Christensen fikk hyggelig tvangskrav fra kemneren i julegave -må punge ut mer enn 20 000 kroner

Julekvelden kom tidlig for blogger Jan Kåre Christensen i år. I et skriv datert 16/12-19 fra kemnerkontoret i Oslo blir bloggeren gitt to uker på å betale forfalte krav på kroner 20475.  “Vi viser til vedtak om tvangsmulkt som ikke er betalt til forfall. Kravet er oversendt til oss for innfordring og vi gjør oppmerksom på at rettslig inndrivelse kan bli iverksatt hvis kravet ikke er betalt innen 14 dager,” heter det fra kemneren i Oslo. Christensen har i et skriv datert 17/12 til “kommunal innkasso” bestridt kravet uten at det får kemneren til å snu. Samtidig som kemneren er i tottene på Christensen om den ubetalte tvangsmulkten, mottok Christensen torsdag en purring på kroner 5050 fra Plan og bygningsetaten i Oslo. Bakgrunnen for den siste purringen er et ubetalt gebyr for en byggesøknad PBE ikke har villet behandle.

I et svar datert 19 desember svarer “kommunal innkasso” dette: “Til orientering vil vi opplyse om at tvangsmulkt ilagt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 er tvangsgrunnlag for utlegg, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d, og at vi derfor fortsetter innfordringen. Dermed vil Christensen ble tvunget til å punge ut enten han liker det eller ikke. “..denne faktura og eventuelt fremtidige fakturaer kommer selvfølgelig vi aldri til å betale. Går heller i fengsel enn å betale slike ting som det bare ligger en enorm ondskap bak. Det som fylkesmannen, domstolene, Sivilombudsmannen og OBE har gjort imot oss er ikke noe annet en pur Djevelskap, ” skriver evangelisten og bibellæreren på egen blogg. Christensens årelange konflikt med Oslo kommune,  fylkes-mannen, Plan og bygings etaten, sivilombudsmann og Oslo tingrett nærmer seg nå sitt endelige punktum. “Vi bestrider riktigheten og lovligheten av denne tvangsmulkt da disse som har vedtatte denne tvangsmulkten er ondskapsfulle og løgnaktige mennesker som driver med regelrett makt- og myndighetsmisbruk av verste, simpleste og styggeste sort! Dere har latt dere bruke før å kreve oss for penger. Dette måtte dere betale tilbake. Dette gjaldt Nav innkreving i Kirkenes som drev også et ondskapsfullt spill imot oss for å kreve meg for penger som de ikke hadde rett og lov til,” skriver Christensen som reagerer sterkt på “julegaven” fra kemnerkontoret i Oslo. “Dessverre lar mange personer som sitter i den offentlige forvaltningen misbruke sine stillinger for å drive med ondskapsfulle og meningsløse ting imot landets innbyggere. Vi ser dette ikke minst nå i Strasbourg i Frankrike i menneskerettighetsdomstolen der Norge taper sak etter sak for å ikke ha mangelfull kompetanse. Men for å være onde og ikke oppføre seg sindig og godt. Denne faktura og eventuelt fremtidige fakturaer kommer selvfølgelig vi aldri til å betale. Går heller i fengsel enn å betale slike ting som det bare ligger en enorm ondskap bak,” skriver bloggeren og fortsetter: “Det som fylkesmannen, domstolene, Sivilombudsmannen og OBE har gjort imot oss er ikke noe annet en pur Djevelskap. Guds ord sier klart hva som er hans oppgave som dessverre den statlige forvaltningen lar seg bruke til. Eller retter sagt, misbruker sin makt med nå å henvende seg til dere som dessverre vi har erfart før og til slutt fått pengene våre igjen.

Dette vil gjenta seg igjen, om det tar 1 mnd. 1 år eller 10 år, ondskap, uredelighet og bryte Norsk lov som PBE gjør ved å ikke gi oss dispensasjon som vi skal ha i vårt tilfelle. Er ikke noe annet enn helt unødvendig og å misbruke sin makt,” skriver Christensen som neppe er overrasket over at pengekravet når går til tvangsinndrivning. Dersom beløpet ikke er betalt innen utgangen av desember 2019, vil kemneren tvangs-innkreve beløpet gjennom tvangstrekk i lønn eller NAV ytelser. Saken gikk 6 januar til inkasso og neste trinn er namsfogden.

19 tanker om “Christensen fikk hyggelig tvangskrav fra kemneren i julegave -må punge ut mer enn 20 000 kroner

 1. Så Norges lover gjelder også for Jan Kåre Christensen ?? Dette er direkte sjokkerende for oss som trodde at Jan Kåre var en salvet person som sto over Norsk og all annen lov. Rammes han også av tyngdeloven eller står han også over den loven ?

  5
  2
 2. Han kan ikke velge fengsel. Dersom han ikke betaler blir det tvangstrekk i lønna. Enda verre er at han får en betalingsanmerkning.

  • Korrekt.
   Han blir tvangstrukket i lønn for dette gildet og får ikke fengselsstraff. Så det “martyriet” kan han bare se langt etter.

