Er du rede for merket? Endetiden er over oss

Et mørke har senket seg over store deler av verden. Det globale vaksinasjonssystemet som også Norge er en del av, splitter nå folk fra folk og bror fra bror. Vaksinen er blitt som et sverd som kløyver Guds menighet i to, mellom de som har tatt og dem som ikke vil ta. Enten vi liker det eller ikke. Verden beveger seg hastig mot det apokalyptiske drama hvor de som er merket med Guds segl, vil møte motbør fra de som vil ta dyrets merke. Vaksinen slik den er i dag, er ikke dyrets merke, men vil på et eller annet punkt bli det “pharmakeia” som tvinger folk til å ta “merket”.

At dyrets merke er underveis og snart vil bli introdusert for oss alle er Bibelen tydelig på. Vaksinens plass i det hele? Pr i dag er vaksinen ikke dyrets merke, selv om mange tror og hevder dette nå. Det faktum at vaksinen i mange land også knyttes opp mot påbud, restriksjoner, nektelse av kjøp og salg og lignende får alarmklokkene til å ringe hos mange. Og det er lett å forstå for det bilde bibelen tegner av endetidens “dyr” er et system som med makt og tvang vil tvinge alle til å tilbe dyrets bilde og ta dyrets merke i pannen og høyre hånd. I vaksinen ser vi elementer av det diktatur som vi kan knytte opp mot dyrets merke og det system som vil legge seg til rette for Antikrist når han åpenbares for verden. Antikrists system dreier seg om kontroll på befolkningen, og vaksineringen dreier seg også om kontroll. Din vaksine-identiet er i ferd med å bli viktigere enn hva du er som menneske skapt i Guds bilde.

I en reklame fra en bank het det: “Hos oss er du mer enn et nummer” -men i systemet nå er vi alle redusert til nummer og i mange land er vaksinestatus nå det viktigste på hvordan du skal bli behandlet som menneske. Kjøp og salg, transport, og adgang til kirker, kinoer, teater, nattklubber osv knyttes opp i mot BEVISET på at du er vaksinert. Åpenbaringsbokens “dyr” vil undertvinge deg til å være en del av dyrets system, og det vil kuliminere i å innføre “dyrets merke” og tilbedelse av “dyrets bilde”. Vi ser i dag elementer av dette i form av vaksinetvang, informasjonskontroll, propaganda og vi ser at systemet taler med en stemme og et budskap. Daglig hamres det inn: Ta vaksinen, tredje dose er klar, ta del i dugnaden -og målet ser ut til å gjøre det så ubehagelig som bare mulig for dem av oss  som sier nei takk til denne type dugnad. Her i Norge har vi det forholdsvis enkelt, men likefullt, dersom vi ser utover på den vide verden, gjør de det nå langt mer ubehagelig for dem som ikke vil la seg vaksinere. Jeg tror vi alle kan se hva som er i enden av det spor verden nå kjører på: Agenda 2030, The Great Reset, Dyrets system, Antikrist og innføringen av dyrets merke og dyrets bilde, hvor alle lydige borgere følger den jordiske myndighet. For Guds folk er endemålet helt annerledes: Frelse fra vreden, bortrykkelse til himmelen, bryllup i himmelen og gjensyn med de hellige. I himmelen er det mange ting jeg lengter se,” synger Maranata stevnet i klippet

-Og selv om veien dit kan bli full av torner, fylt av trengsel, forfølgelse og plager er det likevel dit vi skal. La dyrene komme, la antikrist komme. la prøvelsene komme, la lidelsene komme -vi skal til himmelen -om vi så skal krype de siste kilometer som er igjen. Men midt i mørket er Kristus vårt håp, Han er vårt håp, Han er vår vei, Han er den som vil bære oss i liv og død. Blant kristne er det delte meninger når denne bortrykkelsen skal skje, før, under eller etter. Skriften sier i åpenbaringsbokens tjuende kapittel: “……og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. For å avslutte: Det er bedre å komme halshugd inne i himmelen eller å ha lemmer inklusiv hodet i behold -og måtte tåle den evige ild Skriften taler om.

I videoen under taler bibellærer William Thompson i Signs of the Last Days Ministries over temaet “Covid Green Pass & Tattoos In Society New System”

39 tanker om “Er du rede for merket? Endetiden er over oss

 1. At de uttallige onde skilles fra de meget få sanne kristne under et “merke” på “hånden og i pannen” betyr ganske enkelt at Åpenbaringsboken “er skrevet i tegn”. Pannen betyr sinnet, og hånden betyr gjerningene. De som har “dyrets merke” – som dere – er opptatte av denne verdens handlinger og tanker. Som eksempelvis politikk og falsk religion.

