Carter Conlon i Time Square Church: “Preparing for a Time of Suffering”

Gjøre seg rede til en tid for lidelser, er temaet for Carter Conlons tale. I sin tale trekker Conlon linjene tilbake til det budskapet David Wilkerson fikk om New York og de siste tider.