Jan-Aage Torp om avisen Dagens hets mot Visjon Norge: “Hopper glatt over interne overgrep i en menighet hvor Dagens medarbeidere står sentralt

Pastor Jan-Aage Torp Foto: Majoren08

Avisen Dagen og Vårt Land lar seg frivillig bruke at kristendomskritiske røster som Levi Fragell og Jens Bruun Pedersen (HEF) som advarer sterkt mot pastor Torps “Fra Hovedstaden” program som sendes på Visjon Norge. “Et par dager før Hovedstaden hadde premiere den 23. mars, brukte den kristelige avisen Vårt Land storslegga til den frafalne pressesjefen i Human-Etisk Forbund (HEF), Jens Brun-Pedersen, til å advare kraftig mot vårt program. Nå er åtte episoder blitt publisert, og kritikerne av TV Visjon Norge som har etterlyst større bredde i kanalen, har fått nettopp dette. Uten at Hovedstaden har bedt om en krone av seerne.  Men Vårt Land har ikke hatt et eneste ord mer å si,” skriver Jan-Aage Torp på Facebook. I likhet med mange andre kristne reagerer Torp på at deler av kristenpressen figurerer som mikrofonstativ for røster som søker å undergrave kristentroen

Mener avisen Dagens«undersøkende journalstikk» hopper glatt over interne overgrep – ikke minst i en av deres bilag, samt i en menighet på Vestlandet der Dagen-medarbeidere står sentralt, skriver pastor Torp på Facebook

“Idag slår avisen Dagen til – ved hjelp av en annen frafallen, nemlig selveste Levi Fragell. Hans angrep på TV Visjon Norge har overskriften «Visjon Norge – Våre felles verdier skandaliseres». Hans leserinnlegg avsluttes med denne advarsel:
«Norske kuluturpersonligheter stiller av uvitenhet, likegyldighet eller pragmatisk selvopptatthet opp i kanalens nye fasade-program, kalt Hovedstaden – med Jan-Aage Torp som programleder.» Vi får bare takke Dagen for å ha brukt sin favoritt-frafallen-pinsevenn Fragell til å markedsføre Hovedstaden i sine spalter. Avisen Dagen utmerker seg med daglige angrep og «avsløringer» om Jan Hanvold og TV Visjon Norge, men deres «undersøkende journalstikk» hopper glatt over interne overgrep – ikke minst i en av deres bilag, samt i en menighet på Vestlandet der Dagen-medarbeidere står sentralt. Men Hovedstaden skal være glad for å ha vært nevnt i en advarsel fra en frafallen pinsevenn,” avslutter Jan-Aage Torp.

Levi Fragells innlegg i Dagen kan leses her

Én tanke om “Jan-Aage Torp om avisen Dagens hets mot Visjon Norge: “Hopper glatt over interne overgrep i en menighet hvor Dagens medarbeidere står sentralt

  1. Ja avisen Dagen,skal ha tapt rundt 160.000 kr i abonnenter,grunnet skrivekløen til Levi Fragelle !!

Det er stengt for kommentarer.