  Jehovah Gud og Kristus trenger ingen elektroniske dippedutter eller dingsbomser for å skille klinten fra hveten Det skal dere oppdage meget snart.

  shibboleth

  4
  5
 2. Du skriver: «At dyrets merke er underveis og snart vil bli introdusert for oss alle er Bibelen tydelig på»

  For alle?

  Hvor står det? For du mener vel ikke kap 13?

  • Sikkert “alle” utenom dem som er gått i grava. Ingen har garanti for å oppleve morgendagen.

  • Hannah. Termen jeg brukte “oss alle” må forståes universell. Dyrets merke vil bli introdusert for oss alle i den forstand at det vil rulles ut for alle verdens innbyggere. Alle nasjoner, stammer og tungemål vil oppleve utfordringen som dyrets merke vil utgjøre. Også “de hellige” (hagios) som er helliget hagiazō ved Jesu blod vil være på jorden når dette skjer.
   Om jeg/du som enkeltindivid er på jorden når dette skjer er selvfølgelig et åpent spørsmål. Noen av “oss” vil kanskje ha blitt ryddet av veien først eller blitt som de hensovende hellige. Når det gjelder bortrykkelsen og når den finner sted, er det tre hovedsyn i kristenheten. Før eller i eller etter trengselstiden. Jeg er tilbøyelig til å tro at de to første syn er mest sannsynlige, Jeg tror at menigheten er der både under det store frafall men også under Antikrists tilsynekomst. Paulus brev adresserer sitt brev til tessalonikernes menighet -til troens folk og ser ut til å understreke at først må frafallet komme og syndens menneske/fortapelsens sønn bli apokaluptō (avdekket/åpenbaret/synliggjort) Denne avdekkingen av den lovløse kan skje rett før eller litt inn i “den store trengsel”. At det er noen hellige som skal bli halshugd fordi de ikke tilber dyret, tilber hans bilde eller tar hans merke kommer frem av åpenbaringen 20,4.
   Det bildet jeg har av tiden fremover er at det vil bli vanskeligere og vanskeligere, mørkere og mørkere i verden, mens lyset og trøsten vil også bli sterkere. Jeg ser også for meg at vi vil bli stadig mer avhengige av Ham i alle ting. Vi har vært vant med at det alltid er mat på bordet, har tatt alt for en selvfølge slik at vi strengt tatt lett kan hoppe over “Gi oss i dag vårt daglige brød”. Jeg tror Kristus vil hente sitt folk som en befrier -en som frir oss ut av den vrede som vil ramme verden. Befrieren som henter sitt folk som lengter og venter og som klynger seg til ham.

  • Takk for svar Kjell. Vi ser nok litt ulikt på det. Men endel likt. Ja alle nasjoner vil oppleve utfordringene ang. dyrets merke. Takk og pris for det. De får sin sjanse alle sammen. Vi er ikke her. Det bli en stor skare som sier nei til antikrist og som blir halshugd og som vi får møte igjen. Tiden er inne nå idag til å omvende seg . Det blir en grusom tid for dem hvis ikke.

   Om vi forstår hvem antikrist er eller ei før bortrykkelsen, er noe jeg er svært lite opptatt av. Skal ikke ha noe med ham å gjøre , og vil ikke se ham.

   2 tess 2:7/8. Menigheten er det som holder igjen mener jeg. Når den er tatt bort kan antikrist åpenbare seg. Ikke før. Det står TATT. 1tess 5:17 blir vi RYKKET opp. Han kommer FOR oss. Etter 7 år kommer Han MED oss.

   Gleder meg bare til å se Jesus.

 3. Godt du tar med at det er flere syn på bortrykkelsen. Blir Søkelys et sted der bortrykkelse før trengsel blir forkynt uten motforestillinger er det takk og farvel til dette nettstedet. Vranglære er det nok av rundt i menigheter. Vi har derfor funnet oss et skikkelig gammeldags husfellesskap som bevarer læren klar og ren.

  3
  1
  • Randi, Søkelys har alltid nevnt de forskjellige endetidssyn. Det er helst mest om dette synet her etter hva jeg husker. Skulle jo ønske det var mer videoer om bortrykkelsen før trengsel, men greit nok, jeg finner dem selv.

