Endetiden er over oss!

Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det fiske-dødingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. (Hos 4,1-3)  -Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne,  og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.  Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti. (Åp 13,15-18)  Og der ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der ble gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. (Åp 13,7)

3 tanker om “Endetiden er over oss!

  1. dyrets merke ,er vel det i bibelen som det har blitt spekulert på mest ,både innenfor og utenfor kirken.Og synspunktene er mange..Og vi har vell ikke helt svaret..Det jeg kan se ,så langt jeg til nå kan forstå ,er at det handler om Guds hellige lov ,eller ikke..For de som IKKE tar Guds merket ,og dermed er avskåret fra å kjøpe og å selge ,er de som har hele Guds LOV (de ti bud) skrevet i sine hjerter…Etter at tre engler i k.14 som følger tett på hverandre ROPER ut ,der den tredje engelen advarer mot dyrets tilbedelse og merke ,så får vi i se i v.12 dem som beskrives å ikke tilber dyret…v12.Her er de helliges tålmodighet ,de som holder seg til Guds BUD (lov) og Jesu tro….Aldså i det hele handler det om LOVEN,de ti bud .(i våre hjerter). Og da kan man videre tenke,.på skriftsteder som sier..Han(antikrist) skal tenke på å forandre tider og lov…Og vi vet at guds lov er endret ,av en kirkemakt som sier seg å ha retten til det.(trenger ikke ytre de her )..Og hva vil antikrist (første dyr fra jorden) få gjennom med det andre dyr fra havet..For åp.k.13 forteller nettopp at de skal samarbeide….Ok .En mikroship ,vil lede til menneselig kontroll ,avskåring fra kjøp og salg osv ,og endog fysisk død ,men det kan ikke gjøre mere…Så jeg tenker at her er det en mye typere sannhet..Dem som har guds lov i sine hjerter ,og de som ikke har det..Dette er en tid hvor flokken blir delt…Og konsekvensen av frafall fra Guds lov,er kjærlighet til verden og til antikrists såkalte beskytelse..Først hjertefrafall,og åndelig død..Så handling i tro på menneskeguden(antikrist) De sanne troende ,vil lide ,bli forfulgt hånet, og avskåret fra samfunnet ,men de har Guds beskyttelse over seg i denne grusomme tiden,hvor antikrist blir verdens frelser ,til beskyttelse og svar på verdens terror , og galskap som råder ..Lite tenker de på at Guds suverenitet har kontrollen.Og at Guds dom snart vil bli fullbyrdet ,ved Jesu komme for å hente sin prøvede brud ,og dommen over jorden slår ned all ugudelighet…. Dyrets merke ,viser i all sin tydelighet ,at den tiden vil det vise seg hvem som er sanne troende og står prøven ,og de som er ikke er det ..Flokken blir delt..Ugresset skilles fra hveten..Og Guds sigd går over jorden…Ikke et budskap som klør i øret ,på den tiden nei..men sann omvendelse..Og sanne omvente vil ikke kompromisse med guds lov..som v.12 sier at de ikke gjør..Og ropet lyder fremover fra mennesker ,(i form av engler i k.14.) vend om til gud i sannhet (gå ut av babylon) og ta ikke dyrets merke (men vær en sann troende ,som ser dette.)

  2. jeg skrev litt feil…..
    De som IKKE tar Dyrets merke..det er de som blir avskåret fra å kjøpe og å selge.Det er de som er de sanne troende…Det er de som har guds lov skrevet i sine hjerter ,De som tar dyrets merke ,vil være frafalne og ikke troende ,og vil dermed gladelig motta en menneskelig frelser (antikrist) som vil være løsning på deres kjødelige behov ,når kriser rammer.

Det er stengt for kommentarer.