Amerikansk pastor knivstukket til døde av medlem av kirken

Det går åpenbart hett for seg i enkelte amerikanske menigheter Pastor Herb Valero i Victory Outreach International ble tidligere i denne uken fatalt knivstukket av et av sine egne soknebarn. I følge rapporter skal pastoren ha blitt drept under et husmøte etter at et av medlemmene, Servando Ayala Silva dukket opp og spurte pastoren om han ville be for ham. De to gikk så ut av huset men etter noen få minutter kom pastoren vaklende inn mens han holdt seg i nakken og sa at Silva hadde knivstukket ham. Pastoren døde kort tid etter av sårene han ble påført.

 

Det som startet som et fredelig møte har åpenbart utviklet seg til en tragedie, sa Stanley Cooper ved politiet i Salinas i California.  Pastor Valeo som grunnla Victory Outreach International i Salinas, som er en del av de 700 Victory Outreach kirkene som eksisterer i USA. “Pastor Herb har brukt sitt liv på oppdraget med å nå mennesker med budskapet om håp og kjærlighet i Jesus Kristus. Han har reist rundt i verden med det samme budskapet om håp til mennesker som har slitt med narkotika og gjengvold,” sier Victory Outreach i en uttalelse. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet og sitter i varetekt. Tilbake sitter en hel menighet og familie i dyp sorg.

 

 

 

 

30 tanker om “Amerikansk pastor knivstukket til døde av medlem av kirken

 1. Kanskje noen kan forklare meg hvorfor ikke Gud beskyttet denne pastoren fra knivstikkingen. I forkynnelsen idag får de fleste den klare forståelsen av, at vi kristne ikke trenger å være redde for noe…Gud vil beskytte oss, heter det…I dag er det meste av Midt-Østen nesten tom for kristne. Enten er familiene drept, fordrevet eller sultet til døde…
  Juda stammen ble nesten halvvert gjennom holocaust, og mange kjente og dyktige pastorer har dødd i ulykker.

  Svaret jeg kan gi, er at alt kan hende oss her nede på jorden. Men i enkelte tilfeller griper Gud inn…Når tid Han gjør det vet vi ikke, det er derfor det er tryggest å gå til legen og tannlegen.
  Derfor er det så viktig at vi ikke slipper inn falske religioner i våre land og at vi må skjønne at Gud kun bryr seg om mennesket gjennom Israels 13 stammer og gjennom troen og omvendelsen på Jesus…
  http://www.evangeliekirken-arendal.no

  • Ifølgen min bibel er det bare 12 stammer…
   Hvilken leser du??

   Men
   Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

 2. Hei Henrik Røraasen..
  Jeg skrev 13 stammer, fordi jeg tok med Josef sine 2 sønner, Mannasse og Ephrahim. Dette gir Josefs ætt en dobbel velsignelsen. Så tallet 13 stammer er ikke tatt ut av luften, men er egentlig det rette tallet.
  Denne ætten er den ledende ætt i verden, og de bor i England og i USA…
  Men de andre ættene er også svært dyktige, men de hører og gjør alltid som storebror sier. Unntaket har vært de 2 verdenskrigene, der gikk Ruben stamme, som er tyskerne, mot dem…med katastrofale resultater…Siden den gangen har de vært lydige og har underlagt seg felleskapet…EU.
  Den eneste slekten er Juda, jødene, de har enda ikke blitt inkludert, men det gjør de en gang der framme. Da skal deler av den hvite befolkningen tilbake der vi kommer ifra, nemlig til et stor-Israel. Da skal Kong David, og det gamle testamentets gudelige befolkning igjen-oppstå og David skal bli konge i Jerusalem, mens Jesus blir kongens konge…

  • Dette er bare vås og konspirasjonsteorier som ikke henger på greip.ved dna testing er det avslørt at de tapte stammene langt ifra havnet i europa og usa men i india pakistan og nedover i afrika.
   Nei, det er nok ikke noe jødeblod i oss..

