Abort-personellet gikk gjennom restene av aborterte babyer for å sjekke at alle organene var høstet

Den omstridte amerikanske abort-fabrikken Planned Parenthood er på mange måter vår tids dødsleirer, i hvert fall for barna i mors liv. Høsten 2015 ble det avslørt at Planned Parenthood ikke bare utfører drap på barnet i mors liv, men også opererer i et marked med kjøp og salg av organer fra de aborterte fostrene. En tidligere pleier ved bedriftens avdeling i Indiana, kan nå fortelle hvordan helsepersonell gikk gjennom restene etter fosterdrap for å sjekke at alle organ var tatt ut. Planned Parenthoods fasiliteter kan på mange måter sammenlignes med Adolf Hitlers dødsleier under andre verdenskrig. Mens Hitler og hans folk gikk løs på jøder, handikappede og andre som ikke passet inn i det tredje rikets forskrudde raseideologi -er de ansatte og ledere i Planned Parenthood best å sammenligne med dem som administrerte og hadde sitt daglige virke i tyske konsentrasjonsleirer.

Mens abortengasjementet her i Norge mer eller mindre er dødt, er det ennå ikke slik i Amerika hvor kristne fremdeles skriker opp og demonstrerer mot det grufulle som skjer i regi av bedrifter som Planned Parenthood og andre som utfører drap på ufødte barn. En tidligere sykepleier som arbeidet ved et Planned Parenthood fasilitet lokalisert i Indiana forteller at under hennes tid i drapsklinikken observerte hun ofte hvordan de som utførte fosterdrap, i ettertid gikk gjennom restene etter det aborterte barnet for å lete etter kroppsdeler og organ fra de ufødte barna. “Det var tilsynelatende viktig at man fikk høstet flest mulig organ fra de drepte babyene,” sier kvinnen som jobbet for abortbedriften i litt over to år. Marianne Anderson fortalte at hun konstant leitet etter en annen jobb fordi hun ikke trives med det som skjedde i regi av den amerikanske abortbedriften. I følge Anderson var det penger som styrte bedriften og det var hele tiden press om at man måtte utføre så så mange aborter for å kunne holde det gående. Hvis det var færre aborter kunne man bli sendt hjem tidlig uten lønn. Det hele var en svært skitten virksomhet og alt dreide seg om å tyne mest mulig penger ut av hvert eneste aborterte baby,” sier kvinnen i et intervju. Som kjent har en rekke kristne ledere kraftig fordømt virksomheten til Planned Parenthood som er USAs største tilbyder av drap på ufødte mennesker. I videoen under tar Alex Jones i Infowars et oppgjør med den ondskap som preger tilhengere av abort.