Et tegn? Fugl landet på hodet til president Recep Erdogan

erdogan-fuglKan Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan være den kommende Antikrist? “Kanskje” svarer Walid Shoebat som i følge You Tube pastor Paul Begley skal ha oppfordret folk til å følge med på hva som skjer med denne mannen. Recep Erdogan som er president i Tyrkia har ikke akkurat markert seg som noen Israel-venn og i følge engelsk Gematria har hans navn tallverdi 666 som er kjent som “dyrets tall” i følge Johannes Åpenbaring. Det var fredag under åpningen av en moské i Svartehavet byen Rize at fuglen landet på den tyrkiske presidentens hode. I følge islamsk tenkning kan fugler flyene over en leder være tegn på stor makt. Hør hva “Internetts “Prophecy guy”  Paul Begley har å si om det hele

Facebook Comments

8 tanker om “Et tegn? Fugl landet på hodet til president Recep Erdogan

 1. ‘Iran is going to be unbelievably powerful and Israel is in real trouble,’ says Trump
  Trump: Iran deal will lead to ‘nuclear holocaust’

  http://www.timesofisrael.com/trump-iran-deal-will-lead-to-nuclear-holocaust/

  Donald Trump tek opp den alvorlege saka som innvarslar bibelens siste hendingar før Messias kjem.

  Obama har gitt Iran den sjansen dei berre kunne drøyma om.
  Dei vil greia å skaffa seg atomvåpen.

  Trump seier det og BUSH sa det enno tydlegare.
  ——————
  Erdogan kan på ingen måte vera Antikrist.

  Antikrist er nummer 8 i denne siste rekkja av styrande i endetidas Babylon – den forførande kvinna som Israel set sin lit til. Samtidig er Antikrist ein av dei 7 og heile jorda vil undra seg når dyret kjem tilbake til makta.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  “Ho (USA)overtala han etter beste evne,
  med GLATTE LEPPER forførte ho han (ISRAEL).

  22 Han (ISRAEL) følgjer etter henne (USA)med det same,
  lik ein okse dei fører til slakting,
  lik ein hjort som går rett i fella,..

  …Lat ikkje hjartet venda seg til hennar (USA)vegar,
  villa deg ikkje inn på stigane hennar!

  26 For ho har gjeve banesår til mange,
  talrike er dei ho (USA) har felt.

  27 Huset hennar (USA /Antikrist) er vegen til dødsriket,
  ned til dødens salar.”

  “Kvinna (USA) var kledd i purpur og skarlak og glitra av gull og edelsteinar og perler. I handa hadde ho eit gullbeger fullt med motbydelege ting og all ureinskapen frå horeriet sitt. 5 På panna hennar stod det skrive eit namn med løynd meining: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydeleg på jorda”

  http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

  “Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. 11 Dyret som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte”

  “Babel var eit gullbeger i Herrens hand,
  ho gjorde heile jorda drukken.
  Folkeslaga drakk av vinen,
  difor vart dei som galne.

  8 Brått er Babel fallen og knust.
  Sørg over henne!
  Hent balsam for såret hennar,
  kanskje kan det lækjast.

  9 «Vi prøvde å lækja Babel,
  men ho lét seg ikkje lækja.
  Forlat henne! ” Jeremias 51

  Israels beste ven som tek eit oppgjer med Iran om ikkje lenge vert og deira verste fiende.

  “Var det ein fiende som spotta meg,
  kunne eg bera det.
  Var det ein uven som såg ned på meg,
  ville eg gøyma meg for han.

  14 Men det er du, min like,
  min gode ven og kjenning,

  15 vi som tala fortruleg saman
  og gjekk i festtog i Guds hus.

  16 Lat døden koma over dei”

  • Jeg leser alt du skriver, Torstein, og finner det meget interessant. Ingenting er du gjengir fra GT er ukjent for meg siden jeg er opptatt av Israel og endetid og i årevis har lest mye i GT. Det er bare en ting jeg ikke kan følge deg i, nemlig at Bush er antikrist. Mange andre tolkninger går på at antikrist kommer fra EU, det gjenoppståtte Romerriket. Selv tør jeg ikke spekulere i dette, antagelig forstår vi mer når tiden kommer.

  • Kristen..Langesæter sier Paulus er en falsk profet, og med det stiller han seg utenfor det kristne felleskap..Han sier også menesker blir frelst ved gjerninger. Tar du noe som helst av det denne mannen sier, kan du fare meget vill. Ingen kjenner timen sier Jesus. Våk! Sier han også. Denne Langesæter sitter oppi heia ett sted med kalkulatoren sin, og har regnet ut når Jesus kommer igjen ,og sier Bush er antikrist. Mannen er helt i sin egen verden, og bryter med sann tro på ALLE områder.

