Erik Selle: Ny regjeringssituasjon

Da har vi fått en ny regjeringssituasjon. FrP har gått ut av regjering, og igjen sitter de tre partiene V, KrF og Høyre. De vil nå måtte navigere i Stortinget mellom sosialistisk side og FrP. Dette gir rom for å bygge et tydelig verdi- og nasjonalkonservativt alternativ i 2021. Det moralske hykleriet i nasjonen er uten sidestykke. H, V og KrF prøver å fremstille det som moralsk høyverdig å bruke enorme ressurser på en farefull operasjon som henter en IS-kvinne til Norge. Tilbake i flyktningeleirene i Syria og Irak sitter foreldreløse og syke barn, ofre nettopp for denne IS-kvinnens virksomhet og tilhørighet. De har fått tydelig beskjed om at deres overgripere får gullkortet tilbake til vesten etter utførte grusomheter. Det er et standpunkt jeg ikke kan akseptere,” skriver Erik Selle i Partiet De Kristne i et innlegg

Hva det internasjonale samfunnet burde ha gjort, og må gjøre, er å etablere en internasjonal krigsforbryterdomstol i regionen og dømme krigsforbryterne der hvor grusomhetene har skjedd. Dette ble gjort i Nürnberg, Rwanda, og Bosnia. Der hvor gjerningspersonene har dobbelt statsborgerskap må det norske statsborgerskapet annulleres, slik Australia har gjort. Det blir stadig tydeligere at den gjenværende del av regjeringen styrer mot en grenseløs digitalisering av Norge uten å vurdere hverken samfunnssårbarhet og sikkerhet eller trygghet og frihet. Kampen for kontanter og retten til å være fri fra konstant overvåkning er faktisk i ferd med å bli en presserende kamp. Den kampen vil et frihetselskende parti som PDK ta.

Alle de viktige linjene i Erna Solbergs regjering styrer mot globalisering og avnasjonalisering. Det er et vegkart til katastrofe for Norge. PDK vil styrke Grunnloven, og vi bør få en veldig tydelig grunnlovsdomstol i Norge som kan begrense globaliseringsivrige politikere som bryter Grunnloven. Da ville ACER, EØS og FNs Migrasjonsplan allerede vært for retten. PDK skal ta kampen mot alle overnasjonale avtaler som reduserer vår suverenitet og i realiteten avhender riket. Det grenseløse multikulturelle kulturrelativistiske fremtidsscenariet som både Ap og Høyre drømmer om, må møte sin motmakt i folkets makt. Vi har gjort det før. To ganger har folket sagt NEI til EU. Hvorfor respekteres ikke dette av dagens stortingspolitikere?

Bare ved å bygge en sterk norsk nasjonalstat vel forankret i sin kristne og kristen-humanistiske arv kan nasjonen overleve slik vi kjenner den, med frihet og trygghet for alle uansett tro, opphav og identitet. Norge skal være et trygt og fritt sted for alle i landet, da må vi vite hvilke verdier som sikrer den tryggheten og friheten. PDK reiser fanen igjen for vår kristne arv og vår frihet. PDK vil jobbe for en så liten stat som mulig og så stor som nødvendig.

Barnevernet fortsetter å tape sakene i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Dette begynner å bli pinlig, men er en nødvendig justering i vår norske selvrettferdighet. Den norske stat har en lang rekke av vonde overtramp mot sivilbefolkningen bak seg i historien, og dette er en mulighet til ydmykhet og systemrevisjon i forvaltningen. Likevel synes det som om staten går i skyttergraven, i stedet for å ta lærdom. Norge trenger et barnevern folket kan ha tillit til, men vi trenger ikke et ideologisk barnevern som erklærer krig mot den biologiske familie, fedre eller kristne innvandrere. Gjennom den siste tids avkledning av NAV, har det endelig demret for store deler av den norske befolkning at vi ikke har en ufeilbarlig stat i Norge. Det er en viktig erkjennelse.

Innlegget er skrevet av Erik Selle