 3. Dess meir ein studerer Torahen dess tydelegare vert det at Jesus er ein avgud.
  Daniel 9 snakkar om Israel og ikkje om Jesus.

  https://www.youtube.com/watch?v=_o-Ywb7tF1o&t=99s

  Guds fyrstefødde son er Israel.

  “Du skal si til farao: Så sier Herren: Israel er min førstefødte sønn. 23 Jeg sier til deg: La min sønn dra, så han kan tilbe meg! Men nekter du ham å dra, se, da vil jeg drepe din førstefødte sønn.» 2 Mos 4.

  Kristne les “Jesus” inn i teksten.

  “Jeg så i mine nattsyner, og se!
  – med himmelens skyer
  kom en som var lik EN MENNESKESØNN.
  Han gikk bort mot den som var gammel av dager
  og ble ført fram for ham.

  14 HAN FIKK HERSKERMAKT ære og rike
  så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham.
  Hans herskermakt er en evig makt
  som ikke skal forgå.
  Hans rike går aldri til grunne.”

  Kven er denne “menneskesønnen”?

  “Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid. 26 Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid. 27 Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal BLI GITT TIL FOLKET AV DEN HØYESTES HELLIGE. RIKER DERES skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.»

  Israel vert opphøga og Gud gjev dei kontrollen over kloden.
  Gud fyrstefødde son eller “menneskesonen” er kun Israel.

  Ta til dømes orda til Jesus .

  “Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» «David», svarte de. 43 Jesus sa: «Hvordan kan da David ved Ånden kalle ham herre? Han sier jo:

  44 ‘ Herren sa til min herre:
  Sett deg ved min høyre hånd
  til jeg får lagt dine fiender
  under dine føtter.’”

  Når ein forstår grunnteksten ser ein korleis Jesus (eller den som har skrive det) misbrukar teksten.

  ‘The Lord Said to My Lord’? Rabbi Tovia Singer Illustrates How the Gospels Corrupted Psalm 110
  https://www.youtube.com/watch?v=pFYlgFDpMHI

  Herren Gud er BERRE ein . Han er på ingen måte ein treenighet.
  https://www.youtube.com/watch?v=FsYDQ3_iUBo&t=2s

  • Hei Torstein!
   Ja, jeg har lest tidligere at du ikke kan godta at Jesus er Guds Sønn, og en i tre-enig-heten. Men hvordan skal vi da bli frelst, dersom vi ikke har Jesus som Frelseren?
   Jeg vet jo at de Gud-gitte av Israels stammer i Det Gamle Testamentet blir frelst. Regner du deg selv som en av dem?

 4. Myhren.
  Det finst berre ein frelsar og det er Herren Gud sjølv.
  Esaias 43 seier det tydeleg.

  “Før meg er ingen gud blitt formet,
  og etter meg skal ingen komme.

  Jeg, jeg er Herren,
  det FINNES INGEN ANNEN FRELSER enn jeg.”

  Det finst BERRE ein Gud – Herren GUD.
  Det er ikkje Jesus.
  Gud er ikkje 3 personar.

  Jesus seier det løgnaktig slik.
  “Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn “.

  Det er Herren Gud sjølv som er den “fyrste og den siste” eller “Alfa og Omega”.
  Jesus prøver i Åp. 1 å framstilla seg som “Alfa og Omega”.

  ” Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.”

  Jesus lyg med desse orda og vert ein avgud som oppfyller advarslane i GT.

  “Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.
  Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe…”

  JESUS er ei etterlining eller bilete ag Gud.

  Jesus vert framstilt i Joh.evg. som Skaparen.

  Dette stemmer på ingen måte med 1 Mosebok 1.
  https://www.youtube.com/watch?v=wWUh8xlZfqA

  Gud treng på ingen måte eit menneskeoffer for å verta tilfredsstilt.
  Han tilgjev synd om me vender oss frå den og lever riktig.

