Herrens voldelige og aggressive predikanter -sjekk ut videoen

Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, pastor-sparker-syk-i magengjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet.
Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom.(1Tim 3:2-6) og Tit 1:6-9: En eldste må være ulastelig, han må være én kvinnes mann og ha troende barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsetsighet. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. (foto av “biskop” Daniel Obinim som angivelig helbreder en syk gravid kvinne ved å “sparke” henne i magen)

Bibelen stiller visse krav til dem som skal være tilsynsmenn, forstandere/pastorer eller eldste i en menighet. Det finnes altså noe en pastor/forstander skal være og noe han ikke skal være, og allerede her ser vi at Skriften utelukker kvinner til denne posisjonen. Kvinner kan ha mange oppgaver i Guds rike, men i følge Skriftene alene prinsippet er stillingen som tilsynsmann og eldste forbeholdt menn. Herunder også forstandere eller pastorer. Å være en mann av Gud i tiden krever ikke nødvendigvis en eksamen fra det teologiske fakultetet eller teologi studiet. Det aller aller viktigste er å være kalt av Gud til tjenesten, og rundt forbi i norske menigheter finnes det hundrevis av menn og kvinner som opererer uten å være kalt av Gud. Om tilsynsmenn eller forstandere (pastorer) sier Guds Ord dette: Han må være uklanderlig som også kan skrivers slik: “som en det ikke er noe å utsette på.” Videre: -Han må være en kvinnes mann, noe som betyr at han ikke kan være skilt og gift på nytt igjen. Videre slås det  fast: “edruelig som betyr å være  avholdende fra alkohol eller nøktern og  måteholden. Men Guds ord sier mye mer: Han må være sindig, verdig, gjestfri og dyktig til å lære andre. Han må heller ikke være drikkfeldig eller voldsom bønn-for-nasjonenmen mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Fruktene av et hellig liv vil vi se i form av lydige barn og at han styrer sitt hus godt. Videre sier skriften “ulastelig” om hans karakter, -og hans barn må være  troende som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsetsighet. Og Skriften fortsetter: “For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot.”

I opposisjon til Gud

I Kristi legeme i dag opererer det mange ulver, falske lærere og falske profeter som ikke har mandat eller kall fra Gud Fader til å stå i tjenesten. I tillegg har vi en bråte prester og biskoper i en frafallen folkekirke som har skjøvet til side både tanken om Guds kall og
også Guds klare ord som fordømmer homofil praksis.pastor-hubert-armstrong I tillegg har vi nå en rekke arrogante pastorer og hyrder som både i forkynnelse og eget liv fremmer holdninger som står i kontrast til Herrens. (foto av pastor Hubert Armstrong som deljer til et kvinnelig medlem av forsamlingen etter først å ha blitt slått av kvinnen) Videoen under er et godt eksempel på forkynnere i Kristi legeme som presenterer et falsk budskap i en falsk og grådig ånd.  Enkelte har en voldelig helbredelses-praksis hvor forkynneren presser foten av all kraft paul-crouchinn i magen på en syk og gravid kvinne. Andre igjen praktiserer såkalt “slain in the spirit” ideologi som mange mener er demonisk. Andre pastorer i religiøs transe kaster sko eller andre ting mot dukker som symboliserer djevelen. Andre igjen kommer frem og slår dukkene med ei krykke og djevelen er åpenbart beseiret når dukkene faller i gulvet. TBN grunnlegger Paul Crouch  truer alle kritikere og dem som påpeker falsk lære at Gud eller han selv vil skyte deg. Jeg tåler ikke dem som er opptatt av doktriner og kritiserer feil lære,” sa avdøde Paul Crouch i en ånd neppe preget av Gud hellighet og omsorg. “Dere som kritiserer Kenneth Copeland eller pappa Hagin, kom dere vekk, jeg vil ikke se deres stygge tryne,” var Crouch budskap på tv til alle dem som kritiserer falskhet og falske doktriner i trosbevegelsen.  Også Benny Hinn hadde samme holdning når han forbanner dem som kritiserer hans lære. Hinn ønsket å finne et bibelvers som støttet ham i å drepe dem. ete-rotter-slangerEn annen pastor får forsamlingen til å ete gress og drikke bensin for så å gå inn i en form for transe fremkalt av hypnose eller andre åndelige teknikker. En annen pastor, “profet” Penuel Mnguni får sine tilhørere til å ete levende slanger eller rotter. Deler av kristenheten er nå så langt ut å kjøre at det knapt finnes ord. Mange pastorer, profeter og apostler gjør nå alt annet enn hva de er kalt til å gjøre, nemlig å forkynne Herrens veier, peke på Jesu død og oppstandelse og advare verden om den dommen som vil komme over verden. Galskapen vi ser blant enkelte innenfor den kristne kirke er nå slik at vi bare må måpe, og be om at Gud reiser opp trofaste vitner med karakter og integritet til å modig forkynne upopulære budskapet om synd, dom og nåde. Sjekk ut videoen nedenfor om de ti mest aggressive, voldelige og gale pastorene som vilt og uhemmet får herje under dekke av Jesu navn.  Blir du sjokkert eller må du le? Galskapen er nå i ferd med å bli komplett. Si gjerne din mening…og vekter…hvor langt på natt?

https://www.youtube.com/watch?v=fuH0B3ouw98
5 tanker om “Herrens voldelige og aggressive predikanter -sjekk ut videoen

  1. Ærlig talt, alle kan jo se at dette er galskap!
    Hvorfor ikke heller ha søkelys på positive og oppbyggelige ting??

  2. Disse sjarlatanene lever i sus og dus nettopp fordi de støttes av mennesker som ikke ser galskapen. Jeg slutter aldri å forundre meg over hvor dumme folk kan være.

Det er stengt for kommentarer.