre(som er svært viktig for meg).
  Rick Warren gav tiende, men da han etter ledelse fra Gud skrev flere bøker, som innbragt enorme inntekter, oppfattet han det først som et problem, for hans kall var å være pastor og skrive bøker. Han vendte det rundt til et omvendt tiende-prinsipp(etter at han sa fra seg pastor-lønnen og hadde tilbakebetalt alt han hadde fått i lønn gjennom årene)
  Han beholdt 10 % selv, men fant ut at det ble for mye. Siste jeg hørte var at han lever av 1 % og gir bort resten til Guds rike.

  Joel Osteen gjør noe lignende(selv om han bor i et flott hus).
  Og hva er felles for disse to store Guds tjenere? De ber nesten aldri mennesker om penger, de er Gudfryktige, tenker/ber stort med den konsekvens at Gud velsigner stort, som gjør at millioner av mennesker nås med evangeliet og får humanitær bistand. Og de tar HELE Guds Ord på alvor, og tenker stort, ber stort, får stort og gir stort?
  Hva gjør nordmenn? Jo, de sitter på bedehusene og slipper en skarve hundrelapp i kollektbøssa, og kritiserer? Tilgi dem Gud, for de vet VIRKELIG ikke hva de gjør!

  • Jeg tror vi trenger og tenke mer tilbake til den kristne kirkes røtter enn over til Amerika. Jeg kjøpe meg nylig boken våre apostoliske fedre som forteller om tilstanden i den kristne kirke i andre generasjon. Og leser her Ignatius mange brev som er blitt bevart. Brev som han skrev til de ulike menighetene mens han var på vei til Rom hvor han skulle møte sitt martyrium og ville dyr som åt ham opp. “Jo mer jeg dør, desto mer levende blir jeg i Kristus,” skrev han. Han traktet ikke etter jordisk velsignelse, men etter å dø fra verden for å forenes med Jesus. Eller den hellige Polykarp. Når de brant ham på bålet fordi han ikke ville fornekte Kristus fortelles det at det luktet stekt brød og ikke stekt menneskekjøtt. Jeg tror vi heller må se til det nye testamentet og vitnesbyrdene fra dem som lyttet til apostlenes forkynnelse enn til vår tids populære menn.
   Den salige Polykarp var en disippel av apostelen Johannes som igjen vandret rundt sammen med Jesus. Der er våre røtter! Det er der vi må hente vår inspirasjon og ikke verken i Rom eller det kommersielle Amerika.
   Når det gjelder dette med tiende og å gi, ba Jesus aldri om tiende eller prosenter. Han krevde alt!
   “Gå og selg alt det du eier og gi det til de fattige, og kom så og følg meg!” var hans radikale budskap. Jesus snakket aldri om nøkkelen til suksess -men heller om kors og fornektelse av seg selv.
   Jeg vet om bedehus folk som langt fra ofrer en skarve hundrelapp -men som ofrer alt og glem heller ikke at den fattige enken som gav et eneste øre av sin fattigdom -gav mer enn alle de andre som gav masse til templet.

  • Ha ha ha! Skal ikke mye til av omdreining i huet før man forstår at å be om økonomisk gevinst for å hjelpe andre er en utrolig tungvint måte å avhjelpe nød og utjevne forskjeller. Like dumt som å be Gud sikre deg en seier eller fordel i et eller annet, altså på bekostning av eller sammenliknet med andre. Like dumt som å takke Gud for å ha blitt spart i en eller annen ulykke som Gud med letthet kunne ha stoppet.

   Gudstro har nok en bedøvende effekt på bekymring, men bedøver fornuften enda mer!

   Hvis man først skal tro på noe uten grunnlag i den fysiske virkeligheten, men bare fordi det “føles” sant, fordi det står skrevet i en bok eller fordi mange tror på det samme, ville det vært mye bedre for menneskeheten å tro på Astrid Lindgrens fantasier i “Brødrene Løvehjerte”. Selv om ørene hører torden og brak, er ikke Tor med hammeren den riktige forklaringen. Selv om noen bare “vet” at de har flaks, er magefølelsen slett ikke pålitelig.

   Nei, våkne opp, folkens! Bedre enn forkynnere og hellige skrifter som får gode mennesker til å gjøre og mene forferdelige ting, bør vi underholde oss med tryllekunstnere og gode fortellinger! Det beriker livet like mye, trøster og motiverer, men er sannere, ærlig og ufarlig!

