Fikk ikke hjelp av kommunal og moderniseringsdepartementet i krigen mot PBE

Blogger Jan Kåre Christensen som siden 2015 har hatt en feide gående med Plan og BygningsEtaten i Oslo fikk ikke den støtten fra kommunal og moderniserings-departementet som han hadde håpet på. Også i 2019 henvendte Christensen seg til departementet med kritikk av Plan og BygningsEtaten, uten at disse kunne ta i saken. Henvendelse nummer to gikk ikke bedre og departementet fastholder at de ikke har mulighet til å uttale seg om, ta stilling til eller instruere kommunen eller Statsforvalteren i slike saker. Christensen selv er åpenbart ikke fornøyd med svaret fra departementet og fastholder at han vil fortsette å trosse Plan og BygningsEtaten. Muren, boden og trappa står der de står -og Christensen har ingen planer om å etterkomme pålegget fra kommunen.

“Som opplyst i vårt brev til dere av 18. oktober 2019 kan departementet kun bistå med
generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med forskrifter er å forstå. Selve myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er lagt til kommunene og Statsforvalterne. Slik forvaltningen av bygningslovgivningen er organisert, har departementet ikke mulighet til å uttale seg om, ta stilling til eller instruere kommunen eller Statsforvalteren i saker som er under deres behandling,” heter det i svarbrevet Christensen har fått fra departementet. Departementet kommer ikke til å løfte en lillefinger for å hjelpe bloggeren som brukte helga på å evangelisere i Oslo sentrum. Christensen har nå utprøvd alle lovlige måter for å få omgjort PBEs vedtak og risikerer bøter på flere hundretusen kroner. Saken har vært i gjennom alle tenkelige instanser uten at resultatet har blitt anerledes. I sitt svar på svaret til departementet skriver bloggeren dette: ” Vi tror dere ikke! Hvis ikke dere kan gå inn og overprøve brudd på Norsk lov, hvem da? Her har Plan og bygningsetaten bryt flere Norske lover. Både veiledet oss feil, vil ikke svare på relevante spørsmål. Overkjører oss med pengekrav av størrelsesorden av en annen verden. At dere ikke vil gå inn her, er en falitt erklæring at de øverste myndigheter ikke vil og kan gjøre noe. Toe sine hender, som dere prøver her å gjøre er ikke pent. Når de andre offentlig instanser som domstolen, Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), samt at Sivilombudsmannen har forsvart PBE brudd på Norsk lov, og fortsetter gjør det. Da har vi kun en ting å gjøre, stå opp imot PBE vedtak når ulov blir lov! Det som dere mener vi skal gjøre, stole og følge et løp der kriminelle handlinger som det offentlige har gjort imot oss. Godta dette blindt. Det kommer vi aldri til å gjøre under noen omstendighet,” skriver bloggeren standhaftig i sitt svar på svaret til departementet, Det er dette pålegget Christensen velger å ikke forholde seg til: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015119241&fileid=5803824

21 tanker om “Fikk ikke hjelp av kommunal og moderniseringsdepartementet i krigen mot PBE

 1. Det var ikke det minste uventet. Departementet kan ikke belønne kriminelle handlinger slik. Norge er ikke et diktatur hvor en diktator kan sitte å beordre underordnede organ til å endre lovlig fattede vedtak.
  Hvorfor ikke Christensen kan innse at han har gjort seg til lovbryter for andre gang med å bygge en mur, trapp og bod i strid med norsk lov.
  Når det gjelder denne “bibellærer” som gjennom dette bringer skam på Bibelen og Gud, er det helt utrolig hvor sta og lite bibelsk han er når det er snakk om egne moralske brister. Han forfølger kristne som er skilt og gift igjen på det groveste.
  Mulig at både Hanvold og Torp er horkarler og lever i strid med Guds Ord. Christensen selv er ikke rette mann til å fordømme andre.
  Han bør først rydde opp i egen synd og få omvendt seg.

  3
  3
  • Knut, vi er ikke kriminelle, men det er det offentlige Norge der de forsvarer hverandre og driver med kammaderi i stor stil.
   Vi var dumme i begynnelsen i denne saken, nå skjønner vi at PBE, Sivilombudsmannen, Statsforvalter og domstolene beskytter og verner om hverandre.
   Men her i vår sak har de alle dritte på draget og vi kommer aldri til å gjøre noe før vi har fått tilfredsstillende svar på våre mange spørsmål og innsigelser!

   3
   2
 2. Hvordan kunne han se for seg at han skulle få hjelp av departementet nå, da de avviste han tidligere? Han maler seg bare lenger og lenger ut i gjørma. Det verste av alt, er at han ønsker ikke at det skal ta slutt heller. Han kommer til å sitte i bunnløs gjeld slik han holder på. Ikke så lenge siden jeg leste om en mann som hadde anlagt et svømmebasseng ulovlig, og trodde han skulle få tilgivelse. På grunn av trass skal namsmannen dra inn 1,5 millioner. Jan Kåre tror FORTSATT han er hevet over loven.

