Fødselsveer som ikke nødvendigvis når frem i mediabildet -Prophecy Update End Times News Headlines

Prophecy Update End Times News Headlines   Jesus sa:  “Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene. Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;  og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. (Matteus 24,3-13)

Hver eneste dag skjer det hendelser rundt om i verden som gjerne drukner i et nyhetsbilde preget av Corona situasjonen. Små og store hendelser som burde påminne oss om Jesu egen advarseler til vår tids mennesker. Eskatalogi og profeti er noe som nærmest er skjøvet helt ut av forkynnelsen i kirker, menigheter og bedehus. Det er rett og slett for kontroversiellt å minne menneskene om noe som er et av flere hovedpunkt i det Bibelske budskapet. Disiplene og den tidlige menighet var alle opptatt av det profetiske ord og det som ville skje i tiden før Jesu gjenkomst. Det tidligkristne skriftet Didachè som er datert til mellom år 70 og år 90 inneholder denne eskjatalogiske formaning: “Våk over deres liv. La ikke deres lamper slukne og løs ikke beltet  om livet, men vær beredt! For dere vet ikke i hvilken time vår Herre kommer. Kom ofte sammen og søk det som er til gagn for deres sjeler. For hele den tid dere har hatt troen, vil ikke hjelpe dere hvis dere ikke holder mål i den siste tid. For i de siste dager skal de falske profeter og forførerne bli tallrike. Sauene skal forvandles til ulver og kjærlighet skal vendes til hat. For ettersom lovløsheten tiltar, skal de hate og forfølge og angi hverandre. Og da skal verdensforføreren komme til syne som Guds sønn og gjøre tegn og under. Jorden skal overgis i hans hender, og han skal gjøre skjenselsverk som det aldri har vært maken til fra evighet av. Da skal menneskeslekten komme i prøvelsens ild, og mange skal falle fra og gå fortapt, men de som holder ut i troen, skal bli frelst av forbannelsen selv (Kristus som ble en forbannelse for vår skyld da Han hang på korset) -Og så skal sannhetens tegn vise seg. Først det tegn at himmelen åpner seg, dernest basunstøtets tegn og for det tredje de dødes oppstandelse, -dog ikke alles, men som det er sagt: Herren skal komme og alle de hellige skal være med ham. Da skal verden se Herren komme på himlenes skyer. (Didachè 16,1-8) Didachè er et skrift som også ble kalt “de tolv apostlers lære” og er datert et sted mellom år 70 og år 90.

Prophecy Update End Times News Headlines

Aktuellle video ble først lagt ut på YouTube, men ble fjernet av sensuren og kontoen slettet. Videoen ble også lagt ut på Rumble som ennå ikke har begynt å sensure kristne

Ikke overraskende er videoen tatt ned av sensuren på YouTube. Big Tech selskapene har et overordnet mål -og det er fjerne alle som formidler virkelige bibelske sannheter. Det er bare et tidsspørsmål før alle som forkynner et tydelig og sant evangelium er borte fra de politisk og religiøst korrekte plattformene.

https://www.youtube.com/watch?v=nmPBxcsnQvc

22 tanker om “Fødselsveer som ikke nødvendigvis når frem i mediabildet -Prophecy Update End Times News Headlines

 1. De fleste bryr seg ikke om det Jesus sa om hans komme.
  Det skal liksom skje om 150 år da alle som lever nå har fått pensjonen sin og levd et liv sånn som de trodde det skulle bli.

  Men på et eller annet tidspunkt så starter det som Jesus kalte “begynnelsen på fødsels-veene”, og det skjer enten man liker det eller ikke.

  Jeg har sagt nå flere ganger om rytteren på den hvite hest og corona, men blir sablet ned av de fleste fordi disse vil leke profeter og lage sin egen personlige åpenbaring som de kan tekkes andre med. Gjerne en fin bok også som de kan tjene penger på.
  Give me a break…

  Men det er kun Johannes sin som er spikret i stein for dem som tror på Guds ord.
  Jeg forstår ikke hvorfor dette er så vanskelig å ta inn over seg for mange.
  Er det fordi pensjonist-planene gikk i dass? Eller fordi man fortrenger faktumet av at alle de jordiske planene blir truet?
  Søkelys kan nå bytte ut bildet med den hvite hesten med den røde som nå er ankommet.
  Opptøyene øker dag for dag og det er bare et tids-spørsmål før volden kommer med dødelige følger.