  Tenk på alle jødane som prøver å leva etter Guds lov.
  Etter den falske kristne teologien er desse fortapt fordi dei ikkje har trudd på eit namn – Jesus.

  Det er ulike tankar om forståinga av helvete blant kristne, men det er heilt forferdelege falske ord Jesus uttrykkjer.

  “Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige 50 og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner.” Matteus 13

  Det er godt å forstå at Herren Gud i GT ikkje er ein grusom sadist slik Jesus faktisk greier å framstilla seg sjølv.

  Blod og menneskekjøt er ein styggedom å eta etter lovene i GT.

  “Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.”

  Den nye pakt vert inngått mellom Herren Gud og Israel etter den store trengsla som snart kjem.
  Ingen vil då spørja kven Herren Gud er.
  Alle vil kjenna Han.

  “Se, dager skal komme, sier Herren,
  da jeg slutter en ny pakt
  med Israels hus og Judas hus…
  …Jeg, jeg er den som utsletter
  dine lovbrudd for min skyld,
  og dine synder minnes jeg ikke..

  ..Jeg legger min lov i deres sinn
  og skriver den i deres hjerte.
  Jeg skal være deres Gud,
  og de skal være mitt folk…”

  Gud gløymer alt det vonde folket hans har gjort.
  Han har tukta dei, men no er tida komen då ingen nasjonar skal øydeleggja for dei meir.

  “Da skal ingen lenger
  undervise sin neste og sin bror
  og si: «Kjenn Herren!»
  For de skal alle kjenne meg,
  både små og store, sier Herren.
  For jeg vil tilgi skylden deres
  og IKKE LENGER HUSKE SYNDEN.”

  “Jeg er Herren, deres Hellige,
  ISRAELS SKAPER, deres konge.” Esaias 43

  • 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Joh.14.6

  • Torstein. Her er du på ville veier, slik du også var med Bush. Lytt heller til messianske rabbier som har forstått at Jesus er verdens frelser. Tovia Singer er blind, men en dag skal også han falle ned for Jesu føtter.

 5. John D:
  Dette er blasfemi!!
  —————————
  Blasfemi er å påstå at du er GUD.
  Me er dødlege menneske. Det er berre ein SKAPAR.
  Han les me om i 1 Mosebok 1
  “I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden….
  …Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. 2 Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. 3 Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte.”

  Dette er himmelen og jordas SKAPAR.
  Det er denne EINE GUD jødane tilber.

  I den kristne teologien har ein gjort GUD til tre personar og Jesus er vorte ORDET som har skapt alt.

  “I begynnelsen var Ordet.
  Ordet var hos Gud,
  og Ordet var Gud.

  2 Han var i begynnelsen hos Gud.

  3 Alt er blitt til ved ham,
  uten ham er ikke noe blitt til.” Joh 1

  Paulus skriv og det same at Jesus er Skaparen.
  Dette stemmer diverre ikkje med Torahen.

  Jesus tek plassen til Herren GUD og tek æra for alt.

  Esaias 40,18 seier det tydeleg.

  “Hvem vil dere sammenligne Gud med,
  hva kan dere sette opp som ligner på ham?
  Et gudebilde?”

  Løgna er at ein har sett opp Jesus som eit gudebilde.
  Me skal tilbe BERRE Herren Gud.
  Me slepp å gå til eit gudebilde for å få tilgjeving.
  Me kan gå direkte til HERREN GUD – jordas Skapar.

  “Løft blikket mot det høye og se:
  HVEM HAR SKAPT ALT DETTE?
  Han som teller stjerners hær,
  fører dem ut
  og kaller dem alle ved navn.
  Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig
  at ikke én skal mangle.” Esaias 40

  Er det Jesus som har gjort dette?
  Nei, sjølvsagt ikkje.

  “Vet du ikke, har du ikke hørt?
  Herren er den evige Gud
  som skapte jordens ender.
  Han blir ikke trett og ikke sliten,
  ingen kan utforske hans forstand.”