 3. Snakk om dustete opptreden. Christensen som vil være bibellærer og evangelist viser med sitt eksempel hvordan en sann etterfølger av Jesus Kristus IKKE skal være. Han kjefter på og skjeller ut øvrigheten som er innsatt av Gud og demonsterer både en hovmodig, stolt, sta og gjenstridig ånd. Gud gir den ydmyke stor nåde,men den stolte og stae og hovmodige står han i mot.
  Enhver av oss ser hvor dette bærer hen og i form av tvangstrekking, betalingsanmerkninger, og dårlig omdømme blant folk.
  Christensen burde av hensyn til Guds hellige navn, sin egen kone og familie, gjøre bot, krype til korset og erkjenne at han står Guds ordning i mot.

  6
  1
 4. Hva som er spesielt er at han forestiller seg å bli fengslet for dette. Dette er selvsagt en forlengst nedlagt praksis. Pengene tvangsinnkreves ganske enkelt via lønnstrekk eller andre ytelser han evt måtte motta. Betale må han okke som. Blir fort en svinedyr mur dette da mulktene bare vil fortsette å komme. Tenk å på sikt gå til grunne økonomisk over en slik liten fillesak. Utrolig. Rett og slett utrolig. Og bare veldig trist.

  6
  1
 5. Selv om det er veldig morsomt å lese om folk som dummer seg ut, blir komikk som går ut over andre, usunn i lengden. Jeg synes derfor Søkelys skal la dette mennesket være i fred. Det er mer enn nok lytekomikk i overtroen og sitatene ellers her.

  Jeg finner dessuten mye av den samme kunnskapsløsheten og dumskapen hos kommentatorene på Resett og evangelikale gærninger på YouTube. Det får holde som underholdning.

  God jul til alle!

  14
  4
  • Joakim. Jeg er helt uenig med deg at Søkelys skal slutte å skrive om dette. Dette er av stor interesse for veldig mange og selv legger Jan Kåre alt ut på sin egen blogg.
   Faktisk så tenker jeg at det er viktig å høre om dette. Saken hans har vi fulgt i lengre tid. En pastor som ikke vil gjøre opp for seg.
   Et godt råd til Jan Kåre. Betal, riv alt som må rives. Ellers kommer dette til å bli veldig dyrt for deg.

   4
   2
 6. Forfølgelsen av Christensen er for de falske kristne på Søkelys det samme som “klimakrisen” er for globalistene. Kun et middel for å skjule falskheten bak deres eget religiøse ståsted. Sannheten er derfor at både kristenheten og globalistene er demoninspirerte som ikke tåler dagslyset. Hadde det ikke vært Christensen, hadde Søkelys like gjerne funnet opp en annen.

  3
  5
 7. Dette skriver Jan Kåre i en kommentar:

  “Nei, i Jesu navn skal mur, bod og trapp stå urørt!

  Ikke 1 kr. skal vi betale, men heller få.

  Matt. 16. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.”

  Hadde han virkelig vært bibellærer og evangelist, hadde han tatt ordet til seg og gjort opp saken og blitt ferdig med det. Men slik han holder på nå, løser han ingenting, men binder. Han bruker av grunnene nøkler.

  1
  2
 8. Det er morsomt at Jan Kåre anklager det offentlige for å være kriminelle. Jan Kåre som selv har bedrevet og bedriver innsamling av penger helt uten å være registrert i Brønnøysund registerene eller la det offentlige få innsyn i denne innsamlingen gjennom revisor godkjente regnskaper.

  Slike innsamlinger som Jan Kåre har bedrevet og bedriver er ren kriminalitet.

  4
  2
  • Betraktende betrakter:
   Det er morsomt at Jan Kåre anklager det offentlige for å være kriminelle. Jan Kåre som selv har bedrevet og bedriver innsamling av penger helt uten å være registrert i Brønnøysund registerene eller la det offentlige få innsyn i denne innsamlingen gjennom revisor godkjente regnskaper.
   Slike innsamlinger som Jan Kåre har bedrevet og bedriver er ren kriminalitet.

   Svar:

   Dette er tøv, jeg er ikke kriminell. Da hadde jeg blitt dømt for det!

   2
   4
  • Jan Kåre.

   Du går da vitterlig rundt og kaller andre folk og organisasjoner med rent rulleblad for kriminelle. Så her er du dypt uredelig. Og det har du skrevet at du er enig i. Så da er vi to enige i at du er dypt uredelig.

   Fakta er at det er kriminelt å samle inn penger uten revisor godkjent regnskap, årlig, og uten Brønnøysund organisasjons nummer.
   Dette sier loven og du selv sier i din blogg, første side, at du begår en slik type kriminell aktivitet.

   5
   1
  • “Du lyver!
   Jeg har aldri i hele mitt liv gjort noe straffbart eller kriminelt!”

   Tyveri, svindel, sjikane, terror og falske politianmeldelser er i Norge kriminelle handlinger.

   Og ethvert menneske vet at innsamlinger av penger uten registrering i Brønnøysund registerene samt revisor revidert regnskaper er en kriminell handling. Også du vet dette.

   Etter det jeg ser har du nå 50 000 kroner gjennom to innbetalinger å betale til statens innkrevingssentral i de neste 40 dagene. Det har ikke du råd til.

   4
   1
 9. Kan du lære noe av Stålsett JKC?
  Jeg håper storyen om deg tar slutt nå til jul og du betaler.
  At myndighetene skal bruke all denne tiden på dette er bare trist.
  Og bruke Jesunavnet og Bibelen i dette… jeg har ikke ord. Hva er det egentlig du holder på med?

  6
  2
  • Egoisme, fordømmelse og krangling har kristne bedrevet I snart to tusen år.

   3
   2

Det er stengt for kommentarer.