Vårt Land artikkel “fars hånd” opp i pressens faglige utvalg etter at avisa blandet Jan Aage Torp inn i artikkelen

Den kristne avisa Vårt Lands omtale av pastor Jan Aage Torp i forbindelse med Alf Gjøsunds artikkel “Fars hånd” vil bli tatt opp til vurdering i pressens faglige utvalg etter at avisen uten å gi pastor Torp mulighet til å komme med et tilsvar på de tildels grove anklagene som ble rettet mot pastor Torp da Vårt Land journalist Alf Gjøsund den 2 mars publiserte sin artikkel som handlet om vold mot barn. Tittelen på kommentaren var «Fars hånd» og ingressen «Jeg var livredd den hånden da jeg var gutt.» I Gjøsunds sak ble det skrevet en linje som viste til den pågående Bodnariu saken hvor Torp har involvert seg til støtte for familien. 

I artikkel publisert både på nett og papir stod det blant annet dette: «Jeg skriver dette fordi det fremdeles finnes noen utydelige stemmer der ute. Noen av dem har uttalt seg etter oppslagene om et norsk-rumensk ektepar som mistet omsorgen for barna sine. Jon Hustad er en av dem. Pastor Jan Aage Torp en annen. De synes ikke litt vold mot barn er så farlig. Jeg mener uttalelsene deres er et svik mot de aller mest sårbare. De har kanskje ikke innflytelse over så mange, men signalene deres kan være livsfarlige for noen barn.» I ettertid skal avisen først ha tilbudt Torp mulighet til å imøtegå påstandene, men siden lagt planene på is og deretter begravd nederst i en skuff. Det er Jan Aage Torp som har innklaget saken for pressens faglig utvalg som skal behandlet saken i sitt møte den 26 april.

I sin klage skriver Torp dette:  «Alf Gjøsunds kommentarartikkel på side 2-3 er ledd i store oppslag i Vårt Land den 2.mars. Førstesiden varsler om et kraftig oppgjør med pfu-logolovstridig “vold mot barn” med Barneombudet og Gjøsund som talsmennene. I sin kommentar nevner Gjøsund “plutselig” min støtte til Bodnariu-familien i en barnevernssak.» Klager viser til hva det står om ham i kommentaren.
Klager skriver videre: «Vårt Lands kommentarartikkel med førsteside-fokusering setter meg altså i sammenheng med noe som er lovstridig og “livsfarlig for små barn”. Dette er grove beskyldninger som selvsagt krever samtidig imøtegåelsesrett. I Bodnariu-saken har jeg aldri bagatellisert eller forsvart “vold mot barn”. Vårt Land har aldri skrevet om mitt engasjement for Bodnariu-familien. Vårt Land har ikke intervjuet meg om mitt syn på “slag mot barn” siden november 2008 (!), og da var Alf Gjøsund journalisten.»
Klager mener Gjøsund og Vårt Land åpenbart har «brukt» klager for å ha en «fiende». Klager viser til en rekke uttalelser fra NPs 4.14-veileder som han mener er relevante. En gjennomgang av saken kan leses på denne linken. Pressens Faglige Utvalg vil behandle saken under sitt møte den 26 april og vil der avgjøre hvorvidt Vårt Land i denne saken har brutt god presseskikk.