Fikk sparken som ungdomsarbeider ved Nærbø bedehus for å fremme kirkens tradisjonelle syn på abort og homofili på privat Facebook side

nærbø-bedehusVar for bibelsk og konservativ for Normisjon: Steinar Malmin postet noen kommentarer hvor han la fram det som har vært kirkens tradisjonelle syn på abort og homofili gjennom snart 2000 år. Dette falt ledelsen i Nærbø bedehus som er kontrollert av Normisjon og indremisjons-forbundet tungt for brystet.  Dermed og helt uten saklig grunn sparket de ungdomsarbeideren på direkten og forbød han å komme på ungdomsmøter i oppsigelsestiden. Arne Ege som representerte Normisjon/IMF samt  Hans Børge Ånestad fra Norsk Luthersk Misjonssamband må åpenbart tro at slikt går i 2015 eller at kristen-Norge er Nord-Korea (Foto Google Earth)

Å stå for bibelens og kirkens tradisjonelle syn på fosterdrap (abort) og på homofili samt på
kirkens tradisjonelle bibelsyn er åpenbart ikke særlig populært blant enkelte lederfigurer i Normisjon og Indremisjonsforbundet ved Nærbø bedehus i Rogaland. Mandag kveld fikk Steinar Malmin som har jobbet som ungdomsarbeider ved bedehusets ungdomslag ved Nærbø bedehus brått og brutalt og uten noen som helst former for gyldig advarsler -sparken fra sin stilling ved bedehuset. Nærbø bedehus er en forsamling kontrollert av de tre organisasjonene Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet og ikke minst Normisjon som igjen er under sterk inspirasjon av den kontroversielle IMI kirken som igjen er påvirket av den kontroversielle amerikanske sektlignende retningen Bethel Church i Redding. Under normisjonmandagens møte hvor forkynner Bjørn Storm Johansen var tilstede både som vitne og
oppbakking kom det frem at organisasjonene ønsket å kvitte seg med sin ansatt fordi han var for tydelig i sin forkynnelse av Guds ord. Representantene for organisasjonene, Arne Ege  som representerte Normisjon og Indremisjonsforbundet samt Hans Børge Ånestad fra NLM forlangte at Malmin skulle slette noen innlegg på sin private Facebookside hvor Steinar Malmin hadde kommentert og delt endel innlegg fra avisen Dagen hvor Malimin uttrykte støtte til det bibelske synet på abort og homofili. Søkelys har sett litt nærmere på hva Steinar Malmin egentlig har kommentert på Facebook, og det er ikke noe i det Malmin skriver som er strid med Guds ord eller det som har vært kirkens syn om at abort er drap og at homofili er synd som leder til fortapelse.

Bibelsk kristendom og tydelige uttalelser om abort og homofili har falt bedehusets ledelse tungt for brystet 

steinar-malmin-facebook2Et av kravene fra representantene fra de tre lokale religiøse organisasjonene var at Malmin skulle slette egne kommentarer gjort på sin private Facebook side. Søkelys har sett gjennom hva Steinar Malmin egentlig har skrevet, og vi klarer ikke å finne et eneste ord eller setning som bryter med Bibelens ord eller det synet den kristne kirke har hatt omkring abort og homofili i sin snart 2000 år lange historie. Her er noen av de utsagn som har falt ledelsen i Nærbø bedehus tungt for brystet, -og som de også forlangte han skulle slette: “Kan vi akseptere at ugudelig mennesker styrer i kirke? To syn, to lærer…. en før til Himmelen den andre til helvete!” “Abort er drap!” “Ja, om det er våre lyster som skal styre så kan det fort bli feil…” “En ny “kristen” tro…. eller er det steinar-malmin-facebook3mangel på tro på Guds Ord ?” “En «kirke» som ikke godtar og som ikke vil innordne seg under Guds ordninger og vilje, er ikke en sann Jesu Kristi kirke, men en frafallen
«kirke», en skjøgekirke. (Sitatene er fra nettsiden levendefolkekirke.no)” “Utrolig bra skrevet! “Kanskje Gud må vekke oss opp igjen, nå som Herrens gjenkomst står for døren? Er du klar?”  “Utrolig bra skrevet! Et ja til vigsel av to av samme kjønn – på samme måte som ethvert ja til livsførsel i strid med Guds bud – vil samtidig være et rungende nei til at mennesket står ansvarlig ovenfor sin Gud og Skaper. Det vil dermed være et nei til at mennesket trenger en Frelser. Johan Haga.”