   😀

  • Amen og takk og lov. Og til Godtfred Lund: Hvorfor viser du stadig til ulvene og deres rikdom? Who cares hvor mange penger Rick Warren og Joel Osteen tar inn? Det er bare skrap alt det de holder på med!!!
   Istedet for å berike seg selv, burde de ta Jesu ord på alvor, selge sin rikdom, gi til de fattige og bli Jesu disipler. Tror du virkelig at Gud velsigner dem? Det er da mange som har mye mer penger og har Guds velsignelse over sine liv. Jeg tenker på menn som Donald Trump, han er styrtrik, Gud velsigner ha, og lar han bade i rikdom.. Eller hva med Bill Gates, han er verdens mest velsignede mann, og nummer to er Amancio Ortega, -vistnok ikke frelst, men likevel nest mest velsignet av alle. Warren Buffett er nummer tre, Mark Zuckerberg er nummer 8, så han må jo være skikkelig frelst ut fra dine kriterier. Virkeligheten er dette Godtfred: “Jak 5:1-6
   Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere!
   Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste.
   Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager!
   Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd fram til Herren Sebaots ører.
   Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen.
   Dere har domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør motstand mot dere.
   Vil de ikke høre på Jakob, vil de nok neppe lytte til Jesus heller, for Mammon er viktigere enn Jesu ord.
   Men likevel Godtfred: Et ord fra Jesus tilslutt: -Men ve dere som er rike, for dere har alt fått deres trøst.

  • Ansgar Braut..Godfred eller hva du heter..du eier ikke åndelig syn eller hørsel. Det du skriver vitner om ett uomvendt religiøst menneske som følger tiden, trender og ulver..ikke Guds Hellige Ord. Bibelen.

  • Ha ha ha..du snakker som du har vett til braut..”Tenke litt mer amerikansk” 🙂 🙂 Begynn å tro på bibelens du, og begynn å tenk litt mer bibelsk, så vil du kanskje våkne fra søvnen, blindheten og døvheten:)

 2. Takk for flott artikkel og for minnene de to videoene brakte. Jeg og min kone ble frelst da deler av denne bevegelsen nådde Norge og det var ei unik tid -med mye sang og glede, forkynnelse på gater og streder og det var ild over folk.. Mange tok sine gitarer og dro ut for å synge på gata om Jesus, samt å diskutere med hedningesamfunnet som var motstandere. Tror det er mye i det Søkelys her skriver. I den tiden ble ånden ikke manipulert av noen som kom ovenfra og ned. Det var en ild som spredte seg blant ungdom og det ble knyttet unike bånd av fellesskap mellom mennesker. Gode minner og bønn om at Gud gjør noe lignende igjen. Og til Godfredt. Det vi trenger er ikke inspirasjon fra Amerika og de navn du nevner. Det vi trenger er mer av Jesus og en fylde av Ånden.

  • Selvsagt trenger vi Jesus og Ånden, og det ene utelukker så sannelig ikke det andre.
   Jeg ser at også du er blant de små religiøse menneskene, som devaluerer Gud til noe puslete. Dere mener kanskje at vi skal forby kristne fjernsynskanaler og forkynning via internett, og gjøre alt på den “gode” gamle måten? Samles i mørke og åndsfattige bedehus, og sende ut en misjonærfamilie hvert 6. år(med BÅT)????

  • Jeg er helt uenig med deg i din vurdering av bedehus miljøer. Det er ofte der det finnes en virkelig ild for Guds Ord, og de foraktede bedehus har vært den største bremsekloss for frafallet som har funnet sted i den norske kirke. Jeg tror ikke bedehus bevegelsen har utspilt sin rolle. I mange bygder er det faktisk brann blant dem som samles på bedehuset. Brann og bønner om vekkelse i bygda. Dog ser vi alle at Jesus er mer og mer upopulær og kristen tro er under angrep. Bedehuset er en viktig bastion for troskap mot bibelens ord og lære, og fakta er at Bibelen er det som er grunnlaget for kristen tro. Uten Bibelen og troskap mot hele Guds ord, blir “kristendommen” bare en substansløs erfaring og følelses-religion på lik linje med New Age og annet som har økt popularitet i Vesten.
   Å sende ut misjonærfamilier er faktisk enormt viktig. Vi vet at her har bedehus gjort en enorm oppgave. Man har sendt ut familier til fjerne land og disse har ofret svette og tårer for å skape levedyktige menigheter på fjerne kontinent. Jeg vil på ingen måte forakte bedehus-miljøet i Norge. Det finnes mye åndelig liv der som kanskje ikke lokker med svulstige løfter, men snarere holder fast på evangeliet om korset. Når jeg hører på disse du taler så vel om, hører jeg mye lovens ord, men lite evangelium. Det hele er bare sukkersøtt og jeg er helt sikker på en ting. Både Paulus, Peter, Johannes og selv Jesus hadde neppe sluppet til på talerstolen i Lakewood Church -da de alle var for radikale. Tenk å be folk vende om fra synden, ta opp sitt kors, fornekte seg selv, være villig til å dø? Det passer nok ikke i Rick Warren og Joel Osteens kirker :-8