  Heile GT er fullt av advarslar mot å tilbe andre gudar.

  “Hvem har utført og gjort dette?
  Han som fra begynnelsen
  kalte slektene fram.
  Jeg, Herren, er DEN FØRSTE (ALFA),
  og jeg er hos de SISTE.(OMEGA)
  Jeg er Han.” Esaias 41.

  Frykt GUD og gje HAN æra.

  “Jeg er Herren, det er mitt navn.
  Min ære gir jeg ikke til andre,(Jesus)
  min lovsang ikke til gudebilder.”(Jesus)

  Gudebilda gjev ikkje noko svar. Det gjer heller ikkje Jesus.

  “Med skam må de vike tilbake,
  DE SOM STOLER PÅ GUDEBILDER,
  de som sier til støpte bilder:
  «Dere er våre guder.»

  Det er på tide å tilbe denne sanne Herren Gud og vraka dei falske.

  “Han (Jesus) er den usynlige Guds bilde,
  den førstefødte før alt det skapte.

  16 For I HAM ER ALT BLITT SKAPT,
  i himmelen og på jorden,
  det synlige og det usynlige,
  troner og herskere,..”

  Sanninga:

  “Jeg er Herren, INGEN ANNEN,
  det FINNES INGEN ANNEN gud enn jeg…
  …for at de skal kjenne i øst og vest
  at det ikke er noen annen ENN JEG.
  Jeg er Herren, ingen annen.”

  Slik lyder HERRENS ORD.

  • Hele GT er fullstappet av bilder på Jesus. Hvordan du kan unngå å se det er en gåte. Abraham, som fikk beskjed om å ofre Isak, er et av bildene. Offerdyrene uten flekk og lyte peker på Jesus. Offerhandlingene peker frem mot Guds ultimate offer, sin egen sønn.

 6. Fra Jesaja 53. Alt handler om Jesus, ikke om Israel.
  · Bli mishandlet og plaget.
  · Rammes av vår skyld.
  · Føres bort for å slaktes – som et får.
  · Bli revet bort med trengsel og dom.
  · Bli plaget på grunn av folkets misgjerninger.
  · Bli utryddet av de levendes land.
  · Bli knust for våre misgjerninger.
  · Bli gjort til skyldoffer.
  · Regnes som en overtreder.
  · Bære manges synd.
  · Være uten jordisk herlighet.
  · Bli foraktet.
  · Bli forlatt av mennesker.
  · Være en smertens mann.
  · Aktes som intet.
  · Bære vår pine.
  · Bli såret for våre overtredelser.
  · Bli ille tilredt
  · Uttømme sin sjel til døden.
  · Straffes i vårt sted.
  · Bli aktet som slått av Gud.
  · Gjennombores i sine hender og føtter.
  · Bli utryddet.
  Være mottaker av onde råd.
  · Bli avskydd av folkene.
  · Bli pisket på ryggen.
  · Bli hånet og spyttet på.
  · Være vitne til at de kastet lodd om hans kjortel.
  · Bli et offer som ikke protesterte.
  · Akseptere sin skjebne uten protest.
  · Be for dem som plaget ham.
  · Få en grav blant ugudelige.
  · Legges i en rik manns grav.

 7. Z:
  6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Joh.14.6
  ————-
  Det stemmer diverre ikkje med det Herren Gud seier i Torahen.
  Det er kun ein frelsar. Det er Herren Gud sjølv.

  • Du tar feil her. Torahen forteller med all mulig tydelighet om Messias komme.
   Vi 2,5 milliarder kristne har forstått at det er Jesus som er Messias, og som skrevet over; ” ingen kommer til faderen..”

 8. Jesaja 9,6 “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.”

  Torstein L. Hvordan kan Israel være “veldig Gud”?