  Og jeg ser den svarte komme i nær fremtid, og det med logiske grunner i henhold til denne falne verden. Men ingen troende vil høre eller se selv når det skjer rett foran våres øyne.
  Da kan ikke jeg hjelpe dem. Og jeg bruker null profetier annet enn det bibelen selv sier!
  Utrolig at det skal være så vanskelig.

  5
  4
  • Jeg sabler deg ikke ned når det gjelder troen på at Corona kan eller mest sannsynlig er rytteren på den hvite hest.
   Den røde hest er den neste. Vi er nå inne i noen spesielle år.
   Etter den røde kommer den sorte hest og da kommer mangelen av mat og dyrtid for folket.
   Jeg har funnet ut at det er mye lettere å snakke med utlendinger om endetid og profeti. Her i Norge blir vi hakket ned med en gang av kristne som verken ser eller hører.
   Det er som om troende i Norge tror at profeti ikke vil angå dem.
   Det profetiske ord oppfylles like foran våre øyne, og veldig få er i stand til å se fordi det hviler en slags tung dorsk og vantro ånd over dem, Jeg vil vel kalle det total likegyldighet. Den totale likegyldighet for hva som skjer. Jeg har en følelse av at vi har gått inn i noen svært bemerkelseverdige år. Jeg tror det er svært mye som henger sammen, Corona- angrepet på ytringsfrihet, det åpenbare valgjukset i Amerika, den globale elite har sine Great reset planer og grunnlaget for alt er i ferd med å bli lagt.
   Jeg sitter tilbake med inntrykket at mange ikke vil tro på åpenbaringsbokens ryttere før de fysisk ser enorme hester fly over dem på himmelrommet. Men før de virkelig vil tro, må de sjekke hva VG og Facebooks faktasjekkere sier.

   6
   3
  • Jeg ser at staxo har den eneste faste troen på at Corona er er rytteren på den hvite hest. Noen leser Facebook for å finne svaret, andre leser VG og de andre media. En del på Søkelys tyr til Akabs profeter for å finne svar (For Akabs ånd hviler tungt over en del av kommentatorene). Ikke rart det er mye forvirring.

  • Birgir Hermansen.
   Det er du som representerer Akabs ånd her. Ingen andre av den frelste skare. Vi har forlengst forstått at du har tatt side med verdens barn.
   Du vil garantert ta dyrets merke når det kommer, fordi du alt har det i hjertet.

 2. Våk, for dere vet ikke når Herren kommer (Matt. 24:35-38).
  36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.
  37 Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. 38 For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, 39og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen.

  9
  2
 3. Ja , Straxo :
  Vi er nok inne i det Skriften kaller ” dagenes ende “. Jeg ser at denne biskopen – som sendte brev for kort tid siden – gikk til angrep på oss som støtter jødene og var opptatt av eskatologi.
  Dnk her jeg bor har bare lov til å ta inn 10 personer i kirken. Mer enn nok….

  3
  2
 4. 31/01/2021, kl. 10:19 sa sokelys:

  “Det er som om troende i Norge tror at profeti ikke vil angå dem.
  Det profetiske ord oppfylles like foran våre øyne, og veldig få er i stand til å se fordi det hviler en slags tung dorsk og vantro ånd over dem”

  Og:

  “Jeg sitter tilbake med inntrykket at mange ikke vil tro på åpenbaringsbokens ryttere før de fysisk ser enorme hester fly over dem på himmelrommet.”

  Ikke vanskelig å være enig i dette.

  Problemet mitt er at det finnes titusenvis av forskjellige profetier og like mange forskjellige tolkninger av de bibelske profetiene. Til alt som ikke går klart frem av Bibelen sier jeg “kanskje, kanskje ikke”. Spesiellt gjelder dette tidspunkt. Man kan risikere å rope ulv så mange ganger at folk blir imune når det virkelig gjelder. Man kan si “SE DEN HESTEN!”, men folk flest ser ingen ting. Da blir de bare enda dorskere.

  Jeg prøver jeg å se ting litt i perspektiv. Hva med å sammenligne dagens infuluensavirus med svartedauen. Da døde folk på grusomme måter og både dyr og mennesker lå og råtnet over alt. Eller f. eks når store deler av befolkningen sultet i hel på grunn av klimaet under “den lille istid”. Eller i Kina under Maos vannstyre. Og med tanke på at kristne kanskje kan få samme status som jødene hadde i nazitiden så vet jeg ikke hva vi skal si om dette heller i dagens situasjon. Alt kan komme over oss veldig brått men vi er der enda i vår del av verden.