  • Flott at dere fant Jesus under den tiden. Jeg satt å så disse to videoen fra en tid som jeg tror endel troende savner. Jeg ble rørt av det oppriktige grasrot-engasjementet , av vitnesbyrdene fra de som var blitt frelst og fra gløden jeg så. Nesten leit man gikk glipp av det.

 3. Ja, og så skader det selvsagt ikke med kunnskap! Bedre å jakte på sannhet og gode løsninger i virkeligheten enn å bekymre seg over forvirrende dogmer fra kunnskapsløse grublere 🙂 🙂 🙂

 4. Vekkelsen i Norge på 70-tallet er godt beskrevet i boka “Gud i Oslo”. Jeg anbefaler boka på det varmeste. Dessverre er den ikke å finne i de bibliotekene jeg har vært innom. Dermed utelates en viktig del Norges historie i nyere tid.

  • Nå er det jo slik Elmer at alle vekkelser blir preget av en enorm forventning, og ofte er forventningene større enn hva som virkelig blir innfridd. Som kristne ønsker vi at alle skal bli frelst, men historien og tidligere vekkelser har lært oss at det er faktisk mange som ikke vil. Jesus brukte lignelsen om såkornet -og vi ser jo i den lignelsen at noen lyttet, tok i mot men manglet rot, slik er det også den dag i dag. En vekkelse kan berøre mange, men resultatene er at noen forblir bevart mens mange faller bort. Likevel ser vi at vekkelser har betydd mye, og i det området jeg vokste opp, var det en vekkelse i statskirken jeg bare har hørt om i ettertid. Som tenåring husker jeg at jeg så noen av fruktene av vekkelsen, i form av brennende kristne som brukte kvelder på bønn, vitnesbyrd samt å gå ut på dørene og snakke med mennesker for å “selge” eller gi kristen litteratur. Spesielt var de unge i brann for de hadde også en mor og far som brant for Jesus. Men så gikk årene, de prester som hadde stått i vekkelsen gikk av for pensjon eller flyttet og nye prester og kirkelige ansatte kom til. Noen år gikk til og så var sporene av vekkelsen borte. De unge flyttet ut av sine hjem, fant seg egne boliger og en forsamling der de bodde, og nå er alle spor av vekkelsen som engang var, borte og forsamlingen er blitt en tørr, liberal og død forsamling. Men noen bærer ilden med seg videre i livet.

 5. Vekkelsen kommer når vi som kristne begynner å vende om. Det var stor vekkelse i Varhaug kirke i 1957-1958. Hver kveld var det møter med John Olav Larsen og senere med Eritsland da Larsen dro til USA. Det startet i et telt på Varhaug men ble flyttet til kriken da telet var for lite. Folk kom springende fra danselokalet til kirken fordi de kom i syndenød. Fotballen ble lagt på hylla da nesten hele fotballlaget ble frelst. En stor man kom springene opp og kastet seg foran alteret og gråt noe voldsom. Hele Varhaug og Vigrestad ble forvandlet i denne vekkelsen. Mange ble frelst i denne vekkelsen. Kirken var full hver kveld med folk som søkte Gud. Lastebiler og busser gikk med folk til og fra kirken hver kveld. Oppskriften var og er omvendelse blant oss kristne først, så kommer de ufrelste når Guds Ånd leder dem inn i syndenød. Vi må daglig ta opp korset og vende om, dersom vi vil følge Jesus. Vi må ikke gi opp håpet. Kristus i dere, håpet om herligheten. Kol. 1:27. MEN VI MÅ VENDE OM!

