FN og Norge fordømte Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad

Foto av FN bygget eller det Israels statsminister omtaler som “løgnens hus” Foto: Trond Viken  (Lisens)

Ikke uventet for oss som tror på Bibelens vedtok FNs hovedforsamling med stort flertall  en resolusjon som fordømmer USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Også Norge som gjennom en årrekke har markert seg som svært Israel-kritiske var blant de 128 landene som stemte for å fordømme Donald Trump og hans beslutning om å anerkjenne Jerusalem som hovedstad for Israel. Selv om Norge i 2013 fikk en ny regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, har ikke norsk Israel-politikk endret seg fra den som ble ført under den rød/grønne regjeringen til Jens Stoltenberg. Fire år med Erna og Siv har ikke ført til en mer Israel-vennlig politikk, og det var derfor heller ikke uventet at Norge stemte sammen med flertallet i det statsminister Benyamin Netanyahu omtalte som “løgnens hus”.

President Donald Trump her avbildet sammen med Israels statsminister Benyamin Netanyahu. Foto: You Tube

Kveldens avstemming i FN ble av flere medier omtalt som et nederlag for Donald Trump. President Donald Trump hadde i forkant av avstemmingen uttrykt at USA kan komme til å slutte å gi humanitær bistand til de land som stemte for den anti-israelske og anti-amerikanske resolusjonen.  FN-avstemningen om Jerusalem ga et klart nederlag for USA. 128 stemte for at USA burde omgjøre beslutningen om å flytte landets ambassade fra Tel Aviv til  Jerusalem. 35 land avsto fra å stemme mens 9 land stemte i mot. Norge som lenge har ført en anti-israelsk politikk var blant de 128 landene som stemte for resolusjonen. Det gjorde også stormaktene Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia. De ni landene som ga USA full støtte var de sentralamerikanske landene Guatemala og Honduras, fire mikrostater i Stillehavet, og det afrikanske landet Togo, i tillegg til Israel.

En løftesten for nasjonene

Luk 21,24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.

At verdenssamfunnet skrek opp og frådet av sinne når president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad -er ikke akkurat uventet for oss som tror på Bibelens ord og løfter. Når jødene i 1948 fikk sin egen nasjonalstat etter nesten 2000 år i landflyktighet -var et veldig profetisk tegn og et viktig signal på at vi lever i de siste dager. I 1967 gikk  militære styrker fra Egypt, Jordan, Syria, Irak, Marokko, Algerie, Tunisia, Saudi-Arabia og Sudan til angrep på Israel. På tross av at Israel tilsynelatende var underlegne rent militært, så gav Herren dem en veldig seier som gjorde at Israel fikk kontroll på hele Jerusalem. Dermed var den gamle kongestaden som hadde huset konger som David og Salomo, tilbake på israelske hender.  Over hele jorden forstod bibeltroende kristne at et mektig profetisk tegn hadde blitt oppfylt, og mer vil komme til å skje.

https://www.youtube.com/watch?v=FxclroCBTdM

En historisk president

President Trump ble tatt i ed den 20 januar 2017. (Foto fra You Tube overføringen av hans innsettelse)

Selv om mange vil si i mot dette, var det noe virkelig profetisk og historisk over valget av Donald Trump i 2016. På tross av alle meningsmålinger, på tross av alle politisk korrekte garantier og på tross av alle eksperters påstander, ble Donald Trump valgt til å lede verdens mektigste nasjon. Og i motsetning til tidligere amerikanske presidenter, er Trump en mann som forsøker å oppfylle sine løfter, -og allerede i desember i fjor, forstod vi at Donald Trump ville bli en annerledes president enn de forrige. Allerede under innsettelsen da Franklin Graham ba for ham, kunne vi sense et profetisk nærvær, og etter 310 dager ut i hans regjeringstid fikk vi klare signaler på at presidenten aktet å oppfylle sitt valgløfte. Nøyaktig 320 dager etter at Franklin Graham ba sin bønn for Donald Trump kom presidenten med sin historiske og profetiske beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad -og å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Og i likhet med mange andre kristne vil jeg si “Takk Gud for president Trump” som tok beslutningen og valget om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

https://www.youtube.com/watch?v=OAKxZeFc8Jk

Norge står sammen med Israels fiender

Jerusalem (arkivfoto)

