Evangelist i Uganda arrestert etter falske anklager om kidnapping fra muslimer

Evangelist Hassan Muwanguzi i håndjern etter å ha blitt pågrepet for falske anklager fra en muslim

Krigen mellom militante muslimer og kristne fortsetter med full tyngde både i Midtøsten og deler av Afrika og har nå spredd seg til det østlige Uganda hvor kristne er under økende press fra lokale muslimer. I slutten av forrige måned ble en kristen evangelist arrestert av politiet etter at en muslimsk far anmeldte evangelisten for kidnapping. Den muslimske faren og støttespillere tilsluttet moskeen kunne ikke utstå tanken på at en av deres egne, en voksen datter, hadde valgt å forlate islam og søkt tilflukt hos noen kristne i landsbyen. En av dem som sterkt har advart mot den trussel islam utgjør for Guds folk er Franklin Graham som har vist seg som en sterk støttespiller for den forfulgte menighet. Her hjemme har enkelte norske kristenledere kritisert Graham for å skape fiendebilder av muslimer som ikke er reelle.

Øyvind Åsland, leder for Norsk Luthersk Misjonssamband er blant de kristenledere som trakk seg fra høstens stormøte med Franklin Graham

Krigen mellom kristne og muslimer ser ut til å spre seg gradvis til flere og flere land også i Afrika. Det har lenge vært kjent at kristne både i Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og en rekke andre land i Midtøsten og Afrika er under økende press fra muslimene. En av dem som lenge har advart mot og sett hvilken dødelig trussel islam er for kristne, er Norgesaktuelle Franklin Graham, som er en tydelig røst og støttespiller for den forfulgte kirke. Som kjent og ikke helt uventet, møter Graham motbør fra enkelte norske religiøse ledere, deriblant Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband som ikke kunne stille seg bak høstens møte med Franklin Graham fordi han mener at Graham “stigmatiserer mange millioner mennesker og skaper fiendebilder som ikke er reelle.” Selv om generalsekretær Åsland selv ikke har fått kjenne på hvilken dødelig trussel islam er, så er det neppe mange kristne som lever under islams svøpe som kan si ja og amen til Åslands patetiske holding. I ettertid har flere kritisert Åslands beslutning som åpenbart er preget av politisk og religiøs korrekthet og direkte splittende.

Søkte beskyttelse hos kristne

Etter at den unge kvinnen hadde forlatt muslimsk tro og søkt beskyttelse blant kristne ble både faren og flere andre i moskeen rasende. I fullt raseri og med hjertene fulle av det tradisjonelle  islamsk hatet, oppsøkte de politiet og leverte inn en anmeldelse mot evangelist Hassan Muwanguzi. Den kristne evangelisten ble beskyldt for å ha kidnappet  Nghangha Mubakali¨s datter,  Namusisi Budadu Biryeri, på 21 år. Den unge kvinnen hadde forlatt “fredens religion” og tatt i mot Jesus Kristus som frelser og Herre, noe som falt Mubakali tungt for brystet. Den kristne evangelisten ble ikke bare anklaget for kidnapping, men også for å planlagt en menneske-ofring, forteller den kristne evangelisten i en telefonsamtale fra cella. Den 21 år gamle kvinnen hadde i 2015 valgt å forlate islam til fordel for Jesus Kristus og måtte rømme hjemmefra fordi hennes troende muslimske far slo og mishandlet henne. “Jeg tok henne inn i mitt hjem etter at hun ble grovt mishandlet av sin far og for å støtte henne,” forteller den kristne evangelisten som er en lokal kirkeleder i den Ugandiske kirke. Evangelisten har etter at han strakk sin hånd ut for å hjelpe den stakkars kvinnen både blitt utsatt for falske anklager og truet på livet av muslimer som ønsker å drepe den kristne evangelisten på grunn av de falske anklagene om kidnapping og menneskeofring og for det faktum at mennesker kommer til tro på Jesus på grunn av evangelistens virke.

Forfølgelse også i Nigeria

Som tidligere rapportert har forfølgelsen mot kristne også blitt trappet opp i den nordlige del av Nigeria. Hittil i år skal minst 29 kristne ha blitt drept i Benue området i Nigeria og drapene fortsetter etter at minst 300 kristne ble drept av muslimske menn fra Fulani stammen. Den kristne kirke i vesten trenger å rope ut sine protester mot drapene som finner sted i Allahs navn både i Midtøsten og Afrika. Kristne her i Vesten må våkne å forstå at islam ikke er en religion man kan ha dialog og fredelige samtaler med og vi trenger her kristne ledere som kan stå på murene å advare Guds folk mot islam og muslimer.  Fakta er: Jo flere muslimer vi får inn i landet, desto større er sannsynligheten for at vi også kan få oppleve den mørke og demoniske baksiden til islam og dem som følger i fotsporene demonguden Allah.