  Men staten Israel er en realitet og Bibelens tidsregning som strekker seg over flere tusen år nærmer seg seks tusen. Jødene, som ble spredt rundt i hele verden, har på et mirakuløst vis blitt et folk igjen etter flere tusen år. Og ikke minst, for første gang i historien kan alt som står om endetiden realiseres ved hjelp at det globale nettet.

  Noe annet som gjør meg tilbakeholden er overforenklingen av profetiene. Er det noen som skiller mellom det som skal skje før og etter tusenårsriket? Faktisk er det mange som ikke tror på tusenårsriket i det hele tatt. Det passer ikke med endetidsteoriene deres så de sier bare “for Gud er en dag som tusen år og tusen år som en dag osv”. Ja. Men da kan man bruke denne “tidsregningen” for resten av Bibelen også.

  Noe jeg kanskje er alene om er at jeg ikke tenker så mye på Jesu andre komme rent praktisk. Han kommer, men jeg har innsett at morgendagen ikke på noen måte kan tas for gitt. I neste øyeblikk kan livet være over og da er også løpet kjørt. Jeg tror ikke noe av det som skjer i dette livet kan veies opp mot det som skal skje etter etter døden. Og oppstandelsen fra de døde skjer jo før den mye omtalte opprykkelsen.

  Det som opptar meg stadig mer idag er alt som fører folk bort fra troen. Det er mye. Tror de som holder fast på troen kan bli ganske ensomme etter hvert. De får stadig mindre til felles med folk flest.

  3
  2
  • Jeg er veldig klar over at det har vært profetiske spekulasjoner og tanker om hendelser opp gjennom historien. I oldkirken var det spekulasjoner omkring årstallet 666 og senere om 1666.
   Du nevner svartedauen som var helt forferdelig, men ikke verdensomspennende. Den rammet Europa og deler av Asia,
   Det var en alvorlig tid og det var klart mange apokalyptiske forestiller da også. Denne gang står vi overfor noe verdensomspennende med langt mer alvorlige konsekvenser for hele jordkloden.
   Det var også en gigantisk forskjell mellom datiden og nå.
   Jeg er som mange andre granskere av profeti overbevist om at Israel og den jødiske stat var en nøkkel som har manglet frem til vår tid. Jeg tror vi må holde øynene åpne og følge med på tiden og hva som skjer.
   La meg også understreke følgende: Det blir fremsatt mange profetiske ord og profetier i vår tid. Ingen av disse kan sammenlignes med Skriftens Ord, og kan ikke vektlegges slik Skriftens ord må.
   Når det gjelder Corona og rytteren på den hvite hest, mener jeg at det er sannsynlig at det kan samsvare med åpenbaringsbokens ord. Jeg tror rett og slett vi må være våkne. følge med og se.
   Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å oppfordre folk til å følge med og samtidig har blikket festet på Jesus Kristus.
   Ellers komme det som komme må. Guds menighet vil seire selv om det vil kunne bli en seier gjennom trengsel og tilsynelatende nederlag.

   7
   2
 5. Karismatiske koko-kristne vil fortsette å konstruerte koblinger så lenge de lever. Ja, de som er forblindet av bibel og bønn, vil alltid tolke teologien i kamp med seg selv.

  Også QAnon finner på nye bortforklaringer når profetiene og konspirasjonsteoriene ikke innfris. Og de velger nye områder å fantasere innenfor. Manglende kunnskap, godtroenhet og maktbegjær i en salig røre.

  Vi ler.

  5
  5
 6. Hørt utrykket ” rir verden som en mare ” eller ” rir verden som ett mareritt ” ? eller hørt utrykket ” rama skrik ” ? Dette er utrykk som skal beskrive kriser og som er brukt i daglig tale uten att mange vet hvor dem egentlig har sitt opphav fra .

  Det er ikke noe nytt under solen , sier de nytt , nytt , så har det likevel skjedd før .

  Valdres profetien , lister opp hendelser som skal skje før Jesus gjenkomst og 3 verdens krig , alle disse har skjedd og jeg har sett dem alle skje . Johannes Åpenbaring kapitel 6 og utover blir brukt for at vi skal forstå at Valdres profetien er fra Gud . Rytteren på den hvite hest, må komme før rytteren på den røde hest , som kommer for å ta freden bort fra verden ( les 3 verdenskrig ) om så ikke skjer , så er både Valdres profetien og Johannes Åpenbaring falske profetier , men de er ikke falske profetier , for rytteren på den hvite hesten rir verden som ett mareritt nå ! rett framføre våres øyne , em må være både blind og døv for å ikke se det, det skjer nå !
  Derfor er det så viktig å lese og forstå profetiene , så vi forstår hvilken alvorlig tid vi er inne i også vi kan advare andre og om mulig få dem til å søke frelse i Jesus.