  • Flott å lese det du skriver. John Olav Larsen var min farmors søskenbarn, og jeg vokste selv opp på hans fødested, Hellvik. Fikk dessverre aldri anledning til å møre ham. Men har hørt sterke historier om et overfylt bedehus på Hellvik, av mennesker som overgav sitt liv til Jesus, da Larsen holdt møter.
   Dessverre tror jeg neppe vi vil oppleve slike vekkelser igjen, men heller til en viss grad gjennom ungdommen.
   Og ungdommen påvirker sine foreldre.
   Enklere å nå gjennom i fattige land, hvor ikke den materielle overfloden, media, internett har fått så sterkt grep om folk.
   Derfor kan vi jo feks glede oss over, be for, og gi til Troens Bevis, og det omfattende og viktige arbeidet de driver.

  • Vi kan ikke gjøre noe for å skape vekkelse. Uansett om vi vender om aldri så mye. Vekkelse er noe Gud sender og gir når HAN vil.. og når han gir dette DA vender mennesker om. Ikke motsatt slik du hevder Reidun.

 6. Kjell; selvfølgelig skjer det mye positivt på mange bedehus.
  Når det gjelder Lakewood, skjer det SVÆRT MYE der gjennom uken, i tillegg til den ene søndagsprekenen.
  Jeg kan ikke se at noe i talene til Osteen strider mot Ordet. De er særdeles oppbyggelige. Men dersom du vil fortsette å vandre i ørkenen…

  • Når man ikke hører at Osteen forkynner noe annet enn apostlene og Herren selv, har man desverre blokkerte ører og man er åndelig blind. Alt osteen taler strider med det budskap vi ser i apg, evangeliene, og hos profetene. Total mangel på tale om dom, fortapelse, omvendelse og synd, og heller ingen tale om Jesus som Gud, frelser, stedfortreder, dommer eller Herre. Alt Osteen spyr ut av seg er om hvor lykkelige vi skal bli med Guds hjelp, hvor rike og fremgangsfulle vi skal være. “Bare tal det ut” og slik vil det bli sier han. Finn det i skriften forutenom hos Gud selv? Osteen sin Gud er han selv..og vi er vår egen Gud. Og tenker vi positive tanker vil Gud la positive ting skje med oss..si det til Paulus du Osteen. Hykler og ulv.

 7. Esaias 40 stiller dette spørsmålet.

  “Kven vil de likna Gud med,
  kva kan de setja opp som liknar på han?”

  Ei etterlikning etter Herren Gud, kva kan det vera?
  Me gjennomskuar desse statuene som vert sett opp og som folk tilber.

  Kva med Jesus?
  Har ikkje han teke Herren Gud sin plass eller vorte ei etterlikning eller eit bilete av Herren Gud?

  Det er faktisk desse orda Paulus brukar om nettopp Jesus.

  “ Han er biletet av den usynlege Gud,
  den førstefødde før alt det skapte.
  For i han vart alt skapt,
  i himmelen og på jorda,
  det synlege og det usynlege,
  troner og herredøme,
  makter og åndskrefter –
  ved han og til han er alt skapt.
  Han er før alt,
  og i han blir alt halde saman.” Kol 1

  Jesus vert framstilt som likeverdig med Herren Gud.
  Paulus seier at Jesus utførte skapinga og at han er eit bilete eller ei etterlikning av Herren Gud sjølv.

  Paulus røper seg i nokre eldgamle tekstar.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Epimenides_paradox

  Orda Paulus brukar er mynta på ZEUS, den falske avguden.

  “They fashioned a tomb for thee, O holy and high one
  The Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies!
  But thou art not dead: thou livest and abidest forever,
  For in thee we live and move and have our being.
  — Epimenides, Cretica

  “O Zeus, some say that thou wert born on the hills of Ida;
  Others, O Zeus, say in Arcadia;
  Did these or those, O Father lie? — “Cretans are ever liars.”
  Yea, a tomb, O Lord, for thee the Cretans builded;
  But thou didst not die, for thou art for ever.”

  Dette er gjengitt i NT.
  Paulus snakkar om kretarane og seier.

  “Ein av deira eigne, ein profet (EPIMENDIES), har sagt: «Kretarar har alltid vore løgnarar, råe villdyr, grådige og late!»