 9. Mer om Jesus fra GT:
  5. Mos.17-19 “Da sa Herren til mig: De har talt vel i det de har sagt. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, likesom deg, og jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og enhver som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap for det. …”

  Interessant er det at jødiske rabbier endrer standpunkt om Jesus og ønsker å høre mer om han.
  https://youtu.be/0ZT1kNN9Aw0

 10. Gobi:
  Torstein. Her er du på ville veier, slik du også var med Bush
  —————
  Eddie Chumney har mange videoar der han prøver å få Yeshua eller Jesus til å passa inn.
  https://www.youtube.com/watch?v=UJ2f-iZQNdk&t=3798s
  https://www.youtube.com/watch?v=guoXEml1YiI&t=504s

  Det er og mange veldig gode videoar om det bedraget som NT er.

  https://www.youtube.com/watch?v=FsYDQ3_iUBo&index=2&list=RDTA713pkz_f4

  https://www.youtube.com/watch?v=_TZO5EdMk3A&index=25&list=RDTA713pkz_f4

 11. Birgir Hermansen:
  Det finnes mange antikrister. Dessverre er Langesæter en av dem
  ————
  Ja, no har du faktisk fått rett, Birgir.

  Eg trur berre på Herren Gud i Torahen og ikkje på Jesus som GUD og at Herren Gud er den einaste frelsaren.

  “Før meg er ingen gud blitt formet,
  og etter meg skal ingen komme.

  11 Jeg, jeg er Herren,
  det finnes ingen annen frelser enn jeg.

  12 Det er jeg som har fortalt
  og frelst og gjort det kjent,
  det finnes ingen fremmed blant dere.
  Dere er mine vitner, sier Herren.
  Jeg er Gud,” Esaias 43

  • Hva med løftene om Messias komme, i torahen? Hva er du egentlig Torstein? Ikke kristen, ikke jøde, ikke muslim…Har du rett og slett laget deg en helt egen religion?

 12. http://www.israelvideonetwork.com/miracle-for-the-first-time-ever-listen-as-a-high-priest-enters-the-holy-of-holies/

  Det nærmar seg gjenopprettinga av tempeltenesta i Jerusalem.

  “For i mange dager skal israelittene bo uten konge og høvding, UTEN OFFER og uten steinstøtte, uten efod og terafer. 5 Siden skal israelittene vende om og søke Herren, sin Gud, og DAVID, sin konge. Skjelvende skal de komme til Herren og hans gode gaver i dager som kommer”. Hosea 3

  Ved Herren Gud si kome vil israelittane dagleg praktisera tempeltenesta slik Esekiel 46 fortel.

  “Så sier Herren Gud: Porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket på de seks arbeidsdagene. Men på sabbatsdagen og nymånedagen skal den åpnes. 2 Når fyrsten kommer utenfra gjennom forhallen i porten, skal han stille seg ved en av portstolpene. Mens prestene bærer fram hans brennoffer og fredsoffer, skal han bøye seg og tilbe på terskelen i porten og så gå ut. Porten skal ikke lukkes før om kvelden. 3 Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatene og nymånedagene.”

  Dei kristne trur at ofringane skulle slutta ved Jesus død. Det stemmer ikkje med orda i Esekiel og andre tekstar i GT.

  Gjennom 1000-årsriket vil tempeltenesta leva vidare.

  “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet; for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst. Og se, vannet sildret fram på høyre side.
  3 Mannen gikk østover med en målesnor i hånden. Han målte opp tusen alen. Så lot han meg gå gjennom vannet; det nådde meg til anklene.” Esekiel 47

  “På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde og bladene bringe helse.»

  Tenk på alle tekstane i NT som på ingen måte passar saman med det Torahen lærer.

  • GT og NT passer sammen som hånd i hanske. Nice try though; til å skape forvirring…..

 13. Jeremy.
  GT og NT passer sammen som hånd i hanske
  ——————————-
  Teksten i Esekiel 46 fortel at ofringane vil halda fram ved Herrens kome og i kpt 47 vert tempelet beskrive. Ut frå tempelet vil levande vatn renna .