  Våk og be, for nå skjer ting fort og denne verden er på veg inn i ett voldsomt mørke , så jeg sier igjen vi må alle våke og be nå , tiden som er knapp !

  5
  1
 7. Ja, hvilken farge hadde hesten da svartedauen herjet og millioner av mennesker døde?
  Eller hvilken farge hadde hesten i spanskesyken, asia syken og svineinfluensaen?
  Hvilken farge hadde hesten under 1. Verdenskrig 2. Verdenskrig, boerkrigen, 100 års krigen, krimkrigen, Vietnamkrigen, koreakrigen, amerikanske borgerkrigen, for 0 nevne noen….
  Kanskje noen profeter og skriftlærde kan svare på det?
  Jeg bare spør.

  5
  4
  • Den “hesten” som symboliserer bl.a sykdom under den store trengsel har en gulblek farge. Johannes åpenbaring 6:8 sier: “Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden”.

   Jeg antar vi her har en oppsummering av alle “hestene”, der den røde i vers 4 står for krig (sverd). Den svarte i vers 5 for hungersnød. Den hvite hesten og rytteren på den har tradisjonelt vært forstått som Antikrist eller Jesus.

   Men du har helt rett i at det har vært langt alvorligere epidemier tidligere i historien, slik at å koble den hvite hesten til covid 19 virker litt søkt.

 8. I samme «intellektuelle» ånd som Søkelys vil jeg tilføye det meget betimelige spørsmålet: Hvilken farge hadde Napoleons hvite hest?

  😂😅😁

  Nå har kristne «trykket seg mot ruten og ventet på far» i snart to tusen år. Men i morgen skal det skje! Det har Valdresprofetien og Benny Hin og QAnon lovet! Garantert! Profetene tar aldri feil! Veer og opprykkelse og Guds rettferdige straffedom og evige pine over eget skaperverk kommer nøyaktig som planlagt! Lenge leve den frie vilje!

  😂😅😁

  «Trur eg»…

  Vi ler ikke av, men med de koko-kristne.

  «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.»

  😆😂🤣

  1
  2
 9. Jeg tror det vil bli et problem for den Katolske kirke med en president som er medlem av kirken og som aksepterer abort.
  “You might have heard that the president is Catholic. Perhaps you heard that. Perhaps you heard that he went to mass,” said the Rev. Brian Lynch of Transfiguration Catholic Church in Oakdale, Minnesota, in a sermon posted online Jan. 22. “I don’t care! That does not impress me!”

  The Rev. Jim Gigliotti of St. Andrew Catholic Church in Fort Worth, Texas, told parishioners last month that Biden is a man “without value.”

  “You don’t like it, well that’s your problem,” he said in a livestreamed homily.

  MORE: The significance of the Bible Joe Biden is using on Inauguration Day

  Many Catholic clergy and faithful are passionately fixated on Biden’s support for abortion rights, which the church staunchly opposes and considers an issue of “preeminent” importance.

  • Flott undervisning, det er tydelig at dette hun underviser om er en del av henne, og ikke en teori.

   Og pussig nok så er det noen som sa at Kvinner ikke skulle undervise eller tale?

   Mvh RJ

   2
   1
  • En falsk lærer som opererer i strid med Guds ord.
   1 Tim 2,12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.
   Det er svært foruroligende hvor glatt og enkelte mange såkalte “kristne” setter til side Bibelens ord. En kvinne kan ikke være en lærer i Guds rike. Har du problem med det -får du heller forlange at Gud bøyer seg og lar deg bestemme rett og galt.

   2
   1
 10. Så var denne videoen også tatt av sensuren. Det er tydelig at YouTube ikke ønsker at folk skal lære om hva Bibelen sier om endetiden.
  Pastorer bør merke seg at YouTube er begynt å rydde vekk kristne nå.
  Denne Covid svindelen har stengt ned kirker og bedehus og tvunget folk over på stream og You Tube og Facebook. Hvordan skal disse pastorer få formidlet Guds ord når YouTube og Facebook drar ut kontakten og tar ned deres kirkestreamer?
  På tide og reise seg, demonstrere mot myndighetene og trosse forbud mot ansamling. Blind lydighet mot myndighetene er av Satan. Det var gjennom blind lydighet og feilaktig fortolkning av Romerbrevet 13 som gjorde at kirkene bøyde seg for Hitler.
  Opprør! Opprør!

Det er stengt for kommentarer.