Fordømmelsen av den amerikanske anerkjennelsen av Jerusalem som ble vedtatt den 21 desember 2017 i “løgnens hus” som også Norge og den borgerlige regjeringen stiller seg bak, viser med all tydelighet at konflikten om Jerusalem knapt er begynt. Det Norge her gjorde var å stille oss sammen med Israels mange fiender, og selvfølgelig er dette noe som blir lagt merke til i Jerusalem.  Til Norge og de land som her stilte seg sammen med Israels fiender sier Guds ord dette:  “Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig, vil jeg forbanne; og i dig skal alle jordens slekter velsignes” (1 Mos 12,3)  Dette verset som er hentet fra Guds hellige ord forteller med all tydelighet at det finnes en velsignelse for dem som velsigner Abraham og hans ætt, og på motsatt side finnes det også en forbannelse for dem som velger å stille seg sammen med dem som velger å forbanne  Abrahams etterkommere -som vi dag møter som innbyggere i staten Israel. Som kristne vet vi at Israel og jødefolket har en helt spesiell plass i Guds hjerte og plan, og nettopp derfor må vi som Guds folk være endel av dem som frimodig og innfor Guds trone ber: “Trøst, trøst mitt folk, sier eders Gud. 2 Tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets strid er endt, at dets skyld er betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.” (Jes 40,1-2=

Et norsk svik mot USA og Israel -Norge under forbannelse

At Norge slik stiller seg sammen med de krefter som søker jødestatens død og undergang forteller med all tydelighet at vi intet har lært av 22 juli terroren som enkelte mener kan skyldes Norges svik overfor Israel og det jødiske folk. Som kjent manet AUF og deler av arbeiderpartiet til boikott av Israel, men på tross av at mange kristne Israel-venner sørget for å sende FrP og Siv Jensen inn i regjeringen, har ikke den norske Israel-politikken endret seg. Snarere har Fremskrittspartiet med sitt forbud mot omskjæring av gutter lagt seg på en svært jødefiendtlig linje, og gjennom det faktum at Norge i dag stemte for en fordømmelse av USA fordi USA velger å velsigne Israel -viser at det i realiteten betyr null og niks om vi har en sosialistisk eller borgerlig regjering. Begge de to politiske blokker støtter palestinernes sak og markerer tydelig at de ikke er å anse som venner av Israel. –“For et forræderi av Norge å være med på dette og så forvente at Norge skal ha hjelp fra USA i en krisesituasjon. For en skam. For en risiko å ta.  Enhver nasjon blir straffet etter hvordan den behandler Israel: Genesis 12,3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
men den som forbanner deg, skal jeg forbanne.  I deg skal alle slekter på jorden velsignes.Vi kan regne med at Norge er under forbannelsen etter dette vedtaket,”  skriver Knut Rasmussen som her uttrykker det mange kristne føler.

En løftesten for nasjonene

Striden mellom Guds rike og Satans makt vil stå om Jerusalem. Foto: Pixabay

Jerusalem har en spesiell plass i det bibelske endetids-scenariet, og fra Herrens ord og profeten Sakarja vil jeg tilslutt sitere disse ordene som har evig gyldighet og som forteller noe om det som ligger foran oss. “Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot Jerusalem.  Og Herren skal frelse Judas telter først, forat ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda. På den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere, og den iblandt dem som snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem*.  Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar mot Jerusalem.  Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte. På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal*.
På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.

En siste plage skal ramme dem som går mot Jerusalem

En kjernefysisk eksplosjon kan være den plage som vil ramme dem som går mot Jerusalem Foto: Alex Antropov

Se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra dig, skal skiftes ut i din midte;  for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før har stridt på kampens dag.  På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og den andre halvdel mot syd.  Men denne plage skal Herren la ramme alle de folk som har stridt imot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem alle mens de står på sine føtter, og deres øine skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn.  På den dag skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på hverandre og løfter hånd mot hverandre.  Også Juda skal stride i Jerusalem, og fra alle kanter skal hedningefolkenes gods sankes sammen, gull og sølv og klær i stor mengde. Den samme plage* skal også ramme hestene, muleslene, kamelene, asenene og alle de andre dyr i leirene.
Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år efter år dra op for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest.