  “Han sa til meg: «Dette er kjøkken hvor tempeltjenerne koker folkets slaktoffer.»
  Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet; for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. 2 Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst. Og se, vannet sildret fram på høyre side.”

  Korleis kan kristne påstå at ofringane ikkje vil halda fram?
  Les dei ikkje teksten?

  http://templemountfaithful.org/articles/the-jubilee-year-is-here.php

  “The removal of the foreigners from the most holy place of the Jewish people, from the Holy Temple Mount in Jerusalem, and the rebuilding of the Holy Temple on the Holy Temple Mount has been the greatest hope and dream of the G—d and people of Israel during the last 2,000 years since the destruction of the Second Holy Temple in the year 70 ce”

  Tempelet i Jerusalem vil stå der i 1000-årsriket og vera eit samlingspunkt for heile kloden.

  ” I de siste dager skal det skje
  at Herrens tempelberg skal stå urokkelig
  som det høyeste av fjellene
  og rage over høydene.
  Dit skal alle folkeslag strømme.

  3 Mange folk skal dra av sted og si:
  «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
  til Jakobs Guds hus,
  så han kan lære oss sine veier
  og vi kan ferdes på hans stier.
  For lov (TORAH)skal gå ut fra Sion,
  Herrens ord fra Jerusalem.” Esaias 2

  GOG.krigen vert detaljert beskrive i kpt 39.

  “Den dagen gir jeg Gog et gravsted i Israel, i Abarim-dalen, «de veifarendes dal», øst for sjøen. Dalen skal stenge veien for de veifarende. Der skal de gravlegge Gog og hele hans flokk, og dalen skal kalles Gog-flokkens dal. 12 Israelittene skal holde på med å gravlegge dem i sju måneder, for å gjøre landet rent. 13 Hele folket i landet skal gravlegge dem og få ære av det den dagen jeg viser min herlighet, sier Herren Gud.”

  Johannes Åp skriv feilaktig dette.
  “Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid.”
  Esekiel legg GOG-krigen til Herrens kome.

  “Når de drar gjennom landet og får øye på en menneskeknokkel, skal de sette et merke ved siden av den til graverne kommer og gravlegger den i Gog-flokkens dal. 16 Der er det også en by som heter Hamona. Slik skal de gjøre landet rent.”

 14. Langesæter. På vei til Emmaus forklarte Jesus om skriftene som viste til han.
  “Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene
  det som er skrevet om ham” Luk 24,27.
  Rabbi Tovia Singer ønsker ikke å se dette og har sine egne forklaringer, dvs bortforklaringer. Han arbeider iherdig for å få messias troende jøder tilbake til jødedommen. Heldigvis finnes det mange jøder som forstår hvem Jesus er.
  Jews for Jesus når ut til mange og er en viktig røst for sannheten.
  Synes ikke Singer kommer spesielt godt ut i diskusjoner med ledere av Jews
  for Jesus.

 15. Langesæter. Se på lista lenger nede på siden over profetier som gjelder Jesus. Tilfeldig?
  ———-
  Spørsmålet er : “Kven er Guds lidande tenar”?

  Esaias 53 startar i grunnen med orda i Esaias 52.

  “Se, min tjener skal ha fremgang,
  han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy.

  14 Slik mange ble forferdet over deg
  – så ødelagt var han,
  han lignet ikke en mann,
  han så ikke ut som et menneske –

  15 slik skal mange folkeslag undres,
  for hans skyld skal konger lukke sin munn.
  For det som ikke ble fortalt dem, skal de se,
  og det de ikke hørte, skal de forstå.”

  Kven er desse orda mynta på?

  Min tenar eller Guds tenar er Israel i alle dei andre versa i Esaias.

  “Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt”41,8

  “Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt” 43,10

  “Hør nå, Jakob, min tjener, og Israel, som jeg har utvalgt!” 44,1

  “Han sa til meg: «Du er min tjener, Israel, på deg vil jeg vise..” 49,3

Det er stengt for kommentarer.