steinar-malmin-facebook4

Nektet han å delta i møter i ungdomslaget 

Å skrive hva den kristne kirke alltid har lært samt å forkynne Guds ord klart og tydelig er åpenbart for sterk kost for ledelsen i Nærbø bedehus. Når man i tillegg har en tydelig konservativ luthersk forkynnelse som faktisk preker dybden i luthersk tro og når du tillegg mener at man faktisk må være en bekjennende kristen og ikke leve i synd -for å kunne lede et ungdomsmøte er veien til oppsigelse og utestengelse svært kort, i hvert fall dersom man er ansatt i det Normisjon-kontrollerte Nærbø bedehus. En av dem som har kommentert det hele er forkynner Bjørn Storm Johansen som delte historien om Steinar Malmin på Facebook mandag: “Kort fortalt så fikk Steinar sparken på stedet og fikk ikke lov til å komme på møter i sin oppsigelsestid..Hva var grunnen til dette? Jo, at Steinar har skrevet at homofili er synd og fører til fortapelse, og at abort er drap. Dette har den norske kirke klaget på, og siden Steinar ikke ville slette sine uttalelser her på Facebook så sparket de han,” skrev Bjørn Storm Johansen. 

Ulovlig og usaklig oppsigelse

Å si folk opp fra sitt arbeid på et slikt grunnlag  som Normisjon/Indremisjonsforbundet og dels også NLM her har gjort virker både usaklig og i strid med lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Når de i tillegg ikke tillater ham å komme på møter (i ungdomslaget) i oppsigelsestiden føler man seg enten hensatt til det tidligere Øst-Tyskland, behandlingen utstøtte får i Jehovas Vitner eller andre tilsvarende sekter. Det er nesten som om Arne Ege og Hans Børge Ånestad samt respektive organisasjoner tror vi lever i Nord-Korea eller i det tidligere Øst-Tyskland hvor allmenne rettigheter blir skjøvet til side. Når Steinar Malmin i tillegg får forbud mot å komme på møter, skulle man tro han var anklaget og sparket på grunn av seksuelle overgrep, -og ikke på grunn av en tydelig forkynnelse av Guds ord eller noen uskyldige kommentarer på Facebook -som den norske kirke -som snart vier homoseksuelle -skal ha klaget på. Dette er Norge anno 2015 og ikke inkvisisjonen og den mørke middelalder, slik representantene som gav Malmin sparken syntes å tro.

Var for konservativ, bibelsk og tydelig

“Jeg var villig til å slette alt jeg eventuelt har skrevet på Facebook som er i strid med Guds ord, men verken Ege eller Ånestad mente det jeg har skrevet var i strid med Guds ord. “De var heller ikke begeistret for at ungdomslaget hadde blitt mer konservativt (med steinar-malmin-fotobibelsk luthersk forkynnelse)..Steinar har bidratt til at Guds ord har kommet i sentrum på Nærbø, og mange unge har blitt velsignet, og fikk nå altså sparken for å stå opp for hva bibelen sier.. At en representant også fra NLM kunne være med på dette, og sitte og jatte med er enormt tragisk, jeg håper det får konsekvenser,” skriver Storm Johansen i sin post på Facebook. I en telefonsamtale med Søkelys sier Steinar Malmli (foto Facebook)  at organisasjonene ikke var begeistret for at han forkynte Guds ord tydelig, og at den lokale ledelse på bedehuset var mer enn villige til å slippe til forkynnere som lærer religion i strid med Bibelens ord. -Det viktige var ikke lenger Guds ord og den bibelske lære, men mer egne åpenbaringer og drømmer, og et individ i bedehuset skal faktisk ha fått en “åpenbaring” hvor Gud angivelig har sagt at det var helt greit for en kristen å leve i synd. Det vi ser her er det klassiske eksemplet på hvordan bibeltro og konservative krefter blir fordrevet ut av sine posisjoner og stillinger på grunn av Guds ord skyld -og hva får man i stedet? Siden Normisjon og IMI kirken står i tett relasjon må man enten vente åndelig galskap eller ugudelighet og tomme show hvor Guds ord og bibelsk undervisning blir fordrevet til fordel for et eller annet sekulært.