  2
  2
  • Jeg skjønner ikke hva dette ekteparet tenker med. De har nå brukt opp alle lovlige veier og brukt de rettigheter som man har for å klage og anke. Selv rettsvesenet har jo fattet sin dom.
   Dette er ingen situasjon hvor man skal trosse myndighetene.
   Det å ha en mur, bod og trapp er ikke en menneskerett, ei heller medfører myndighetenes vedtak og avgjørelser at Guds rike blir hindret. Christensen har ingen som helst bibelsk grunn til å kunne fortsette dette trasset. Det vi ser her er en “evangelist” som har tatt seg til rette, blitt avslørt med buksa nede. Nekter å erkjenne feil, skylder på absolutt alle institusjoner.
   Det er deres feil. De har forledet ham, det er som man nesten skulle tro at det er PBE egenhendig som har tatt seg inn på Christensens eiendom og bygd mur, trapp og boden han har bygd seg.
   Det vi ser er en narsissist med tydelige psykopatiske trekk. Alt han beskyldte pastor Torp for å være -er han selv.
   En narsissist og psykopat får alt til å dreie seg om han selv og en psykopat innbiller seg selv at han er et offer mens han legger all skyld på andre. Finnes knapt noe bedre eksempel på en narissist med psykopatiske trekk!
   Hadde Christensen hatt noe vett, hadde han brukt utsettelsen han fikk på å rive ulovlighetene sine. Han fikk jo en advokat til å signalisere villighet til det i et skriv til PBE.
   Jeg vil si han fikk advokaten til å holde PBE for narr med løgner.
   Jeg har ikke vondt av Christensen og hans frue. De er begge med på det. Lever begge i sin egen verden og tror at alt dreier seg om dem. Dette å trosse myndighetene vil aldri lønne seg og på et eller annet punkt vil han ble ydmyket. Han skulle ha gitt seg når de gav ham muligheten.

   3
   1
  • Tore Svenningsen enkelte ganger må en ty til såkalt sivil ulydighet da myndighetene driver med makt- og myndighetsmisbruk.
   Er du ikke enig, så fin på noe annet enn å skrive dritt og løgn om meg og min kone!
   Ha en fin kveld og God Jul og et meget Godt Nyttår!

   1
   1
  • Birgir, dette går til seier og vi får beholde mur, trapp og bod da i vårt tilfelle er det åpenbart at vi skal og må få dispensasjon og godkjennelse!
   Det skjønner selv du, og PBE og hele det offentlige makt apparatet skjønner dette også NÅ!!!!!!!!!!!

   2
   3
 3. Dere skjønner ingen verdens ting.
  Det er klart at vi skal følge Norsk lov.
  Det er akkurat det ikke Plan- og bygningsetaten har gjort eller gjør.
  De er lovbrytere, ikke vi.

  Vi har en veileder plikt, den har de brutt ved å feil-veilede oss.
  De vil ikke svare på spørsmål da bryter de forvaltningsloven.
  De har også bryte andre Norske lover, det er det dette handler om, har dere ikke skjønt noen verdens ting?

  Stakkars mennesker!!!!!!!!!!!!

  Hvordan har Norge behandlet mange mennesker? T
  enk bare på Barnvernet og tusenvis av andre saker!
  På torsdag faller 5 dommer angående BV, de kommer ikke til å vinne en sak da Norge er blitt er kriminelt land, der myndighetene er snart de verste!

  4
  2
  • Tulling. Du bygde uten å varsle PBE. Du ble angitt av naboer.
   Hvilken lov og paragraf har PBE brutt?
   Lov og paragraf takk?
   Hvorfor politianmelder du dem ikke?
   Skjønner du ikke at du har gjort deg til kjeltring over en simpel mur?
   Det er ikke det at du har bygd deg en mur som er det verste. Det er ditt tross mot Guds ordning som er den alvorlige synden.
   Du velger jo å fastholde den synd på tross av at du vet hva Guds Ord sier. Om myndighetene og andre begår lovbrudd -gir ikke det deg anledning og rett til å gjøre det samme.
   Hele din anklage mot Torp og Hanvold har kollapset da du har nok med dine egne synder.
   Gud står de stolte i mot Christensen!

   2
   2
  • Knut, slaget står nå om PBE vil svare på våre spørsmål. Du henger ikke med forstår jeg. God kveld og God Jul, forvaltningsloven og veilederplikten har PBE bryt av Norske lover, og en masse andre lover, og vanlig folkeskikk har de ikke!

   Saksbehandler Tommy Monge f.eks. skrek til meg i telefonen og sa han ikke ville svare meg, på del lavmålet er PBE her i Oslo.

