Eric Ciaramella, -Donald Trump hater, demokrat og såkalt “varsler” er Adam Schiffs våpen i riksrettsfarsen

“Det virkelig alvorlige med Ciaramella er at han inngår i nok et fremstøt fra etterretningen på å felle Trump, denne gang med riksrett. Men som i tidligere tilfeller. Det er for mange løse tråder. Dernest er det alvorlig at CIA dekker over for Joe Bidens og sønnen Hunters korrupsjon som var massiv. Når riksrettsstøyen legger seg, vil disse fakta tre tydeligere frem. Don Trump jr tok onsdag bladet fra munnen og navnga varsleren som har anmeldt hans far. Resistance-medier, herunder NTB, skriver at avsløringen er brudd på regler for håndtering av varslere. Det er tøv. Det finnes ikke noe forbud mot å røpe en varsler,” melder nettsiden “document.no”

“Den eneste som ikke kan gjøre det er ombudet for e-tjenester. Andre kan gjøre det så mye de vil. Demokratene har all mulig interesse av å holde navnet skjult, da åpenhet vil avsløre at Ciaramella er medvirkende i forsøket på å avsette Trump og har vært det helt siden innsettelsen,” skriver Hans Rustad i Document.no. Artikkelen kan leses i sin helhet her: https://www.document.no/2019/11/06/eric-trump-outer-varsleren-eric-ciaramella/