Ut mot Bjørn Storm Johansene

Ikke uventet gikk Arne Ege også til angrep på Bjørn Storm Johansen som har vært en tydelig kritiker av IMI kirken og samrøre mellom IMI kirken og den kontroversielle sekten Bethel Church i Redding. “Ege brukte anledningen også til å fyre seg opp mot meg pga min kritikk av imi kirken og Bethel Church (også som forventet)..Vær med å be for Steinar, og om omvendelse for disse på Nærbø som tydelig ignorerer Guds ord, og er mer opptatt av fred, brobygging og relasjoner, enn Guds ords sannheter.  -Jeg poster dette på Facebook fordi folk må våkne og få se hvor ille det er enkelte plasser i dag, det er ikke for å skape kontrovers eller konflikt, men for å opplyse og informere om galskapen iblant oss (slik skriften advarer imot)..Og fører det til konflikt så la gå! ..Dette må vi stå opp imot, og stå sammen imot de som bryter med Guds ord. Måtte Herren vekke opp sitt folk,” avslutter Bjørn Storm Johansen som er svært tydelig i sin kritikk av IMI kirken og Normisjon som forkynner et annet evangelium enn bibelens. (Foto fra nettstedet Cults som omtaler Bill Johnson og Bethel Church i Redding som en farlig religiøs kult)  Søkelys presiserer at denne saken kun er behandlet lokalt på Nærbø og at Norsk Luthersk Misjonssamband sentralt ikke har noe med saken å gjøre.

bill-johnson-cults

 

 

Tekst Kjell Andersen (Foto Facebook)

31 tanker om “Fikk sparken som ungdomsarbeider ved Nærbø bedehus for å fremme kirkens tradisjonelle syn på abort og homofili på privat Facebook side

 1. Det har alltid vært mye rart som indremisjonen og sambandet har forkynt. idag ligger moderkirken til disse to retningene med brukket rygg.
  Idag er det psykologien som har all makt i forkynnelsen.
  “Hvordan kan du tyne ut mer av Guds godhet, for å gi oss det dobbelte av det vi allerede har.”
  Et annet kjent emne er: “Hvordan leve som dem i verden, og samtidig ha et godt kristent navn!”
  Søkelys ved Kjell Andersen skal ha takk for gode artikler om diverse emner. Denne var en av de bedre…

 2. Slik jeg ser det saa befinner alle seg paa en skala fra en til ti, hvor en er helt bibelsk og ti er helt ubibelsk. Men jeg har enda ikke funnet noen som er helt bibelske. De fleste ligger paa mellom tre og syv, og de som ligger paa fem anklager gjerne de som ligger paa seks for aa vere veldig syndige.

  Forklaringen paa hele problemet finner man i Bibelen. I dag kan folk bli kristne uten aa omvende seg, og man kaster ikke trassige syndere ut av menigheten fort nok. Og sist, men ikke minst, nesten alle er mer opptatt av aa finne feil hos andre enn hos seg selv.

  I gamle boker kan man lese om virkelige kristne. Og det spesielle var paavirkningskraften. Jeg har truffet en slik selv. Naar folk ser dem blir de seg veldig bevisst sin syndige tilstand.