   Så du ville takle det dårlig om kun sistnevnte syn hadde blitt tatt opp her? Jeg tror videoer av Gordon Tobiassen, Charles Hansen eller f.eks Grace to you sin YouTube kanal med John MacArthur sin kanal hadde beriket deg.

   Men under «Australia…» svarer du meg ikke ang. Qanon.

   Du skriver «så er det takk og farvel for meg» rett ovenfor her. Du er fri til å gå, men viktig at du blir. Savner kanskje litt mer vennlig tone fra deg, men jeg må også gå i meg selv. Både vi og andre trenger å minne oss selv om disse ord:

   Gal. 4, 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,

   Dette er hva som gjelder for oss kristne.

   Det har ingenting å si hva noen mener i noen videoer om endetidssyn. Vi må sjekke det opp mot Guds Ord selv.

   Hva er eneste måte å ikke bli forført? Jo, nesen ned i Bibelen. Grunne på Hans Ord. Det vet vi hva betyr.

   Den som er forført er forført. Med andre ord; man VET ikke at man er forført.

  • 03/10/2021, kl. 12:45 sa Randi:

   Bortrykkelsen må skje enten før eller midt i trengselen. Ikke etter. Skjer det etter trengselen har Jesus ingen å rykke opp i skyen da alle troende er drept av Dyret og Antikrist. Skjer opprykkelsen før eller midt i, vil de som blir igjen fortsatt få mulighet til å komme til tro, men må lide martyrdøden ved å ikke ta merket å tilbe dyret.

  • Ordet er jo veldig klart – bortrykkelsen er ett bilde på Lot og Noah – og begge slapp unna vreden – men ikke undertrykkelsen, forfølgelsen og hatet på plassene de bodde på.

 4. Jeg kan ikke huske å ha hørt forkynt at det er så viktig å forkynne “Vi kristne venter på Antikrist og dyrets merke”. Jeg har hørt forkynt, MANGE ganger, “Vi kristne venter på at Jesus skal komme i skyer og hente bruden”. Og at vi må være rede. Det er nå det som stemmer mest med skriftene.

  • Jesus kommer for å hente sin brud. Men er bruden klar for å hentes?
   Svaret er nei. Bruden skal først prøves og lutres i ilden for å bli som gull glødet i ild.
   Bibelen er tydelig
   Åp 13,7-8 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.
   Antikrist, dyrets merke, kristenforfølgelsen og alt det Bibelen forteller om er tegn på at forløsningen stunder til:
   Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.
   Nå er det jo selvfølgelig ikke sikkert at verken du eller jeg vil være i live når forløsningen kommer. Selv om vi er vant til å stå opp hver eneste morgen, har vi jo ingen garanti for at vi får noen morgendag.

   3
   1
  • Ja Birgir Hermansen.

   Jesus kommer snart. Vær rede.
   Jesus døde for oss.
   Jesus er eneste vei til Gud.
   Jesus er eneste Sannhet.
   Jesus ER Livet.
   This is not our home.
   En dag skal vi hjem til Ham.

   antikrist angår oss ikke
   Ikke dyrets merke heller.

   4
   2
  • En farlig forførende forkynnelse, som ikke forbereder kristne på hva vi skal gjennom før forløsningen. Vi skal gjennom trengselen, men ikke vreden(dommen)

   2
   2
 5. Helbredelsespredikant Svein Magne Pedersen er tydelig på at vaksinen ikke er dyrets merke. Det er godt å få bekreftet at artikkelforfatter deler samme syn. Det er sannelig ikke lett å vite hvem av hyrdene som er satt til å lede folket, vi skal lytte til. Jan Hanvold anbefaler alle å ta vaksinen, mens nevnte Pedersen advarer mot å ta “giftsprøyta”. Jeg har hatt stor tillit til Hanvold, men angående vaksinen finner jeg ikke fred til å ta den.

  • Ikke lytt til en eneste såkalt «hyrde» Les Guds Ord hver dag, og lytt til DHÅ, altså Jesus ånd. (Rom 8;9)

   Han er den eneste du trenger å lytte til, alt annet kan være opphav til forvirring. (Gal 5:10)

   Mvh RJ

   2
   1
  • Vi ser systemet, vi ser hva som ligger fremfor oss, men jeg klarer ikke å se at vaksinen nå er dyrets merke.
   Jeg ser jo at vaksinen skader mennesker, og jeg liker ikke den skjulte tvang som nå blir mer og mer synlig.

