Samaritans Purse kastes ut fra Sentral Park og New York på grunn av deres syn på seksualitet

Den kristne hjelpeorganisasjonen Samaritans Purse som har behandlet flere hundre Corona syke pasienter fra deres felthospital som ble satt opp i all hast, må nå forlate Sentral Park og New York. Det er byrådsordfører Corey Johnson (demokrat) som nå forlanget at den kristne organisasjonen forlater New York snarest mulig. Bakgrunnen for at byråds-ordføreren nå krever at organisasjonen bryter opp og forlater New York er fordi hjelpeorganisasjonen holder fast på det bibelske synet på seksualitet og dermed tar avstand fra likekjønnede ekteskap eller ubibelske samboerforhold. “Samaritans Purses blotte nærvær i New York er en skam for de verdier New York representerer, og selv om den notoriske fordomsfulle og hat-spredende Franklin Graham kom til New York med gode intensjoner, er det på høy tid at disse drar nå,” skrev byråds-ledereren som selv er en praktiserende sodomitt i en melding på Twitter.

Samaritans Purses samarbeidspartner i New York, Mount Sinai sykehuset, sluttet den fjerde mai å sende pasienter til Samaritan Purses feltsykehus. Selv om Franklin Graham selv ikke uttrykker vonde følelser over at organisasjonen må dra fra New York fordi homoseksuelle grupper demonstrerer åpenbar intoleranse overfor kristne som holder fast på Skriftens ord, er det likevel mange lokale pastorer i byen som reagerer sterkt på at bibelske kristne ikke ser ut til å være velkommen i den demokratiske styrte storbyen. For oss som kjenner profetordet og vet hvilken skjebne som vil ramme New York når Gud engang skal dømme den store byen med ild:

Dommen over den store by

“Og atter en annen engel fulgte efter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.Og den store by blev delt i tre deler, og folkenes byer falt, og Babylon, den store, blev ihukommet for Gud, at den skulde få begeret med hans strenge vredes vin. Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med mig og sa: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann, og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;  mens de står langt borte av frykt for hennes pine, og de skal si: Ve, ve, du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i en time!  Og en veldig engel løftet en sten som en stor kvernsten og kastet den i havet og sa: Så skal Babylon, den store by, kastes ned med hast og ikke finnes mere.

2 tanker om “Samaritans Purse kastes ut fra Sentral Park og New York på grunn av deres syn på seksualitet

  1. Snart trer rytteren på den røde hest frem og vesten kommer til å falle , Russeren har alle våpen som skal til for å ta ut New York ( Babylon ) i en time , som beskrevet i

  2. Jeg tenker på hva denne stakkars byrådslederen Corey Johnson skrev på Twitter om Sameritan Purses, han vet ikke hva han gjør…

    Kanskje er Franklin Graham og disse de eneste kristne han noen gang har møtt, måtte han ha opplevd at han så noe spesielt ved disse menneskene og ALDRI får fred før han roper på Jesus -veldig snart, det ber jeg om.

Det er stengt for kommentarer.