FNs forslag på å løse konflikten i Syria, Israel med tilbakeføre Golan høyden til Syria

assad_netanyahuGolanhøyden  Det vil ikke være aktuelt for Israel å gi fra seg Golan høyden som et ledd i FNs fredsløsning for konflikten i Syria. I følge den israelske statsministeren er Golan høyden en rød linje for Israel og det vil på ingen måte bli aktuelt for Israel å gi fra seg den strategisk viktige forsvarslinjen som er helt sentral i forsvaret av Israel. Den israelske statsministeren besøkte tidligere i uken Russlands president Vladimir Putin med et tindrende klart budskap. Golan høyden er og vil forbli under israelsk kontroll.

Det var et løsningsforslag på borgerkrigen i Syria som verserte i FN som fikk den israelske statsministeren til å ta første fly til Moskva for å snakke med den russiske presidenten. Punkt en i forslaget. I forslaget som var utarbeidet av FNs spesialutsending stod det i den første klausulen at Israel må levere tilbake Golan til Syria. Hvordan en slik tilbakelevering vil kunne medvirke til å skape fred i det borgerkrigsrammede landet sier klausulen intet om. Benyamin Netanyahu sa at han var kommet til Moskva med et viktig mål. “For å styrke sikkerhetskoordineringen  mellom dem for å hindre feil, misforståelser og unødvendige hendelser mellom israelske og russiske styrker som opererer i Syria. I forkant av møtet med Putin var Netanyahu tydelig på at Israel ikke kan vende tilbake til tidligere tiders status, da israelske landsbyer ble beskutt fra den syriske Golanhøyden. Men en gang i fremtiden er det nettopp det som vil skje i følge Esekiel kapittel 38 og 39 sier pastor Paul Begley i sin video kommentar. Israel vil med Guds hjelp til sist slå Gog og alliansen av nasjoner som i følge den gammeltestamentlige profetien vil komme mot Israel. Og dem som tror Guds ord vet at det vil skje:  Samtidig er det klart at det var den 19 år gamle Abed al-Hamid Abu Srour som stod bak terrorbombingen mot en buss i Jerusalem nylig. 19 åringen som var medlem av Hamas ble alvorlig skadd i eksplosjonen han selv utløste, og døde onsdag. Her er Paul Begley om Netanyahu’s besøk i Moskva

https://www.youtube.com/watch?v=-cz9IRDNTqc