   Vi dyttes gradvis mot et samfunnssystem som krever blind underkastelse, som reduserer og fjerner vår frihet. Som krever Guds plass og lydighet. Gud skapte oss til å være frie mennesker.
   Derfor kunne Adam og Eva velge. Når vi kom til Kristus ble vi slaver av Jesus Kristus. Paulus omtaler seg som en Jesu Kristi “doulos” som bokstavlig betyr “slave” (Tit-1,1) og det å være en Jesu Kristi “doulos” er å være trællbundet til Ham og ikke til verdens system.

   Systemet/Verden/Dyret -krever stadig mer kontroll og vil på et punkt kreve total underkastelse av dette som Bibelen sier vil komme. Jeg tror at alt som skjer, alt fra vaksinepress, til en gryende vaksinetvang med medfølgende Covid-pass er noe systemet gradvis legger til rette for den kommende verdensdiktator. Vi ser hylsen eller kontrollsystemet Mr 666 vil anvende legge seg til rette, og vi ser elementer av “ingen kan kjøpe eller selge” ligger der i vaksinasjonskrav og ideen om vaksinepass som et “must”. Alt skjer for at verdens befolkning skal bli vant med å underordne seg systemet og være lydig.

   Svein Magne Pedersen og andre begrunner sin vaksinemotstand i dels og peke på at det er skadelig/kjente og ukjente bivirkninger -og dels i Guds løfter som “Jeg er Herren din lege”.
   Men uansett hva Paul Mills og andre sier, kan vaksinen ikke pr i dag være dyrets merke, da vi ennå ikke har fått åpenbaret noen Antikrist-skikkelse eller blitt tilbudt “dyrets bilde” og tilbe.

   Jeg ser jo at tingene begynner å legge seg til rette for det som komme skal, og den ånd som driver det frem er virksom. Jeg tror ting vil skje gradvis. Vi skal gradvis vendes til det som kommer.
   Tilvenning til “den nye normalen” er nøkkelen for myndighetene.
   Jo mer mennesker blir vant med å bøye seg, jo lettere vil det være å innføre noe vi for få år siden så som fullstendig uakseptabelt.

   Jeg vil vel tro at mange av oss merker at vi er i en prosess hvor vi presset til å godtar stadig mer og mer som er i strid med Guds ord. Paulus skrev at det skulle bli vanskelige tider, og jeg tror nok mange av oss kjenner på presset.
   Og vi vet at nedover stien ligger det mye smertelig men også mye godt. Det ligger trengsler og det ligger velsignelser. Det ligger forfølgelse men også trøst og utfrielse.
   Troens vei blir ikke nødvendigvis som vi forestilte oss. Men troens endemål er å se Ham ansikt til ansikt og å være der Han er. Han har gått for å berede et sted for oss, og vissheten om akkurat det bør kunne få oss til å løfte vår hoder i frimodig tillit.

   5
   2
  • RJ:
   I Guds ord står det at en skal lyde myndighetene, de er innsatt av Gud.
   Og det står ingen ting om vaksiner heller.

   2
   1
  • Jeg opplever heller ikke at disse vaksinene er Dyrets Merke – men sånn jeg har observert det – så virker det som folk åpner opp for noe åndelig, demonisk – inn i sitt liv – selv om de ikke i blir syke i første omgang. Men vaksinene strider mot dette ordet:

   16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
   17 Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.
   18 La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis!
   19 For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise i deres list.
   20 Og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, og vet at de er tomme.
   1Kor 3:16-20

   Det er verdens visdom å stole på noe så giftig som disse vaksinene – da er det bedre å være en “dåre” – eks. dr. Tenpenny som har studert vaksiner i 21 år, forteller om alt hva som kan skje når du får de, og at skadene ikke går å reverseres:

   https://www.korsfestet.com/450660840

   Alle som har nærkontakt med Himmelens Gud – og lever nær Ham og i Hans Ord – vil kjenne ufred med dette. Men også en god del ufrelste kjenner det samme. Viktig å være tro mot seg selv – i sitt innerste – der Herren bor!

  • Til Tore

   La meg først si at jeg ikke er ute etter en diskusjon om vaksiner eller ikke, men jeg lurer litt på hvordan du – og andre –
   kan vite at akkurat koronavaksinene “strider mot dette ordet”.