  Bibelen kan fungere baade som harware og software. Man kan slaa folk i hodet med den eller lese folk teksten. Men det eneste som har noen virkning paa folk er det aandelige. Og her kan ingen lure noen. Dette merker man paa lang avstand.

 3. Sikkert veldig fornuftig å bli kvitt slike tørrpinner fra bedehuset og erstattet det med impulser fra IMI kirken. Hvor mange ganger må det sies: Imi kirken er ingen sekt, og siden Bjørn Storm Johansen er involvert i det hele kan du nesten være sikker på at det her var snakk om en vranglærer som er inspirert av falske profeter som MacArthur og Justin Peters og andre som fornekter nådegavene. Riktignok var det en tabbe av Imi kirken å slippe til den dansende komikeren, men alt er bedre enn å sitte i et tomt bedehus med 10-12 tilhørere å forkynne døde læresetninger og historien om korset vi alle kan utenatt. Vi trenger ny åpenbaring i vår tid, og ikke gammel kalvinistisk vranglære.

  • Bjarne: “men alt er bedre enn å sitte i et tomt bedehus med 10-12 tilhørere å forkynne døde læresetninger og historien om korset vi alle kan utenatt. Vi trenger ny åpenbaring i vår tid, og ikke gammel kalvinistisk vranglære.”

   Mener du virkelig dette, Bjarne? Er du virkelig komfortabel med å omtale vår frelses grunnlag på en så foraktelig måte? Forøvrig trenger man ikke å gå til kalvinismen for å avfeie at “vi trenger ny åpenbaring i vår tid”, det er nok å slutte seg til reformasjonens felles grunnpunkter, der Bibelen er en lukka kánon.

  • “Bjarne” eller Ansgar. Så du forakter historien om korset! Det gir jo en forklaring på dine ufyselige innlegg. Er det slik man blir av å lytte til digg deg selv programmene til Joel Osteen?

   Usmakelig å rakke ned på Bjørn S som står på og forkynner evangeliet til frelse. Og hva bidrar du med? Kun møkkaspredning!

  • Bjarne. Hvilken sekt er du tilsluttet? Jeg har vanskelig for å tro at du er en gjenfødt kristen, når du klarer å si at historien om korset er en død læresetning. Historien om korset er det som gjør en kristen LEVEVDE. Det var på KORSET Jesus vant seieren. I skriften står det noe om korset: “Jeg vil ikke vite noe annet blant dere, enn Jesus Kristus og ham KORSfestet.”

   “Ordet om KORSET er vel en DÅRSKAP for dem som går fortapt, men for oss er det en Guds kraft.”

   “Han stilte makter og myndigheter åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på KORSET.”

   Og så må vi ikke glemme å HVER DAG TA OPP KORSET OG FØLGE JESUS.

  • Jeg ser at det er en moroklump, som later som om han er meg:-) Utrolig hvor “korte” enkelte er, som biter på den slags:-) Etter å ha fulgt med her de siste par mnd, undres jeg over om det kun er et par stykker, som bestyrer samtlige nicks…?

  • Bjarne sier: Jeg ser at det er en moroklump, som later som om han er meg:-)
   Ansgar. Må være den onde tvilling som skriver som deg og Bjarne. Eller kanskje Skybert?

