Er vi like foran utbruddet av tredje verdenskrig? Kaos, krig, terror og bråk i nyhetene

obama-golfTyrkia, Syria, Israel. Uro, terror og krig syntes å være det som er “normalen” i det som mange tror er bibelens jubelår. En supermakt er i ferd med å spilles ut på sidelinjen og Russland fremtrer stadig mer som den ledende verdensmakten som kontrollerer situasjonen. Det skulle ikke gå mange dager etter det store møtet i FN at USAs Barack Obama måtte se seg satt på sidelinjen er Russlands Vladimir Putin. Her er “Angel of Apocalypse” siste oppdateringer av hva som kan være profetisk nytt i oktober

https://www.youtube.com/watch?v=OGx-NAVCirQ