Hvorfor vesten bør være aktsomme på hvilke muslimer vi tar inn i Europa og Amerika

skepsis-til-innvandringDen massive strømmen av flyktninger fra de mange konfliktene i Midtøsten, Afrika og fra muslimske land har i de siste månedene skapt kraftig debatt og enkelte røster tar til orde for å lukke grensene. Problemet med flyktninger fra Syria, Afghanistan og en rekke av de muslimske landene blir neppe mindre etter at Russland nylig iverksatte sin militæroperasjon i Syria. Selv om den unge eks-muslimens budskap primært er rettet til amerikanske kristne, så er hans budskap og advarsel også relevant for kristne i Europa og Norden som i disse dager oversvømmes av muslimske flyktninger drevet på flukt av en blodig krig, en krig vi i Europa og Amerika har bidratt til å starte, ved å oppfordre folkemassene i de ulike land til å starte et opprør mot sine herskere

Blant de titusener som nå kommer inn i Europa, vil det helt sikkert være en del trojanske hester, terrorister fra islamsk stat og andre terrorgrupper, forkledd som redde flyktninger. Våre myndigheter må ha vaktsomme øyne, og vi som troende må ikke la oss skremme. Lytt til den unge eksmuslimens budskap

https://www.youtube.com/watch?v=X7zhZmcwwLM