Er vi like foran utbruddet av tredje verdenskrig? Kaos, krig, terror og bråk i nyhetene

obama-golfTyrkia, Syria, Israel. Uro, terror og krig syntes å være det som er “normalen” i det som mange tror er bibelens jubelår. En supermakt er i ferd med å spilles ut på sidelinjen og Russland fremtrer stadig mer som den ledende verdensmakten som kontrollerer situasjonen. Det skulle ikke gå mange dager etter det store møtet i FN at USAs Barack Obama måtte se seg satt på sidelinjen er Russlands Vladimir Putin. Her er “Angel of Apocalypse” siste oppdateringer av hva som kan være profetisk nytt i oktober

 

Facebook Comments

1 tanke om “Er vi like foran utbruddet av tredje verdenskrig? Kaos, krig, terror og bråk i nyhetene

 1. ..mange tror er bibelens jubelår..
  —————————-
  Det er ikkje jubelåret i 2015.
  Jubelåret er frigjevingsåret og når det oppfyllest etter 6000 år vil Israel få tilbake landområda sine, slik Esekiel 47 beskriv det.
  Yom Kippur skal og falla slik 3 Mosebok 25 fortel det, i jubelåret.
  Me har passert datoane for dei jødiske festane i år.
  Om jubelåret var 2015 ville det neste verta 50 år framover i 2065.
  Enno er det 13 år til JUBELÅR nr 120 oppfyllest.
  http://trackingbibleprophecy.com/images/jubilees.gif
  ————————
  Antikrist vil snart stå fram som ein tuktestav mot nasjonen Israel, men og som ein som straffedom mot Israels fiendar .
  Utan nåde vil mange land få kjenna hans vreide.
  .
  .”då skal du syngja denne spottevisa om Babel-kongen:
  Sjå, no er det ute med valdsherren,
  no er det slutt på hans ville framferd!
  5 Herren har brote sund staven åt dei gudlause,
  styrarstaven åt tyrannane,
  6 som RÅKA FOLKESLAG I HARME
  og aldri heldt opp med å slå,
  som tvinga folket under seg i vreide
  og forfylgde dei utan miskunn.” Esaias 14

  For ei kort stund vil han innta tempelhøgda.

  “Det var du som tenkte med deg:
  «Til himmelen vil eg stiga opp;
  høgt over Guds stjerner
  reiser eg min kongsstol.
  Eg tek sete på TINGFJELLET LENGST I NORD.
  14 Eg vil stiga opp over dei høge skyer
  og GJERA MEG LIK DEN HØGSTE.»
  15 Nei, til dødsriket er du nedstøytt,
  lengst ned i den djupe hola.
  16 Dei som ser deg, stirer på deg,
  undrast og seier:
  «ER DETTE DEN MANNEN SOM SKOK JORDA
  og fekk kongerike til å skjelva,
  17 han som GJORDE VERDA TIL EI ØYDEMARK,
  LA BYAR I GRUS”…

  Me ser korleis hatet mot Israel no har tilteke. Knivstikking på sivile israelittar utan annan meining enn å skapa frykt er daglegdags.

  Gud sa i 5 Mosebok 28 dette under emnet forbanning.

  ” Byggjer du deg hus, får du ikkje bu i det, og plantar du ein vingard, får du ikkje ta han i bruk. 31 Oksen din skal slaktast medan du ser på, men du får ikkje eta av han. Eselet ditt skal røvast beint for augo dine og kjem aldri tilbake til deg. Småfeet ditt skal fiendane få, og ingen kjem deg til hjelp. 32 Sønene og døtrene dine skal gjevast til eit framandt folk, medan du ser på. Heile dagen skal du stira etter dei med lengsle, men handa di er maktlaus. 33 Eit folk du ikkje kjenner, skal eta opp det du har avla på jorda di, og det du har vunne med alt ditt strev. Dag etter dag skal du trælkast og trakkast ned…Mykje korn skal du så i åkeren, men lite skal du hausta inn; for grashoppene et det opp. 39 Vingardar skal du planta og dyrka, men vin får du korkje drikka eller lagra; for makken et opp druene. 40 Oliventre skal du ha i heile landet, men du får ikkje salva deg med olje; for frukta dett ned. 41 Søner og døtrer skal du få, men du skal missa dei; for dei må fara i fangenskap. 42 Alle trea dine og grøda på jorda di skal grashoppene ta. 43 Innflyttaren som bur hjå deg, skal nå høgare og høgare, medan du sig djupare og djupare. 44 Han skal låna ut til deg, men du har ingen ting å låna han. Han skal vera hovud og du hale.
  45 Alle desse forbanningane skal koma over deg…”
  ——————–
  Gud kjem til å reinsa folket slik Sakarja 13 seier.

  “Vakna, sverd, mot min hyrding,
  mot mannen som står meg nær,
  lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud.
  Slå hyrdingen, og lat sauene spreiast!
  Mot dei minste vil eg lyfta mi hand.
  8 I heile landet, lyder ordet frå Herren,
  skal to tredjepartar rydjast ut og døy,
  men ein tredjepart skal leivast.
  9 Denne tredjeparten lèt eg gå gjennom eld,
  eg reinsar han, som ein reinsar sølv,
  og prøver han, som ein prøver gull.
  Dei skal kalla på mitt namn,
  og eg vil høyra bøna deira og seia:
  «Dei er mitt folk,»
  og dei skal svara:
  «Herren er vår Gud.»

  Det vert ei hard tid for Israel, slik teksten fortel.
  Jakobs trengsel kallast det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *