Elektronisk stemme-tellings-software skal ha forbyttet Trump stemmer og registrert dem på Joe Biden

En software feil med utstyr som brukes til stemme-telling skal ha forvekslet Trump stemmer og registrert dem som Biden stemmer. Den samme software leverandøren skal ha levert stemme-tellings utstyr til flere delstater. Dette kan bety at Trump stemmer kan ha falt i lomma på Biden på grunn av denne software feilen, melder Pandemic War Room i sin livesending fredag. Dette er noe det vil bli sett grundig på,” av Trumps ekspertteam som målrettet jobber for å avdekke det som mange hevder er et omfattende stemmejuks.