   Jeg skal innrømme at ditt ressonnement gir litt mer mening dersom det også gjelder alle andre vaksiner (influensa, meslinger. malaria, hpv, gulfeber, polio etc etc)?
   Men dersom det bare gjelder for koronavaksinene hadde det vært fint om du kunne utdype. De forskjellige koronavaksinene virker jo forskjellig. Hvilken fellesnevner er det i så fall som gjør at akkurat disse “strider mot dette ordet”?

 6. Artikkelen var/er veldig bra. Og slår fast at en sprøyte med vaksine, ett eller annet stoff,ikke er dyrets merke. Innen bedehusland, pinse og DFEF venter vi på Jesu gjenkomst før Antikrist kommer. Om den endetids forståelsen er korrekt vil framtiden vise. Den som er rede blir med om ikke endetids-forståelsen er helt riktig. Står navnet skrevet i livets bok, blir vi med.

 7. Når Faraos hær kom etter Israels folk , da åpnet Gud havet , når det så ut som alt håp var ute , da handlet Gud ! Så frykt ikke !!! Alt dom skjer nå er ett varsel om utfrielse for oss som setter vår litt til Jesus , men for dem som setter sin lit til seg selv og denne verden er det som skjer nå ett varsel om dom og død .

  Dersom bibelen skriver om alt dette som skal komme over verden og vi ser det skjer , skal vi ikke da varsle om det ? advare Om det ? For om mulig kunne få noen til å søke frelse i Jesus ?

  Jeg har min frelse og trygghet i Jesus , jeg klynger meg til han , men jeg skylder å advare alle jeg kan mot tiden vi alt er kommet i , derfor sier jeg klart og tydelig ta ikke vaksinen den er djevelens verk , men klyng deg til Jesus .

  Til dere som pusher vaksinen , dere er villfarne og går satans ærend , vend om mens dere enda kan .

  Til dere som har tatt vaksinen , jeg tror ikke håpet er ute , men vend dere mot Jesus , og forsett ikke med å følge denne verdens makt og myndigheter , litt nedover på vegen vil dette lede til dyrets merke .

  1
  1
 8. Søkelys har en god, oppklarende og edruelig artikkel.

  Kontroll Systemet er under utvikling. Jeg har lurt i mange år på hvordan Antikrist kan få makt over hele verden. Hvordan kunne han få makt i demokratiske land. USA frihetens land. Australia som man har sett på som friheten down under, men som nå er de verste til å undertrykke folk.

  Etter denne Pandemien, ser man at den totalitære ondskap har ligger latent i mennesker og “demokratiske” regjeringer. Bibelen sier at verden ligger i det onde.

  Det vi ser bør varsle store røde lamper hos kristne. Jeg har ingenting imot at folk vaksinerer seg. Det handler isolert sett ikke om vaksiner, men om kontrollsystemet i kjølevannet av dette. Det er lysende klart hvordan nå Antikrist systemet vil tre frem. Bare hundre ganger verre enn nå. Da handler det om livet, der du må velge tilbedelse av dyret eller Jesus Kristus.

  3
  1
  • Søkelys er nesten bare opptatt av denne vaksinen, og disse tvilsomme teoriene om at det er dyrets merke. Alt annet galskap som skker innen kristenheten som burde fått mer oppmerksomhet står det lite om.

  • Jeg er ikke særlig bevandret i Åpenbaringsboken, det er vel der Antikrist og dyret er omtalt. Jeg spør: Hva er dette “dyret” som folk angivelig skal tilbe? Som i gammeltestamentlig tid der jødene tilba en gullkalv…? Å “tilbe” menes vel å adlyde.

  • Otis:

   Åpenbaringen 13:13-14 sier: Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegnene som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne.

   Dyret, blir i følge disse versene en som utfører store tegn, til stor forundring for en hel verden som lar seg rive med.
   Som jeg har poengtert tidligere, så er det de store tegnene han utfører som gjør at menneskene villig bøyer seg for og tilber ham. Bare se hvordan folk samlet seg rundt Jesus da Han var her. Nå kommmer hele verden til å se det “live” igjennom dagens teknologi.