  Så kjem setninga som er mynta på Zeus.
  “But thou art not dead: thou livest and abidest forever,

  For in thee we live and move and have our being.”

  “For i han er det vi lever og rører oss og er til,…” Apgj 17

  Herren Gud gjer dette klart gjennom heile GT at Han er åleine om skapinga og har ingen medhjelpar.

  “Kven har han samrådd seg med
  som kunne gje han forstand,
  læra han rettens veg,
  læra han kunnskap
  og visa veg til innsikt? “ Esaias 40

  “Kven vil de likna meg med,
  kven er eg lik?» seier Den heilage.” Esaias 40

  “Jesus” vil mange kristne svara.
  Han er evig Gud og LIK Herren Gud.

  Dette tilbakeviser Herren Gud gjennom heile Torahen.

  “ Eit gudebilete?
  …. «Sjå, dykkar Gud!»
  10 Sjå, Herren Gud
  kjem med styrke,
  han herskar med sin arm.
  Sjå, løna hans er med han,
  dei han vann, er framfor han.”

  Herren Gud har ikkje nokon son som vandrar rundt med han.
  I GT vert Israel framstilt som “den fyrstefødde sonen”.

  “Du skal seia til farao: Så seier Herren: Israel er min FØRSTEFØDDE SON. Eg seier til deg: Lat son min fara, så han kan tilbe meg! Men nektar du han å fara, sjå, då vil eg drepa den førstefødde son din.»

  Ut frå misbruk av tekstane har ein skapt ein gud som har teke plassen til den EKTE Herren Gud.

  Han er vorte ei etterlikning eller eit bilete av den sanne Gud.

  “Kven har utført og gjort dette?
  Han som frå opphavs tid
  kalla slektene fram.
  Eg, Herren, er den første,
  og eg er hos dei siste.
  Eg er Han.”

  Den fyrste og den siste (Alfa og Omega) er berre Herren Gud sjølv.

  Jesus seier i Åp 22.

  “Eg er Alfa og Omega, opphavet og enden. Eg vil gje den tørste å drikka av kjelda med livsens vatn som gåve. Den som sigrar, skal arva dette, og eg vil vera hans Gud, og han skal vera min son.”

  Jesus har teke Herren GUD sin plass.

 8. Vegard; samme uvitenheten som et par andre her.
  Vis meg en preken av Osteen som strider mot Ordet?(du finner det ikke??)

  • Vegard; mener du at Joel skal tale til 20.000 frelste mennesker hver søndag, om at de må vende seg bort fra synd, og ta imot Jesus som sin frelser?? Eller kanskje de trenger litt mer omfattende forkynnelse, undervisning? Uff, uvitenheten er skremmende….?

  • Aldri sa Jesus eller apostlene: “Tal ut din fremtidig slik du vil den skal være, og slik vil det bli”..Her bryter Osteen med bibelen og lærer faktisk hva man lærer i New age. Og lærer trosbevegelsens kjerne lære: at vi har skapende kraft i våre ord.. Og alle punktene jeg nevner i min post som Osteen ikke forkynner, men istedet forkynner han lykke, penger, suksess og fremgang hvis du tror nok..(altså Djevelens budskap og fristelse til Jesus i ørkenen og Adam og Eva i hagen) viser at han er en falsk profet. Når han i tillegg gir ut boken “The power of I AM” Og bruker Guds navn på oss mennesker og lærer også der denne samme lære, spotter han ikke bare Gud, men han lærer stikk motsatt av bibelens ord: nemlig at Gud alene er den som kan skape. Osteen sier også at hinduer kommer til himmelen fordi “de tror oppriktig på gud”, så her bryter han også med bibelen, da Jesus sa Jeg Er veien sannheten og livet..Osteen forkynner klart og tydelig at Guds vilje er at alle kristne skal være rike..her bryter han med bibelen, da bibelen viser og lærer at vi skal ikke være pengekjære og advarslene mot materiell rikdom går igjen og igjen i NT. Jesus eide ingenting og apostlene levde under de enkleste kår. I følge Osteen sin teologi levde ikke apostlene under Guds vilje og velsignelse. Osteen bryter med bibelen da han lærer at positive tanker vil gi oss ett positivt og fremgangsrikt liv. Bibelen lover hat fra verden og forfølgelse, mens Osteen lærer det motsatte ved bare å “tenke” rett. Det han her lærer er “karma”, og kommer bla fra hinduismen og finnes i buddhismen..jeg kunne bare fortsatt..Men ser du ikke at Osteen både forkynner og lever helt annerledes enn profetene, apostlene og Herren selv, så er du blind og døv, og har ikke lest bibelen. (Eller så tror du ikke på bibelen)