12 tanker om “FN og Norge fordømte Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad

 1. Uansett ulike meninger om det jordiske Israels plass som element i Guds frelsesplan for menneskeheten, er det vanskelig ikke å føle sympati med den knøttlille nasjonen inneklemt blant 50 voldelige, aggressive islamske nasjoner som behandler seg selv og andre med dyrisk villskap.

  Men årsaken til alt hatet mot jødene er selvsagt lett å forstå. Denne verdens gud – ja GUD – Satan Djevelen hater israelittene med et intenst brennende engasjement. Han ansporet mange jøder på Jesu tid til å få Jesus drept.

  Lite skjønte han da at han i virkeligheten bidro til at menneskene ble gjenløst fra syndens lønn døden. Det må ha rammet han som lyn fra klar himmel da dette enkle faktum med ett gikk opp for ham. Vi kan vel knapt forestille oss hvilket raseri han la for dagen når denne erkjennelsen seg inn.

  Og som den urettferdige personen han er, rettet han så sin vrede nettopp mot det folket han først trodde hadde gjort ham hans livs tjeneste i kampen mot Jehovah. Helt siden den gang har han benyttet enhver anledning til å plage det folket han selv var med på å villede.

  Som denne verdens gud gjør han krav på nasjonene. Når han nå blir snytt for ”die entliche Lösung” fordi USA har byttet ut skapmuslimen Barack Hussein med Donald Trump vil hans uregjerlige sinne føre til at han animerer sine jordiske disipler til å generere enda mer og verre terror.

  Men dette vil igjen snart føre til at nasjonene er tvunget til å temme islam. All religion legges følgelig i forbudspotten, noe som avstedkommer et globalt samstemt utrop om ”Fred og Sikkerhet”. Og da vet vi kristne med sikkerhet hva neste geniale trekk fra vår Skaper og Hans sønn vil bli:

  ”Når de sier: «Fred og sikkerhet», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna.” (1.Tessaloniker 5:3)

  2
  2
  • «Helt siden den gang har han benyttet enhver anledning til å plage det folket han selv var med på å villede.»

   Dette er riktig. Men grunnen til det er ikke bare et raseri for det som en gang skjedde. Jesus skal komme tilbake til jødene. Hans føtter skal stå på Oljeberget. Den onde har som mål å hindre at Jesus kommer tilbake til sitt eiendomsfolk. Det er derfor dette folket ble forvist fra sitt land. Det er derfor 6 millioner ble drept under 2. verdenskrig. Men bibelen er klar på at jødene skulle få sitt land igjen. Dette skjedde først etter 2000 år! Det er et mirakel at de ikke ble assimilert i landene de var forvist til, men at de igjen kunne etablere seg i sitt gamle hjemland, og til og med bruke sitt gamle språk. Den onde har ikke gitt opp kampen for å utslette dem, de trues av fiendlige arabiske nasjoner, og «hele verden» har vendt seg mot dem. Men jødene har kommet hjem for godt, og snart kommer deres Messas tilbake. Gud skal dømme nasjonene i Josafats dal for den ondskap de har gjort mot hans folk Israel.

   2
   1
 2. Skremmende at Norge kan gjøre slikt mot Israel. Det står klart i bibelen at Herren har gjort Jerusalem til en tumleskål for nasjonene og at de som løfter på den vil skade seg selv.
  Norge er i ferd med å miste velsignelsen fra Herren og vi kan gå vanskelige tider i møte. Kanskje de gamle Russland profetiene likevel vil bli oppfylt?

  Med overskriften « Russland øvde på sjokkangrep mot Norge og bombing av Sverige» skriver tyske Bild om den russiske militærøvelsen «Zapad» i september, der de mener russiske styrker trente på en fullskala krig mot NATO.
  «Under den seks dager lange øvelsen øvde Russland blant annet på et såkalt «sjokkangrep» – som innebærer massiv bombing – av Norge og Svalbard. Også bombing av Tyskland, Polen og Nederland skal ha vært en del av øvelsen.»
  100.000 soldater deltok og russiske bombefly ble observert i Østersjøen og Nordsjøen.

  • Tenker endel på disse “gamle” profetiene og ser ikke bort fra at det som er skrevet ang Norge kan skje i nærmeste framtid. I vårt travle Norge, haster man avsted fra det ene til det andre og mange har knapt nok tid til å reflektere, ei heller tenke på forholdsregler.

