Falske lærere og hyrder kontroller folkekirken

Muligheten for å gå fortapt er tydelig omtalt i Bibelen, men det finnes også ord som kan peke i retning av frelse for alle, med andre ord “ja takk, begge deler,” sier Halvor Nordhaug. Foto Flick (lisens)

Gamle Trygve Nortvedt hadde vendt seg i graven dersom han hadde vist hva slags kurs den norske folkekirke har valgt etter hans død. Frafallet og bortgangen fra kristen tro fortsetter med full styke i den lutherske folkekirken. Fra før vi kjent med at folkekirkens ledere har vendt det døve øret til fosterdraps-tragedien som utspiller seg i Norge, og man er kjent med at folkekirkens lederskap i homofili-spørsmålet har valgt å velsigne det Herren Gud omtaler som en vederstyggelighet eller styggedom. Det seneste skrittet på kirkens bortgang fra Bibelsk kristen tro finner vi i det faktum at stadig flere av kirkens menn og kvinner avviser tanken om at mennesker kan gå fortapt -og i stedet tilbyr en universiell frelse for alle enten de tror, forkaster eller forbanner Kristus Jesus. Blant dem som åpner for den lære sokneprest Trygve Nortvedt aktivt gikk ut mot da biskop, teolog og humanist Kristian Schjelderup forsøkte å innføre i den norske kirke, er biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin.

Avdøde sokneprest Trygve Nortvedt utkjempet selv slaget mot den falske lære som har tatt kontroll over den norske folkekirkes lederskap.

I et innlegg lagt bak en betalingsmur i Vårt Lands tidligere debattforum “verdidebatt” . Blant dem som ser ut til å juble over Halvor Nordhaugs frafall er tidligere biskop Tor Berger Jørgensen som selv har vært blant dem som har vært med på å utforme frafallskirken slik vi møter den i dag.   – Det er veldig interessant å lese Halvor Nordhaugs nye refleksjoner. Men jeg får også et behov for å si «velkommen etter», sier Tor Berger Jørgensen, biskop emeritus i Den norske kirke,” til Vårt Land i en artikkel lagt bak avisens betalingsmur. Det faktum at stadig flere og flere i den norske kirkes lederskap ser ut til å vende seg bort fra både Guds ord og tankene til den lutherske kirkes lærefader, Martin Luther forteller om en døende kirke som har bøyd kne for Baal. Den norske homsekirken som har begravd sine bibeltro prester eller utstøtt dem slik Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner ble er en kirke som ikke blir ledet av Guds Ånd eller Guds Ord. En kirke som har forlatt Guds ord og som så til de grader har fjernet seg fra Bibelens lære, er en kirke som må fordømmes og forkastet -og til den norske kirke har Guds Ånd dette budskapet i dag: “De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn.” (2 Pet 2,15) Kirkens lederskap har forkastet sannheten for å være politisk korrekte og anerkjente av alle. Profeten Jeremias som tordnet til det frafalne lederskapet i Juda ville ha tordnet det samme budskapet til vår gjenstridige og frafalne folkekirke;  “Herre, du Israels håp! Alle de som forlater dig, skal bli til skamme; de som viker fra dig, skal skrives i støvet; for de har forlatt kilden med det levende vann, Herren.”  -Den norske kirke har forlatt kilden med det levende vann og hugd seg sprukne brønner fylt opp av giftig vann. Enhver som lytter til og lar seg veilede av disse apostate ledere i folkekirken risikerer ikke bare å bli forledet inn i vantro, men de riskerer også å tape sin egen sjel.