Eksbiskop dømt til 45 dagers betinget fengsel og 10 000 i bot for å ha brutt utlendingsloven -godtar dommen

Tidligere biskop Gunnar Stålsett (84) er nå blitt kriminell og idømt en 45 dagers fengsel og 10 000 i bot. Dermed slipper den nå straffedømte eksbiskopen å sone fengselsstraff men må punge ut med 10 000 i bot. Den tidligere biskopen er dømt for å ha brutt utlendingsloven gjennom å ha ansatt og gitt lønn til en person uten arbeidstillatelse. Tidligere biskop Gunnar Stålsett godtok dommen på stedet og påtalemyndighetene har tatt betenkningstid på straffeutmålingen. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om ubetinget fengsel men Oslo Tingrett slo deg til ro med en betinget dom og bot.

9 tanker om “Eksbiskop dømt til 45 dagers betinget fengsel og 10 000 i bot for å ha brutt utlendingsloven -godtar dommen

 1. Vi kan like eller ikke like det Stålsett har gjort. Men èn ting er sikkert. Han har hjulpet et menneske i nød. Er det ikke DET Bibelen oppfordrer oss til?

  • Det skal ikke så mye til å bli kriminell i Norge. Han hjalp et medmenneske i nød, og blir straffet for det. Slik er loven. Etter mitt syn er loven feil og mennesker som er ureturnerbare bør selvsagt ha lov til å kunne jobbe og tjene penger.

   2
   2
 2. Skal det bli slik i kongeriket Norge at den enkelte av oss selv kan velge hvilke lover som skal følges og ikke følges ; er vi på ville veier. Når Stortinget har vedtatt en lov : Så må vi borgere følge denne. Slik fungerer en rettstat ! Om vi er uenige i lovteksten ; ja , så kan vi arbeide for å få endret denne loven – men ikke bryte den.
  Om jeg hadde gjort det samme som biskop emeritus Stålsett : Så ville jeg fått en ubetinget fengselsstraff. Alle borgere må behandles likt : Derfor tror jeg at påtalemyndigheten anker saken til lagmannsretten.

  5
  2
  • For å tilføye : Om jeg husker rett så har Gunnar Stålsett selv vært politiker og således vært med å vedta lover. Ja , har var vel også leder i Senterpartiet en tid. Da burde han skjønner hvordan en rettstat fungerer.

   4
   2
 3. Romerne 13:1:
  Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.

  5
  1
 4. Flott gjort av Stålsett, og også Viste det er nærmerst kriminelt å nekte mennesker
  en mulighet å kunne skaffe seg et levebrød,rent ut sagt vere en i svært mange
  såkalla utviklingsland, når en persom overhode ikke kan returneres, hva er da
  vitsen med å ikke la dem forsørge seg selv og være med å tilføre samfunnet en
  verdi, i form av skattepenger og sosialoppførsel,beste hilsen fra Japan til deg
  Gunnar Stålsett, du har mere innenbords en hele stortinget, trenger mange flere
  av dit kaliber.

Det er stengt for kommentarer.