   Om du leser igjennom Åp 13, så vil du se der er 2 dyr som er omtalt. Det første er antikrist, mens det andre opererer som en slags “hellige ånd” hvor han gir ære til det første dyret: …Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyret (Åp 13:12)
   Den ekte Hellige Ånd vil alltid peke på Jesus og gi Ham ære, her får du antikrists “hellige ånds” virke.

   satan vil alltid kopiere Jesus, noe antikrist vil gjøre. De fleste bøyer seg for ham og tar imot merket han etter hvert innfører da de tror at dette er den store frelseren både igjennom tegn og under, men også en falsk oppstandelse, Åp. 13:3.

   Det står riktignok “dyret”, men det er grunn til å tro at det er snakk om et menneske som opererer i satans kraft. han vil kopiere Jesus, så det ligger i kortene at det blir et menneske, Hans tall er også et menneskets tall.
   Håper dette kunne hjelpe deg litt 🙂

   3
   1
  • Så hvorfor forstår ikke folk tiden vi lever i – helt garantert pga lunkenhet til troen – men også kunnskap:

   Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.
   Hos 4:6

 9. Det er tilnærmet uendelig mange teorier om hva som skal skje i endetiden. Grunnen er åpenbar. Synsing og ønsketenkning legger sterke føringer for hvordan Bibelen tolkes. Noe brukes for å sannsynliggjøre det man har valgt å tro og om det som ikke stemmer med dette sier man: “dette forstår vi ikke”. Slik kan man koke sammen alle mulige kombinasjoner av endetidskalendere. Alle videoene som legges ut illustrerer dette veldig tydelig. Og folk er så utrolig lette å manipulere.

  Noen tror Jesus kommer mange ganger, slik at de kan forklare de forskjellige tekstene ut fra hvilken gjennkomst det handler om. Fremstillingene blir mildt sagt komplekse. Darbyistene tror på en hemmlig opprykkelse før antikrist som en eller annen kvinne fikk et syn om for lenge siden. Dette synet inspirerte en svært tvilsom predikant som jeg ikke husker navnet på men det var Darby som markedførte teorien slik at den begynte å spre seg i visse miljøer. Den “klødde i øret” og fikk stadig større utbredelse. Men Bibelsk fundert var den ikke. Det trengte den heller ikke være side så få mennesker leser Bibelen på en systematisk og objektiv måte.

  Jeg har studert emne i mange år og kan ikke forstå at meningene spriker så voldsomt. Ser man alle bibelstedene i sammenheng blir mange sammenhenger ganske klare. Men det er lenge siden jeg sluttet å snakke om det. Folk blir bare sure.

  Et interessant utgangspunkt for å studere dette er et radioprogram som ligger på “bibelfokus.se”. Men bare som et nyttig utgangspunkt. Produsenten Jareteg jobber med it-systemer og forstår viktigheten av logikk, nøyaktighet og systemfiler. Det er ikke noe rom for synsing og spekulasjoner overhodet når man jobber med dette.

  Personlig synes jeg antikristspekulasjoner er mindre interessant. Det som virkelig betyr noe er alt det som skjer før han kommer. I praksis, har vi olje på lampene? Maner vi folk til omvendelse fra alle de syndene som får stadig større plass blandt kristne eller bidrar vi bare til enda mer splittelse?

  • Litt oppgitt : Du forteller ikke hva du selv mener : Opprykkelse før eller etter Trengselstiden ?

  • Hei Ture!
   Jeg har valgt å ikke mene så mye. Jeg tar i stedet Bibelen bokstavelig. Jeg velger å tro akkurat det som står og setter alle skriftstedene i sammenheng.

   Det jeg har erfart er at når folk først har bestemt seg for å mene noe så er alle argumenter helt bortkastet. Men hvis de leser seg opp på det som står i Bibelen selv så vil de kanskje få et nytt syn på ting. Hvis de virkelig ønsker å finne sannheten så vil Den Hellige Ånd gi dem innsikt. Hvis de er åpne for det.

   Men det ser ut som om en new-age-ånd påvirker kristne stadig mer. Folk opphøyer seg selv og gjør sine meninger til gudommelige sannheter. Selvopphøyelse og “gudommelig innsikt” er vel noe av det viktigste i new age-religionene.