  • “å forkynne døde læresetninger og historien om korset vi alle kan utenatt”
   ———
   Det er jo bare trist å høre slike utalelser. Om korset vi kan utenat??? Nei, vi kan det ikke utenat. Vi må høre det dag ut og dag inn. For uten korset er alle døde. Resten blir fånyttes. Alle fancye konferanser med såkalte åndelige åpenbaringer er bortkastet. Jeg forstår mer idag hva Jesus mener nå man står innfor himmelens Gud en dag og blir dømt, der Jesus sier: “Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett”

  • Jeg ser at det er en moroklump, som later som om han er meg:-) -Hva er dette for sludder? Jeg heter Bjarne og har brukt dette nicket lenge. Det er vel heller andre som har stjålet mitt navn her. Jeg mener ikke at ordet om korset er unødvendig for de ikketroende, men oss som tror har tatt noen skritt til manns modenhet og vil ha åndelige biff og ikke disse tørre bedehus lefsene som bare snakker om noe alle kan utenat.
   Bjarne

 4. vi er tydelig på vei inn i endetiden. Jesus sier at mange ikke vil tåle den sunne læren når tiden nærmer seg mot endetiden, og at man vil ta til seg det øret klør etter. Som sagt tidligere så vil det gå et klart skille mellom sannhet og løgn, det vil bli tydeligere,og tydeligere. Den brede veien er en vei som mange kristne befinner seg på i dag. Når man formidler Guds ord slik det står, så vil mange arbeide i mot denne forkynnelsen, ofte fordi de er redd for å miste sine inntekter som er å finne blant sine medlemmer i sin egen kirke. samtidig skal man ikke støte noen med det man formidler. synde forkynnelsen blir kastet ut av menighetene i dag, og derfor blir mange kristne avkristnet og likegyldige ovenfor hva sannheten står for.

 5. Bjørn Laber Bris Johansen er en falsk lærer, som baserer seg på den forkvaklede calvinistiske lære, og det ser man også tydelig på hans hjemmeside. Det er utelukkende calvinister, med den mest usympatiske vranglæreren MacArthur som den aller verste!
  Han “””underviser””” på bedehus i grisgrendte strøk, for forsamlinger på 8-10 stykker, og han fekter i løse luften, mot alle som har en tydelig bibelsk forkynnelse/undervisning. Stakkars mann:-(

  • Her maa jeg si meg enig med min venn, Ansgar. Denne Bjorn Storm er intet annet enn en storm i et vannglass. “Tomme tonner ramler mest”, har sjeldent passet bedre enn paa denne brumlebasen.

   Ansgar er den kristneste mannen jeg kjenner. Men, det er vel typisk at en slik stor Guds mann, moter slik en aandelig motstand, og saa meget skittkasting?

  • Ser hva årsaken til denne bitterheten din er mot Storm Johansen..han har i mange tidligere poster her på søkelys og på sin webside avslørt de virkelige falske lærerne..dine helter i Imi kirken, Joel Osteen og Bethel Church. Ansgar du er den som er avslørt..Ikke storm, han har helt rett i det han skriver.

  • Torodd Fuglesteg, Alle kan jo se at du skriver til din venn Ansgar. Ditt problem er at du er avslørt, både her og på himmelske blogg. Dere juger så det renner av dere.
   Har aldri sett maken. Sannhetten er at vil alle har forstått hva slags løgner du er. Folk flest vet at du er patetisk og full av ondskap..

 6. J Osteen; Møkkaspredning???? Det har du visst sort belte i…

  Bjørn S kjenner ikke sannheten, og det er viktig og avsløre slike vranglærere. Selv om han er en ubetydelighet, som knapt noen lytter til…

  • Torodd skrev Ansgar er den kristneste mannen jeg kjenner. ha ha
   Vi har forlengst skjønt at Ansgar og Torodd i sammen utgjør Arne Breen og driver den falske smyrnabloggen, så det er en virkelig from treenighet av personer, de mest kristelige av alt som kan krype å gå i dette landet, Ha Ha, begge disse skulle vært sperra inne for godt sammen med Torp. Det lukter rakfisk svindel av begge.

  • Ansgar: “Selv om han er en ubetydelighet,…..”
   Og hva er så du? Ondskapsfull kritikk mot Bjørn S faller bare tilbake på deg selv. Både du og Osteen virker uvitende om sannheten, og ditt store forbilde gjentar stadig i intervju “I don’t know, I don’t know”, men det har du vel ikke fått med deg?

