FN pins i stedet for det norske flagg -Vårt Land med ufint angrep på Vebjørn Selbekk

Den religiøse avisen Vårt Land prøvde på lederplass å klebe meg til ubehagelig tankegods som de vet at jeg tar sterk avstand fra, skriver Dagens sjefsredaktør i et innlegg lagt ut på Verdidebatt. Bakgrunnen for at Selbekk slår tilbake mot Vårt Land er at avisen på lederplass skrev dette: “I økende grad finnes det krefter som tar avstand fra FN fordi de ikke vil ta ansvar for verden rundt oss. Det er både overraskende og trist at en redaktør i en kristen dagsavis fløter med slike krefter.”  En rekke norske politikere, deriblant Bent Høye demonstrerer resolutt at hans viktigste agenda er FN og ikke det norske folk. Selv kronprins Håkon har blitt avbildet med det unorske symbolet som forteller at FNs bærekrafts mål er viktigere enn det norske folks ve og vel.

På sosiale medier har det rast en hard krangel om regjeringsmedlemmenes bruk av en jakkenål for FNs bærekraftmål. Dette kan synes som en uvesentlig krangel, fordi den handler om bruk av en jakkenål. Men hele diskusjonen har en alvorlig undertone. Den handler om Norges forhold til FN og vår vilje til å sette kampen mot fattigdom og klimaendringer høyt. En av de første på banen var Jon Helgheim i Frp. Han skrev dette på Facebook i slutten av april: «Meg kommer dere aldri til å se med noe FN-pin. Jeg er valgt av det norske folk for å ivareta Norges interesser. En pin sier noe om hvem eller hva du representerer. Etter mitt syn gir det helt feil signaler at Norges regjering går med en FN-pin. Vi må ikke glemme hvem vi representerer!». Dette ble delt av flere Frp-ere i sosiale medier.

Vebjørn Selbekk fikk kritikk av Hareide

Tirsdag kom Dagens redaktør Vebjørn Selbekk etter. Han skrev: «Jeg skjønner ikke hvorfor den norske elite på død og liv skal bære FN-pinsen på jakkeslaget. Hva er galt med det norske flagget?». ¨Det fikk igjen KrFs samferdselsminister Knut Arild Hareide til å reagere. Han skrev: «Selbekk vet utmerket godt at nålen symboliserer FNs bærekraftsmål som er hele verdens arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, utrydde forskjeller og bremse klimaendringene. I en tid som dette blir målet mer viktig enn noen gang. Slike populistiske utsagn Selbekk kommer med – gjør ikke annet enn å skape mistenkeliggjøring og avsporing». Han har fått stor støtte i sosiale medier. Det er ikke rart at Selbekks innlegg har skapt reaksjoner. Når redaktøren i en kristen avis skårer billige poeng ved å sette FNs kamp for fattigdomsbekjempelse opp mot det norske flagget, er det mange som synes det gjør vondt. Ikke minst fordi han også bruker et kjent populistisk grep med å kalle regjeringen for «elite». Derfor har pinsdiskusjonen en alvorlig undertone.

Mener vi ikke har ansvar for verden rundt oss

I økende grad finnes det krefter også i Norge som mener vi ikke har et grunnleggende ansvar for verden rundt oss. Eller som tar avstand fra FN fordi det ikke er fullkomment. Det er både overraskende og trist at en redaktør i en kristen dagsavis fløter med slike krefter, -skrev den religiøse avisen på lederplass.

Fikk svar av Selbekks 

 Vårt Lands lederartikkel 6. mai om FN-pins tillegges jeg meninger og holdninger jeg ikke har. Hvis lederskribenten hadde tatt seg bryet med å lese sin egen nyhetsartikkel om saken, så ville vedkommende sett hvor feil det er at jeg angivelig «flørter med krefter som tar avstand fra FN». Eller at jeg setter «FNs kamp for fattigdomsbekjempelse opp mot det norske flagget». Det gjør jeg da slett ikke. Og det er det ikke så vanskelig å oppdage. Hvis viljen er til stede, da. For i Vårt Land-artikkelen som ble trykt i samme avis som lederartikkelen, står det da vitterlig at jeg støtter FNs bærekraftsmål. Jeg er enig i samtlige 17 av dem, i likhet med de aller fleste nordmenn. La det ikke være noen tvil. Jeg synes vi skal være stolte av at Norge siden 1945 har vært blant FNs fremste støttespillere. At vi er en sterk bidragsyter i kampen mot fattigdom, for internasjonal solidaritet og for et bærekraftig klima. Og at vi er en stormakt på områdene fredsarbeid og menneskerettigheter. Så kan man gjerne mene at det var fryktelig dumt av meg å uttrykke på min Facebook-side at det midt i Norges dypeste krise siden Andre verdenskrig ville vært mer naturlig at regjeringens medlemmer brukte nasjonale symboler enn FN-symboler. Men skriv heller det, da. En slik meningsforskjell er helt skvær. I stedet prøver Vårt Land å klebe meg opp til ubehagelig tankegods som de vet at jeg tar sterk avstand fra. Kan det ha vært viktigere å prøve å ramme en konkurrent?

Søkelys mener

Kronprins Håkon sender et sterkt politisk signal ved å bære FN pins.

Mange nordmenn reagert svært sterkt på at den norske maktelite velger å promotere FNs globalistiske bærekraftmål fremfor å promotere norske verdier og det norske flagg. Saken blir heftig diskutert på sosiale medier og i nettavien Resett tar leserne sterk avstand fra den globalistiske agenda kongehuset og regjeringen nå syntes å promotere. Gamle kong Haakon`s berømte “alt for Norge” er blitt erstattet med “alt for FNs agenda” og kong Haakon hadde nok blitt stemplet som en gammel nasjonalistisk rassist hadde han fremsatt utsagnet “alt for Norge” i våre dager. Det faktum at kronprins Håkon også bærer FNs pins viser oss at kongehuset forlengst har parkert og glemt kong Haakons berømte “Alt for Norge.” At Bent Høie og dagens regjering ledes av globalister som primært setter den globalistiske agenda foran det norske folks ve og vel, er noe vi alle lenge har kunnet registrere. Den globalistiske agenda ser ut til å stikke dypt i våre politikere og selv Frp som nå stuper på meningsmålingene har gjennom sin tid i regjering demonstrert for oss alle -at også de primært søker å fremme FNs agenda. Siv Jensen har selv demonstrert dette ved å ta del i det berykte og kontroversielle Bilderberg møter hvor agendaen er skjult for folk flest. Det er på tide at norske politikere og kongehuset i ord og handling viser at det primært er nordmenns ve og vel de er valgt til å ivareta, men med dagens regjering tviler vi på at det vil skje. Det Norge trenger er en politiker av Donald Trumps kaliber som setter sitt eget land og folk først. Vi trenger rett og slett ledere som sier “Norge først” og som ikke er redd for å promotere det norske flagg og norske verdier.

Skaper debatt i Resett

Kongehuset og regjeringens promotering av FNs globale bærekraftmål skaper heftig debatt i nettavisen Resett. Resett er en av få nettaviser som ennå tillater vanlige folk å uttrykke seg i form av kommentarer.

https://resett.no/2020/05/05/fn-pinsen-skaper-storm-hva-er-galt-med-det-norske-flagget/

https://resett.no/2020/05/05/jeg-ville-gatt-med-fn-pins-og-det-norske-flagget-samtidig/