 10. Se, jeg kommer snart, sier Herren. Jeg er med dere( troende) ALLE DAGER INNTIL VERDENS ENDE. De hensovede( troende) skal først oppstå og vI skal sammen med dem ryKkes opp i sky.
  For 2 år siden hadde vi vel ikke hørt om Covid eller alle disse forskjellige medikamenter som skal hjelpe de smittede.
  I løpet av denne tiden, opplever vi magne forskjellige oppfatninger og meninger om medisinering, spredning og dødsfall.
  Nå er det altså kommet dit hen, at de som ikke vil vaksinere seg, heller ikke trenger å komme tilbake på arbeid ??????
  Det forlanges dokumentasjon, grønt kort for å komme tilbake på jobb, og likeledes det samme om man skal inn på offentlige steder eller ut å reise.
  Hva vil neste steg bli fra myndighetene. For de må nok innse at det vil være mange som ikke vil ta denne vaksinen. Personlig tror jeg dette er veien til en registrering med å få innlagt denne chippen, som kan brukes til alt, alle helseopplysninger, nøkkel til arbeidsplass, betaling m.m.m. Regner med at de som leser dette, har hørt om Dyrets merke.
  Vi ser naturkatastrofer som herjer på kloden, trengselstider for millioner av mennesker, umoral, kriger og rykter om kriger for å nevne noe.
  Her i Norge kjenner vel de fleste av oss ikke til dette.
  MEN!!! Er vi forberedt, med alt vi har av jordisk gull og glans, fast arbeid, familie og venner, til å si NEI TIL DYRETS MERKE.
  Det er dette som ligger på mitt hjerte. Klare vi å se oss selv i den situasjonen. Tenker du på den dagen det skjer. Ps. Jeg tror ikke vi slipper unna trengselstiden.
  Vi kan ikke kjøpe eller selge. Ikke betale strøm, mat bensin, forsikringer, klær, huslån ……..osv.
  Dette er nok for mange ikke lystig lesestoff .
  Har lest i Matteus brev, om en trengselstid som aldri før har vært på jorden, og aldri mer skal komme.
  Det blir en spennende tid vi går i møte, hvor vi bare har tro for Guds løfte om han skal passe på oss inntil enden
  Kjære bror og søster i Kristus, PASS PÅ Å HA LAMPEN FULL MED OLJE.

  3
  1
  • Det er 2. gangen du skriver dette.

   Hvis du ikke blir med i opprykkelsen så er du garantert ikke forberedt til å si nei til merket.

   Det blir tøft.

   3
   3
 11. Antikrist og Dyret kan ikke tre frem så lenge Den Hellige Ånd er i verden hos de frelste. Guds ånd forhindrer Antikrist til å få all makt på jorden.
  I det øyeblikket Jesus rykker bort de frelste fra Jorden, blir også Gud ånd tatt bort, den Hellige Ånd som bor i hjertene til de frelste. Før Jesus kommer, lever vi i hedningenes tidsalder, gjennom ca 2000 år. I det øyeblikket Jesus kommer og løfter de frelste opp til himmelen, går verden inn i en ny tidsalder. Guds ånd er borte og i løpet av timer etter opprykkelsen, vil Dyret og Antikrist stå frem. Jeg tror de vil få overnaturlig makt. Som trollmenn. Systemet vil stå klart få timer etter at alle frelste er borte.

  3
  3
  • Finner ingen dekning for det i Bibelen. Det står derimot: Først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares.

  • Da må du lese Bibelen Jorunn.
   Og ikke bare vise til det ene verset.

   Jeg forsøker nå å forklare noe du kan grunne videre på, men må innrømme håpet mitt om at du er villig til å vurdere det er lite. Jeg savner litt mer glede og høflighet fra deg, men tar meg tid til å hjelpe selv om lysten må sies å ikke være så veldig stor… Det eneste du prater om nesten er trengsel og vrede. Du er jo kristen…og kaller oss forført uten å grunne på om du selv er forført??

   Apostasia (frafall) kan bety å dra bort, avgang, avreise, oppbrudd, flyttes bort. Mange er dem som mener at ordet opprykkelse eller borttagelse er det rette ordet. Alle oversettelser før King James oversette ordet med opprykkelse. Ved utgivelsen av King James i 1611 ble det ikke gitt noen forklaring hvorfor denne forandringen.
   Men det kan bety begge deler i følge Bibelen.

   Uansett frafallet er stort nå ,og hvor er brukbare menigheter/pastorer ? Og bortrykkelsen kan skje når som helst.

   Det er så mye jeg kunne skrevet om dette , men du får grunne videre. Men du må nok være villig til å høre på nye bibellærere. Tror neppe dette faller i god jord hos deg, det får bli hva det blir, jeg synes det tar tid det jeg skriver og har ikke lyst… men gjør det fordi jeg bryr meg om deg. Du er min søster i Herren, og trenger ikke engste deg for det du tror du skal oppleve.