 7. Denne Ansgar Braut/Ansgar/Bjarne er jo bare komisk..viser virkelig hvordan ett uomvendt menneske er..Han har tydeligvis ikke hørt Bjørn Storm, heller ikke møtt han forstår jeg..

  • Jeg kjenner ikke Bjørn Storm, men siden vi ser at mobberen Ansgar Braut hater han, er det jo tydelig at han må forkynne noe rett. Når jeg leser det Braut og Fuglesteg skriver, blir jeg matt. Min bønn er at de skal møte Jesus og bli født på ny. Det er håp for alle. Selv Anders Behring Breivik kan bli frelst dersom han møter Jesus og vender om. Frelsen er for alle, og vi trenger noen som forkynner at det er bare en vei til frelse, og den er gjennom tro på Jesu død på korset.

  • Å jo, jeg kjenner Storm svært godt. Han har noen intetsigende og åndsfattige svada-taler. Folk sovner selv på de knallharde stolene på bedehusene rundt på jæren.
   Men, de livner til når han fyrer løs mot såkalte “falske profeter”. Dette er noe han har begynt med etter å ha gått i lære hos Calvinistene MacArthur, Washer og Peters. De tror jo knapt på halve Guds Ord, og avfeier nådegavene og langt på vei også Den Hellige Ånd. Men, den vemmelig ånd, den suger de til seg, og fyller seg med flittig. Det skal de ha….

   Storm bør bytte navn til Bris, eller enda bedre STILLE. For det aller beste for ham selv og Guds sak var om han holdt kjeft. Han gjør skam på alle oss troende kristne, men all den brumlingen, kjeftingen, og all kritikken av ting han beviselig ikke har den minste peiling på!

   Bjørn Bris, Paul Washer, MacArthur, Justin Peters, Stewe Lawson, John Piper m.fl er av de Bjørn trykker til sitt bryst, alle vranglærere som fører mennesker vill.
   De skulle vært på mittinga, alle som en!!!

 8. Marit; Bjørn Bris har ikka avslørt noe som helst når det gjelder IMI. Han tror nod det selv, i kjent hovmodig stil.
  Men, faktum er at ingen her har klart å peke på noe som helst som Joel lærer/forkynner som strider mot GUds Ord.

  De som skriver nedlatende om for.eks Osteen, har intet å fare med. Men, misunneligheten holder på å drive dem til vanvidd, og da kommer det ofte slike tullete angrep.
  Dette er og blir et rottereir. Men, jeg tror Kjell har vært flink til å ha på rottegift, for det kommer ikke flere inn her! Kan synes at det er 3 stykker som skriver her, med ulike nick, og jeg vet nøyktig hvem som har de hvilke nick:-)

  • Ansgar. Du har fått mengder av bevis for hvorfor Osteen er en falsk forkynner, men du vil ikke høre.
   Hvis du ikke liker Søkelys så burde du heller holde deg vekk. Men det gjør du ikke fordi du liker å operere som nettroll og hetser, det er dette du lever for. Få deg et liv, du er bare patetisk!

  • Det er forlengst blitt avslørt at IMI kirken er en blanding av pur verdslige show samt under innflytelse fra det demoniske Bethel Church. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at IMI kirken og den slags kristendom er demonisk og har ingen likheter med bibelsk kristendom. IMI kirken er en kirke uten sann ånd og kraft, og står under forbannelse fordi de forkynner et annet evangelium. Jeg mener det må advares kraftig mot den slags forførelse, men ingen må være forundret. Falske Messiaser og falske ånder er gått ut i et stort antall for å forsøke å forføre de utvalgte. IMI kirken og dens ledere hater Bjørn Stom Johansen fordi han har avslørt dem som falske profeter. Når disse kreftene nå vil bli kvitt Steinar, er det fordi de hater Guds ord og dem som peker på Bibelen. Dette er mønster vi har sett mange ganger. Hvordan disse åndskreftene besetter ulike ledere i nøkkelposisjoner, for deretter å fordrive Guds ord bort fra kirken. Historien gjentar seg, det er intet nytt under solen. Måtte Gud vår far, frelse noen ut fra den forførelsen, og det er bare tydelig forkynnelse av Ordet som har makt til å sette fri.