   2
   2
  • Saken er avgjort til vår fordel.
   Ikke nødvendig med flere rettsaker.

   3
   1
 4. Jan Kåre er tydeligvis en frimurer som har satt opp en mur uten tillatelse av kommunen.
  Her er det bare å rive hele muren.
  Jan Kåre burde også lese boken “Frimurere, den anti-kristelige sammensvergelse mot nationen” av Gustav Svenningsen på Gyldendal forlag, 1928 utgaven.

  3
  1
 5. At PBE overser den moderne og alltid like aktuelle Kong Christians Den Femtis Norske lov er nok et eksempel på hvordan usiviliserte fjellaper her i nord er uregjerlige og ikke følger siviliserte samfunn lengre sør. Forstår godt at den danske bibellærer,evangelist og kristen-influenser river seg i håret over slik oppvigleri mot dansk overherredømme.

  4
  2
  • Ja, he, he
   Kong Christians Den Femtes lov er viktig å følge.
   Kanskje Kong Christian den femte kan få saksbehandleren Christensen hevder å ha fått muntlig godkjenning av til å huske å ha hatt en slik samtale,
   Christensen burde anmelde PBE og stevnet henne inn for retten.
   Han burde også ta kontakt med den danske regjering for å få hjelp derfra. Kong Christian den femte var som kjent dansk også og da er det en selvfølge at Danmarks regjering kommer Christensen til hjelp.

   3
   2
  • Jeg er stolt av å være Dansk.
   Men hadde jeg vært Norsk, hadde jeg vært flau slik som Norge holder på med meg og min kone.
   Det er kriminelle handlinger.

   1
   5
 6. Muren blir revet. PBE har bestemt det. De har støtte av domstolene. Det er kun ved at Norge opphører som stat og blir innlemmet i Sverige, Finnland eller Russland at den muren blir stående. Det vil ikke skje.

  Jan Kåre må selv betale for rivingen av muren og de to andre tingene. Han må også betale for et sertifikat for at eiendommen er tilbake til den standen som den var før Jan Kåre forbrøt seg mot loven.

  Jan Kåre har muligheter til å få billigere anbud enn PBE på disse arbeidene og den lovlige sertifiseringen. Anbud som sikkert er minst en tredjedel av det PBE sine folk tar for jobben. Det i tillegg til videre bøter og rettslige utgifter.

  Jan Kåre må nå legge ut jobben på anbud og innhente tilbud for i det hele tatt å unngå finansiell ruin. Og den jobben begynner i morgen tidlig.

  Husk at kommunene i Norge ikke har plikt på seg til å gi husrom til et ektepar som har ødelagt sine liv ved å trosse norsk lov. De private hybel utleiere som har internett tilgang vil selv se at man burde leie ut noe som helst til ekteparet Christensen. Huseiere i Norge, Sverige og Danmark da norsk forstås av alle disse.
  Et liv på gata blir dermed en realitet.

  Muren blir revet og det er like sikkert som at Dovre forblir endel av Norge til evig tid.

  • Ja, du har helt rett. Det er dypt tragisk at denne mannen virkelig innbiller seg at alt skal snu til hans fordel sånn ut av det blå. Han har tapt soleklart i alle former for rettsinstanser, klageorganer, forvaltningsorganer og hva det måtte være. Snart setter myndighetene makt bak krava, og da har denne mannen et kjempeproblem. Da er det slutt på flåsinga.

  • Ingen i en slik forfatning blir kastet på gaten i dagens Norge. Det finnes helt klart fortsatt plasser på hjem for de svakeste av oss. Mobbingen av en slik åpenbart ubalansert person er en skam for en ellers rimelig vettug blogg som skal ta utgangspunkt i kristendommen.

   3
   2
  • Hvilken virkelighet lever du i, JKC? Dette er din sak som du står midt oppi med begge beina, og du har ennå ikke fått med deg at du har tapt overalt hvor du har prøvd saken din? Hvor grenseløst ignorant er det mulig å bli? PBL har vunnet i retten, og din klage er avvist hvor hen du har prøvd den. Du befinner deg vel ikke så inderlig langt inni tåkeheimen at du tror du bare kan kverulere i vei, så skjer ingenting? Skjønner du ikke at myndighetene snart kommer og tar det du har av verdier for å dekke de påleggene du har fått? Det blir en tragisk dag for deg når det skjer, og jeg får håpe du våkner og skammer deg den dagen det skjer. Ellers ser jeg poenget til Randi om å ikke mobbe en slik åpenbart ubalansert person som deg, så jeg skal avstå fra å kommentere mer.

   3
   1
 7. Den “svenske broderen” har nok sikkert et rom ledig i de dype värmlandske skoger..

Det er stengt for kommentarer.