Evangelist Svein Magne Pedersen: Massevaksineringen er en åndsmakt og del av tidsånden

“Mange kristne er lakeier for tidsånden)” Evangelist Svein Magne Pedersen i stiftelsen Jesus leger går nå hardt ut mot massevaksineringsprosjektet som er en åndsmakt og del av tidsånden som nå rår grunnen. “Massevaksineringen er en del av tidsånden (en åndsmakt). Man lar seg rive med av massepsykosen som kommer fra øverste hold. Man stilltiende godtar at folk dør og blir alvorlig syke som følge av dette. “Vi stoler på myndighetene.” De fortsetter bare vaksineringen, nå også til barn og ungdom. Både kvinner og menn kan miste fertiliteten, som er noe av agendaen til Big Tech, Big Pharma, Bill Gates og resten av kaksegjengen. Folk dør fordi deres immunforsvar er blitt ødelagt av MRNA-sprøyta,” skriver Vennesla-evangelisten på Facebook søndag. Pedersens advarsel mot vaksinen kommer samtidig med at Israel opplever en ny bølge av smitte, sykdom og dødsfall.

“Nå ser man at det er de vaksinerte som bringer smitten videre (f.eks. Israel). Det som fremstående fagfolk advarte mot, og ble latterliggjort for, har nå begynt å skje. Det er avslørende at myndighetene fikk fjernet tilgangen på livsviktige medisiner, samtidig som denne “vaksinen” ble promotert. Av denne grunn bør regjeringene (også den norske) bli stilt til ansvar for overgrep mot verdens befolkning. Om man har tatt vaksinen eller ikke, er selvfølgelig ikke et frelsesspørsmål, men å legge seg under tidsåndens krav, kan få følger for ens åndsliv. Det er et stort ansvar å promotere en vaksine som dreper og har store skadelige bivirkninger. Noen har tatt vaksinen for å være “solidariske” med andre for å hindre smitte. Tanken er god, men den har vist seg å ikke holde mål,” skriver Vennesla evangelisten videre. En del mennesker har hevdet at vaksinen har gjort noe “mentalt eller psykisk” med dem som har tatt den, men dette kan ikke dokumenteres. Som har medikamentet en rekke alvorlige fysiske bivirkninger, og det er ikke helt utenkelig at medikamentet også kan ha psykiske bivirkninger.  Imidlertid er evangelist Pedersen veldig tydelig på at det å ta vaksinen ikke er et frelsesspørsmål, men at man gjennom å ta dem (blir mange doser fremover)  velger å underlegge seg tidsåndens krav. “”Om man har tatt vaksinen eller ikke, er selvfølgelig ikke et frelsesspørsmål, men å legge seg under tidsåndens krav, kan få følger for ens åndsliv.” Det er et stort ansvar å promotere en vaksine som tar livet av folk og har store skadelige bivirkninger,” skriver Vennesla-evangelisten videre.

Det å ta vaksinen er ikke et frelsesavgjørende spørsmål for evangelisten men det påløper kristne pastorer, prester og religiøse organisasjoner et stort ansvar -dersom de tilråder sine følgere å ta vaksinen. Som kjent har både biskoper i Norge og redaktør Vebjørn Selbekk i avisa Dagen offentlig gått ut og hevdet at det er en “kristenplikt” å ta vaksinen. Noen religiøse organisasjoner har allerede satt vaksinen som et krav for å kunne komme inn på deres tilstelninger og rent åndelig er slike krav et åndelig totalhavari. Spørsmålet om vaksinen har splittet mange kristne. “Vaksinen har bidratt til et større skille blant menigheten og medmennesker enn før! Det merkes enda mere at denne tidsånd frarøver, blant annet den første kjærligheten. Stadig flere trusler blant de kristne, splittelse, hat, partier og selvhevdelse,” skriver Geir Kanutten Nævdal i en kommentar på Pedersens Facebook-side. Det er ikke tvil om at vaksinen har skapt splittelse og strid mellom troende.

 

5 tanker om “Evangelist Svein Magne Pedersen: Massevaksineringen er en åndsmakt og del av tidsånden

 1. Pastorer og ledere som sier kristne må ta vaksinen er også medansvarlige for sykdom (alvorlige bivirkninger) og død forårsaket av vaksinen. De må bære dette ansvaret på sine skuldre resten av livet.

  1
  3
  • Pastorer og ledere bør avstå fra å gi slike råd.
   Selv pastorer og kristenledere vet jo at det har forekommet dødsfall knyttet opp mot vaksinene.
   Og anbefale kristne å ta et medikament vi vet har tatt liv og gitt folk alvorlige bivirkninger er direkte uansvarlig.
   Når enkelte også har gjort det til en kristenplikt, er det direkte ukristelig.

   4
   3
 2. Jeg trodde aldri jeg skulle si dette: Jeg har fått sansen for Svein Magne Pedersen.
  Hans modige standpunkt i forhold til vaksinen har fått meg til å omvende meg.
  Jeg legger fremfor deg Jesus mine egne harde ord mot Pedersen.
  Tilgi meg for alt jeg har skrevet og ment om Svein Magne.
  Jeg beklager og angrer. Jeg skjønner at Du har lagt Din Ånd på hans liv og virke og som en Jesu Kristi etterfølger vil jeg ikke si et ord mer i mot Din salvede tjener.
  Han er en mann som har Ditt hjerte Jesus. Derfor taler han ut mot dette onde de servererer til mennesker.
  Tilgi meg Fader i Jesu navn
  Amen

  2
  4
 3. “Pastorer og ledere som sier kristne må ta vaksinen er også medansvarlige for sykdom (alvorlige bivirkninger) og død forårsaket av vaksinen. De må bære dette ansvaret på sine skuldre resten av livet.”

  Jeg vil også ta med at “pastorer og kristenledere, og andre, som sier at det er farligere å ta vaksinen enn å la være er også medansvarlige for sykdom og død. De må bære dette ansvaret på sine skuldre resten av livet.”

  4
  1

Det er stengt for kommentarer.