 9. Diskusjonen tar dessverre feil retning her på grunn av et nettroll.
  Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren om troll:

  “I nett-slang brukes begrepet «troll» om en som sår splid i kommentarfelt ved å starte krangler, drive personsjikane eller poste meldinger på siden av tema.

  Kanadiske psykologer la nylig frem en studie av nettrollenes personlighet.

  De fant at disse viser tegn på sadisme, psykopati og narsissisme, samt at de var «machiavelliske» i sin hang til å manipulere andre og se bort fra konvensjonell moral.

  I studien definerer forskerne trolling på nett som «det å opptre på forledende, ødeleggende eller forstyrrende vis i sosiale sammenhenger på internett», uten noen annen hensikt enn egen tilfredsstillelse.

  – Studien forteller at de som er troll på nettet gjør det fordi de liker det. De gjør det aktivt for å plage folk, og de liker å plage folk også utenfor nettet, sier psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren til ABC Nyheter.”

  • Her må folk besinne seg. Bjørn Storm er ingen falsk lærer, har hørt han flere ganger og det er langt flere enn det herr Braut påstår som syntes at Bjørn faktisk kan forkynne evangeliet klart.
   Ansgar Braut er direkte useriøs når han skriver mot Storm. Det er jo tydelig at Braut er påvirket av åndelige krefter han trenger å løses fra. For meg ser det ut som om Ansgar og JKC er to alene av samme stykke. Den ene hater Torp, den andre hater Storm Johansen. Begge bør gå i seg selv.

  • Helt enig Siri. Hørte selv denne talen fra Storm for noen uker siden. Hvis man kaller dette falsk lære er man selv på viddene. Dette er budskap som vi trenger i dag. Braut fremstår som useriøs og villfaren i sine uttalelser.

   https://youtu.be/zfvLx0vbcLA

 10. Jeg må nok en gang konstatere at noen skriver i mitt navn, slik de har gjort hele høsten. Kanskje Kjell skulle moderere litt? Han vil kunne bekrefte at jeg her har lagt inn min mailadresse.
  Dersom jeg fremover poster innlegg, vil Kjell kunne se det på den IP-adr jeg benytter nå. Alt annet som blir postet i mitt navn, er fra de nettrollene som herjer her.

  Velsignet hveld til alle(inkl Bjørn S:-)
  )
  Ansgar Braut(den ekte)

  • Kan du ikke heller beklage din oppførsel som nettroll enn å komme med slikt svada? ingen tror likevel på at andre skriver i ditt navn. Det er for drøyt at du kommer med slikt vissvas. Skjerp deg!

 11. Denne debatten er sporet av for lenge siden. Jeg konstaterer at det brukes nettlesere for anonym surfing av flere av kommentarene her og jeg konstaterer at kommentarer av Ansgar kommer fra to forskjellige IP adresser, en søkbar og en anonym. For Torodd Fuglestegs vedkommende ser jeg at den opprinnelige kommentaren til “Torodd” (Torodd
  on 28/10/2015 at 19:44 said:
  Her maa jeg si meg enig med min venn, Ansgar. Denne Bjorn Storm er intet annet enn en storm i et vannglass. “Tomme tonner ramler mest”, har sjeldent passet bedre enn paa denne brumlebasen.
  Ansgar er den kristneste mannen jeg kjenner. Men, det er vel typisk at en slik stor Guds mann, moter slik en aandelig motstand, og saa meget skittkasting?) kommer fra en anonym IP men har ikke identifisert seg som annet enn Torodd og ikke noe mer. Hvem som har etterlatt den kommentaren er umulig å si.

Det er stengt for kommentarer.