   Vi har hatt det fredelig i dette landet i over 70 år, og for denne generasjonen som aldri har opplevd krig vil det komme overraskende på veldig mange. ” Vi er jo medlem av NATO så vi er vel trygg “, er det muligens mange som tror og stoler på. Et angrep kommer som oftest overraskende som det har gjort tidligere, dessverre.

 3. Til dagens aktualiteter :
  Trond Giske var kirkeminister ( han selv ble borgerlig konfirmert ) og greidde ødelegge Den norske kirke ved å ansette liberale biskoper og prester. Nå kommer konsekvensene for ham og AP.

  • Valgerd Svarstad Haugland var kirkeminister, og innsatte også satans tjenere. Hun kalte seg kristen.

  • Konfirmasjon bunner i tradisjoner knyttet til dåpshandlingen i kirken, og har ikke noe med bibelen å gjøre. Ateister konfirmerer seg borgerlig. Tradisjoner er som sagt vanskelig å bryte, for det ligger enorme forventninger fra samfunnet om å gå i takt. Det er et enormt press på foreldre og ungdommer om og ikke skille seg ut, for hva blir man møtt med da?

  • Klar tale, og ja, hva mer er det å tilføye til det innlegget..
   For min del har jeg ikke orket å lese så mye mer enn overskrifter det siste halve året, det blir for mye å ta inn med all denne innvandringen og problemene som følger med.

 4. ..and Israel’s founding father, David Ben-Gurion declared Tel-Aviv to be Israel’s capital city in 1948.. 🙂

  2
  1
 5. Sorry pal, but you’re leaving out the continuing statement from David Ben-Gurion:

  FNs generalforsamlings resolusjon 181, FNs delingsplan for det britiske mandatområdet Palestina. Den ble vedtatt 29. november 1947.

  FN-resolusjon 181 tok utgangspunkt i ideen som først oppstod rundt Balfour-erklæringen fra 1917, hvor jødene for første gang ble lovet et nasjonalt hjemland. Knyttet opp mot mandatet fra Folkeforbundet fra 1922 ble det nå eksplisitt snakket om en uavhengig jødisk stat ved siden av en arabisk stat. Det som resolusjon 181 gjorde var at den ga internasjonal legitimitet til jødenes krav om en egen stat i regionen.

  Det som derimot etablerte staten Israel var uavhengighetserklæringen til Israels første statsminister, David Ben-Gurion, 15. mai 1948 i Tel Aviv.
  Selv om Mahmoud Abbas skulle ønske det, så er det ikke FNs handlinger som etablerer stater. Hvis du ser på nylig opprettede stater, som Øst-Timor, Kosovo og Sør-Sudan, så ble alle etablert av en uavhengighetserklæring.

  Sharon uttalte:
  «Gå tilbake til Ben-Gurions tale i Knesset i desember 1949, fordi Ben-Gurion gjorde det klart at klausulene i resolusjon 181, som ville gjøre Jerusalem til en internasjonal by, ikke lenger var gyldige.»
  Hvorfor var de ugyldige? Fordi gjennom resolusjon 181 skulle FN ta ansvaret for Jerusalem, men da arabiske hærer gikk til angrep på den nyopprettede staten Israel i 1948, ble Jerusalem satt under beleiring. FN gjorde ingenting da arabiske hærer bombarderte Gamlebyen i Jerusalem med artilleri fra Betlehem. Ben-Gurion understrekte dette i sin tale i Knesset i desember 1949, da han sa «FN løftet ikke en finger» for å beskytte Jerusalem.
  «Vi kan ikke lenger betrakte resolusjonen fra 29. november 1947 i å være av noen moralsk betydning, siden FN ikke klarte å gjennomføre sine egne forpliktelser», sa Ben-Gurion, som kom med denne påminnelsen til FN:

  «Folket som i 2500 år trofast har hedret eden som ble svoret ved Babylons elver om å ikke glemme Jerusalem – dette folket vil aldri forsone seg med en separasjon fra Jerusalem».
  Ben-Gurion var ikke i tvil om at Jerusalem måtte være en del av Israel.

  Åtte dager senere annonserte han til hele verden at for staten Israel «har det alltid vært og vil alltid være bare én hovedstad – det evige Jerusalem».

  I desember 1949 flyttet han Israels hovedstad fra Tel Aviv til Jerusalem.

  2
  1

Det er stengt for kommentarer.