Etter kupp-forsøket i Tyrkia -Erdogan strammer grepet -er han Antikrist?

Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan som er i ferd med å utvikle seg til å bli en diktator erdogan-666gjennom å samle all makt på sine hender, har av enkelte blitt beskyldt for selv å ha stått bak det blodige kuppforsøket natt til lørdag for to uker siden. Titusener på titusener er blitt arrestert og mange som ikke hadde noe å gjøre med det påståtte kuppforsøket mot ham, har mistet sine jobber eller blitt arrestert. Enkelte politikere her i Vest har uttrykt forsiktig bekymring over utviklingen som innebærer at ytringsfrihet og menneskerettigheter blir krenket, og Tyrkia kan ikke lenger sies å være en demokratisk republikk.

Den økende internasjonale kritikken mot president Erdogans regime har så langt ikke gjort inntrykk på den tyrkiske leder. Som Nato medlem og alliert med USA følger Erdogan eg natotrygg på at få vestlige ledere vil våge å bruke sterke om den nye kurs Tyrkia har slått inn på. I etterkant av kuppforsøket skal Erdogan ha omtalt kuppforsøket som en gave fra Allah, for nå kan han, med  henvisning til det angivelige kuppforsøket skyve til side de demokratiske kjørereglene og putte dem som er i opposisjon bak lås og slå i et av landets mange fengsler. I løpet de få dagene som er gått siden den dramatiske natten, har titusener blitt arrestert, titusener har mistet sine stillinger, og vi snakker her om et virkelig “crackdown” mot all reell opposisjon. Allerede dagen etter at militærkuppet var blitt stanset, var Erdogans menn i ferd med å hente inn dem som var innblandet i kuppet. Det faktum at sikkerhetsstyrkene og regime kunne slå til så raskt mot de ansvarlige, forteller i hvert fall at denne listen har ligget klar  forkant av kuppforsøket mange tror Erdogan selv stod bak. Norske politikere som har uttalt seg håper snilt at Erdogan skal ta landet i demokratisk retning, mens Amnesty advarte mot at mange av de pågrepne er blitt utsatt for tortur.

En ny Saddam Hussein?

Den tyrkiske presidenten har lenge forsøkt å samle mest mulig makt på egne hender, og det har det feilslåtte kuppforsøket gitt han anledning til, en anledning han har brukt, -og mest sannsynlig også kommer til å bruke for å slå ned den opposisjon som ennå finnes i landet. Allerede dagen etter kuppforsøket var det mange som spekulerte i om Erdogan kan ha stått bak kuppforsøket selv, noe som så avgjort kan være en mulighet. Selv om norske Tyrkia eksperter finner dette lite trolig, bør teorien ikke helt avskrives. På mange måter kan det se ut som om det egentlige kuppet fant sted bare timer etter at det første var slått ned. Under hele president Recep Erdogans regjeringstid har landet gradvis gått i retning av islam, og ting kan tyde på at Erdogan holder på med å bli en ny Saddam Hussein, med ubegrenset makt -og som medlem av Nato har han heller ikke noe å frykte fra sine vestlige kolleger. Disse kommer i høyden til å være “urolige”, men intet vil bli gjort. Erdogans store drøm har lenge vært å gjenopprette det tyrkiske storriket -med han selv på toppen som enehersker.

En mulig Antikrist

Teoriene om hvem og hvor Antikrist kommer fra har vært flere- Mange tror at det vil bli en amerikansk president, mens andre har pekt på den europeiske union.  Noen har pekt på Romerkirken og pavemakten som Antikrist. En ny teori som får stadig større oppslutning blant kristne er tesen om en islamsk antikrist. Hvem denne Antikrist er, sies det ikke for mye om, -men noen har pekt på den tyrkiske presidenten blant annet fordi hans navn i følge den  English Gematria har tallverdi 666. Dette kan sjekkes her. Walid Shoebat er blant dem som antyder akkurat dette uten at han vil si noe sikkert. Pastor Paul Begley som er en tydelig røst i tiden har nettopp dette som tema i sin siste video:: “Er Mr Erdogan Antikrist,” spør internett pastoren som ikke helt vil avvise det. Erdogan har under sin tid med makten kjørt et dobbeltspor overfor sine vestlige allierte i kampen mot IS. På den ene siden hevdes det at han er en del av koalisjonen som bekjemper IS, og på den andre siden er det velkjent at han har vært involvert i handel med IS. Her er pastor Paul Begley: Kanskje vi nå ser islams antikrist vokse frem?

 

9 tanker om “Etter kupp-forsøket i Tyrkia -Erdogan strammer grepet -er han Antikrist?

  • Jeg vil ikke slå noe fast her absolutt Birgir.
   Jeg tror vi skal følge med, ideen om en islamsk antikrist figur er ikke fremmed og har vel nå like sterk oppslutning blant kristne som de andre teoriene har.
   Jeg tror Walid Shoebat har en fornuftig grunntanke.
   Hold øye med ham..

  • La meg klargjøre.
   Det finnes ikke noe særlig konkret om antikrist som person.
   Antikrist er en som fornekter Jesus Kristus. En antikrist ånd.

   Så til det konkrete.
   1. Sjøgen, kvinnen, eller byen som den også omtales er Roma og pavedøme.
   2. Dyret.
   3. Den falske profeten.
   4. Draken er den gamle slangen, satan.

   Det som disse har til felles er antikrist ånd.

   Johannes åpenbaring kap. 17
   12 De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. 13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. 14 De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»
   15 Så sier han til meg: «Vannene du så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål. 16 Og de ti hornene du så, og dyret, de skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild. 17 For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. 18 Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger.»

 1. Takk for underholdningen! Ler godt. Tolkerne av Skriften gir opphav til uendeligheter med ufrivillig tragikomikk!

 2. Antikrist blir i bibelen beskrevet som “han”, “lovløshetens menneske”, og “fortapelsens sønn”..At antikrist er en person er det ingen tvil om..spørsmålet blir hvem han vil lede og hvem som vil gå i ledtog med han..

  “La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.”

  2 Tessaloniker 2:3

 3. “Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden”
  1.John 4:3

  Antikrist har alltid vært her. De som ikke tror på Jesus er antikrister. Såkalte ateister. Og dem finnes det flere milliarder av.

  Djevelen er selvfølgelig opphavet til Antikrist og antikrister. Hele vårt samfunn er gjennomsyret av dette ugudelige systemet. Resultatet er krig, terror og kriminialitet.

  • Kurt: Ja alle for fornekter Jesus er antikrister, det viser bibelen. Men bibelen omtaler antikrist både generelt og personlig som du kan lese i verset under. Mange antikrister har det alltid vært, og fremdeles er verdens full av dem..samtidig beskriver bibelen at antikrist (i entall) vil komme. Slik jeg viste i forrige post. Det råder ingen tvil om dette ut fra Guds ord.

   “Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.”

   1 Johannes 2:18

 4. https://www.youtube.com/watch?v=Z7LLcQ3IHek

  Tror det vi ser i Tyrkia er starten på noe nytt i Midt-Østen og som vil angå hele verden. Personlig har jeg litt vanskelig for å tro at Erdogan er antikrist, men kan ikke utelukke det.. Men noe er i ferd med å skje! Vi lever i høyprofetiske tider. Det gjelder å være rede, for Jesus kommer snart igjen!

Det er stengt for kommentarer.