   Vers 7 lenger nede, om den som holder igjen skal bli tatt bort. Merk deg ordet TATT. Vi blir tatt.

   Mange mener det er DHÅ, men det er det ikke. Millioner blir frelst de 7 år. Det står intet om at DHÅ drar med oss opp.

   Og vers 8 starter med «og DA skal den lovløse åpenbares».

   Mye av dette har jeg skrevet mange ganger. Men jeg ser nå liten vits. Og tror det er siste gang. Folk er arge og sure og hissige. Jeg gidder rett og slett ikke. Men oppriktig talt Jorunn, ønsker deg lykke til i alt og Guds rike velsignelse over deg. Vi sees jo snart.

   1
   1
 12. Noe som sikkert vil gjøre det lettere for antikrist er alle spekulasjonene og påstandene som skifter hele tiden. Hele tiden pekes det på nye “antikristbevis”. Men etter en stund, når disse blir mindre aktuelle, så må man finne nye “bevis”. Og de markedsføres gjerne som om det var i en tabloidavis. “Er du klar for dyrets merke”! Det er lett å tenke seg at de stadige spekulasjonene er som å blåse opp en slik storm som fikk Peter til å synke etter å ha gått på vannet. “Hvorfor tvilte du” sa Jesus. Kanskje burde Peter hatt blikket på Jesus i stedet for bølgene og stormen?

  Eller hva med å fokusere på det vi vet? Bibelen kobler dyrets merke til kjøp og salg og hvis folk virkelig hadde trodd på Guds Ord så hadde de aldri bidratt til utviklingen av en kontantløs økonomi. Men utrolig mange velger bort kontanter helt frivillig. Slik er de med på å legge til rette for det som mest sannsynlig vil gi antikrist så stor makt.

  Et vaksinesertifikat kan sikkert bli erstattet av dyrets merke men det kan bank-id, betalingskort og mye annet også. Hvorfor snakkes det nesten bare om vaksiner? Sjekk f. eks hvor mange barn under fem år som dør daglig og sammenlign dette tallet med anntall døde av vaksiner. Eller sjekk hvor mange som dør av selvforskylte livsstilsykdommer? Hvor mange barneliv ødelegges av foreldres alkoholbruk og omsorgssvikt?

  På direkte spørsmål sa Jesus: bli ikke ført vill. Han advarte ikke mot å ha “gått seg vill”. Det interessante er HVA som fører, eller HVORFOR folk blir ført vill. Jeg tror det handler om allt det som gjøres til “bibelske sannheter” selv om det ikke kan kobles til noe som står i Bibelen. Etter en stund kan slike “sannheter” bli så “bibelske” at folk legger mer vekt på disse enn det som faktisk står i Bibelen. Og da kan disse legges til grunn for enda flere “sannheter”. Knapt noe annet illustrerer dette bedre enn alle endetidsspekulasjonene.

  8
  2
  • Problemet i dag – i forhold til da jeg var nyfrelst i 1988 – er at det ikke finnes noen tro – ingen forventninger om Jesu gjenkomst – ingen prat om å holde olje på kanna – og gå ned på knærne og rope til Gud for vekkelse – vi har blitt lunkne kristne – og det passer godt på den ene menigheten i Åpenbaringsboken – hvor Herren sier at han vil spy oss ut av sin munn.

   Og bare det at vi ikke lengre tar ting på alvor – og faller inn i falske ideologier – og tar lett på frelsen og Jesus – og ikke minst skaper en annen Jesus, enn hva Bibelen beskriver – er ett tegn akkurat at vi er i den ytterste enden – vi har ikke så mye tid igjen.

   Gud har sendt de store tegnene – blodmåner, kalte vi det – og tegnet i Jomfruen – at de kristne ikke akter på det – får bli deres eget ansvar – men tiden er nå veldig nær, og mange kristne har kastet ut oljen – og er ikke rede! Det gjør at jeg blir veldig lei meg – fordi Jesus undret i Lukas 18 om det var noen tro når han kom tilbake – og troen han snakker om – er enken som aldri ga opp – hun hadde behov – og ga aldri opp før hun fikk sin rett – det er ikke mange kristne jeg vet om som er sånn nå. Så frafallet er her – og vi tar ingenting på alvor!

Det er stengt for kommentarer.