 2. Langesæter, du gjentar deg selv igjen og igjen, og kommer med spekulasjoner og utregninger du ikke har ryggdekning for. Desverre er det du holder på med nettopp hva bibelen advarer imot ,og hva som kjennetegner en falsk lærer.

 3. Kristen.
  Me er kome til avslutninga av dei 6000 åra. Berre 13 år igjen.

  Hosea 3 fortel tydeleg om den situasjonen nasjonen Israel har vore i dei siste 2000 åra.

  “For i mange dagar skal israelittane bu utan konge og hovding, utan offer og utan steinstøtte, utan efod og terafar. 5 Sidan skal israelittane venda om og søkja Herren, sin Gud, og David, sin konge. Skjelvande skal dei koma til Herren og dei gode gåvene hans i dagar som kjem.”

  Tempelet vil koma på plass og tempeltenesta vil igjen gjenopptakast.

  Hosea 6 seier det enno tydlegare:

  “Kom, lat oss venda om til Herren!
  For han reiv sund, men vil gjera oss friske,
  han slo, men vil forbinda oss.

  2 Han gjer oss levande etter to dagar,
  den tredje dagen reiser han oss opp,
  så vi kan leva for hans andlet.

  3 Lat oss læra å kjenna Herren,
  lat oss jaga etter å kjenna han!
  Sikkert som soloppgangen kjem han,
  han kjem til oss lik regnet,
  lik vårregnet som væter jorda. ”

  Dei 2 dagane eller 2000 åra er snart til ende.
  Den tredje dagen skal me få sjå Herren ansikt til ansikt.

  http://i.ytimg.com/vi/3GM8glkuLHw/hqdefault.jpg

 4. Bush vert den store overraskinga når han returnerer når Iran bombar USA.
  Valet vert kansellert, som Trump leiar no.

  http://www.timesofisrael.com/khamenei-urges-islamic-unity-against-real-enemies-us-and-israel/

  “Khamenei urges Islamic unity against real enemies: US and Israel”

  Bush kjem til å straffa Israels fiendar. Gud let han lykkast og han vert verdsherskar, slik neBUSHadnezzar vart det i GT.

  Han sette opp dyrets bilete som jødane måtte bøya seg for.
  Han opphøga seg sjølv og vart som eit dyr i 7 år.

  Israels beste ven vert deira verste fiende på slutten, då han snur totalt om.
  Sanhedrin har fortalt oss at det vert BUSH jr.
  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  Han er GOG eller GeOrGe i Esekiel 38/39.
  Han vert straffa på Israels fjell.

  “Så seier Herren Gud: Den dagen kjem noko opp i hjartet ditt, og du tenkjer vonde tankar. 11 Du skal seia: «Mot eit land utan vern dreg eg opp, eg går mot fredelege folk som bur trygt. Alle bur dei utan murar. Bommar og portar finst ikkje.» 12 Du vil rana og røva, ta bytte og rov og venda handa mot ruinar som på nytt er busette, mot eit folk samla frå andre folkeslag, som er i ferd med å samla seg buskap og gods, der dei bur på VERDENS NAVLE.”

  “Då kallar eg sverd over han på alle mine fjell, seier Herren Gud. Den eine skal venda sverdet mot den andre. 22 Eg straffar han med pest og blod. Høljande regn og haglsteinar, eld og svovel lèt eg regna over han og fylkingane hans og over alle folka som er med han. 23 Slik viser eg meg stor og heilag og gjev meg til kjenne for auga på mange folkeslag. Dei skal kjenna at eg er Herren.”

  USA er endetidas Babylon og Åp 17 beskriv dei siste styrande i USA:
  Nummer 8 er og ein av dei 7.
  http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

 5. https://www.youtube.com/watch?v=t-77-nXlpSU
  Høyr på rabbi Tovia Singer, så får du litt perspektiv på dette med lova.
  BUSH, får me svaret på snart.
  Dei 6000 åra er enkle å rekna ut . Du treng ikkje kalkulator.
  http://bki.net/6000/6000aar.html
  Om Paulus er ekte så er Tanakh feil.
  Det han seier stemmer ikkje med “lova og profetane”
  Som T. Singer siterer:

  “Høyr kva eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil ikkje Kristus vera til noka hjelp for dykk. 3 På nytt slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova. 4 De som vil bli rettferdige ved lova, er skilde frå Kristus; de er falne ut av nåden”

  Det er sjølvsagt falske ord som er fullstendig i strid med det Gud seier i 1 Mosebok 17.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.