USAs handelsunderskudd eksploderte i april -og skaper rally på Wall Street

Jo dårligere de økonomiske data er, jo mer stiger aksjemarkedet på Wall Street. Etter at sentralbanken og finansdepartementet har satt i gang policyen om å øke offentlig og privat gjeld for å stimulere næringslivet, har pilene på Wall Street pekt oppover. Jo mer begredelige de økonomiske dataene er, jo mer stimulans tilføres aksjemarkedet, og dermed drives aksjemarkedet opp av sentralbankens massive oppkjøp av gjeldspapir og aksjer. Selv om millioner på millioner av amerikanere står uten jobb og uten annen inntekt enn den som ytes i form av sosialhjelp, matkuponger og kortvarig ledighets-trygd, er trenden for aksjemarkedet oppover, sier trader Gregory Mannarino i Traders Choice.

Vi befinner oss i et miljø der sentralbanken er den store utlåner, kjøper og eier av alt. Aksjekursene vil fortsette å stige på tross av de verst tenkelige økonomiske nyhetene og det faktum at milliioner av amerikanere nå mister jobben. Hadde dette vært et fritt marked hadde aksjekursene falt, men det vil ikke komme til å skje fordi Federal Reserve spytter inn milliarder på milliarder av digitale dollar for å styrke aksjekursene.