  • Erdetmuligåblisåblåst. SÆRDELES velbegrunnet, alt det du skrev. Det er bare så forferdelig at mennesker som kjenner Guds ord, lar seg manipulere av falske profeter. Ikke bare LAR de seg manipulere. De ØNSKER å bli manipulert.

 9. Randi; dette var en samrøre uten like. Jeg ser at du mener at Gud velsigner de ufrelste med enorm rikdom, som Trump, Buffet og Gates? For noe underlig å si…
  Rick Warren gir bort omtrent alt han tjener på bøkene sine, bor i det samme huset og lever nøysomt. Osteen har anslagsvis tjent en halv milliard på bøkene sine, og velger da å bruke et par titalls milloner på et fint hus. Hva er galt med det? Pastorer og predikanter i Norge låner mange millioner for å bo flott. Er det noe mer kristent???

  En ting er sikkert: på søkelys er det mange som er hardt rammet av havesyke.

 10. Til “Erdetmulig…”, der fikk jeg passet påskrevet. Så saklig og velbegrunnet. Du plukker så sannelig alt jeg skriver i fillebiter. Og alle argumentene dine er jo trygt forankret i Ordet…

  • “Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.”

   1 Timoteus 6:8‭-‬9

   Braut eller Lund..netttroll er det beste navnet på deg..hvordan forklarer du disse bibelens ord opp imot Osteen klare forkynnelse om at Guds vilje for kristne er økonomisk velstand og fremgang? Og ikke minst hans 35 mill dollar hus?

 11. Soli: det vil si at vi skal ikke ha bil? ikke fjernsyn eller internett? ikke reise på ferie? ikke ha hytte? båt?(eller kanskje greit dersom det er til fritidsfiske, matauk?)
  Jeg tror ikke du har sett så mye av Osteens forkynnelse. Det bærer definitivt både dine innlegg og et par andre her preg av. Jeg kommer ikke til å lese eller kommentere mer her på søkelys, da jeg ikke vil risikere å bli dratt ned på det nivået som preger enkelte her; religiøsitet, smålighet, havesyke, devaluerer Gud til noe smått og puslete. Fri meg fra de onde og destruktive kreftene som herjer her. Takk og farvel?

 12. Soli; goddag mann økseskaft? Du er virkelig ikke kommet så langt på veien med den allmektige Gud. Men, ha et åpent sinn, ikke devaluer Gud, og Han vil gjøre store ting i livet ditt også, slik at du kan være til rik velsignelse for mange mennesker, i stort og smått?

  • “Å være fremgangsrik og ha suksess kan ikke være ett bevis på Guds velsignelse, da dette er nøyaktig hva djevelen lover de som vil følge ham.”

   -John Piper

   Anbefaler boka “Djevelens ånd og tidens ånd” av Mikkel Vigilius. Den er kun på 50 sider og ligger tilgjengelig på websiden “nytt liv”..Her avsløres og vises hva sann satanisme er, og konklusjonen er enkel: satanisme er å dyrke seg selv og sitt ego..nøyaktig slik osteen konstant oppfordrer til.

 13. Godfred Braut må være Norges største nett troll og Norges dårligste teolog og samtidig en av de mest usympatiske menneskene som finnes..for ikke å snakke om en av de mest åndelige blinde og minst beleste av bibelen..”du finner ikke en ubibelsk tale av Joel Osteen” sier han. Mens sannheten er faktisk det stikk motsatte: du finner ikke en bibelsk tale av han. “Burde man ikke få litt dypere undervisning enn å vende seg bort fra sine synder og bli frelst” presterer han å si! Mens dette var hovedbudskapet hvorhen apostlene og Herren Jesus var. Braut/Lund: omvend deg å tro på evangeliet. Du er ført vill. Totalt vill. Apropos Osteen som har en 35 millioner dollars villa, mens andre mennesker rundt han bor på gata:

  “Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager!”

  Jakob 5:1‭-‬3 N

  🙂

Det er stengt for kommentarer.