Egyptisk media: Våpenhvile mellom Israel og islamsk hellig krig er inngått

Israel og islamsk hellig krig skal ha inngått en våpenhvile. Det skal være Egypt som har fremforhandlet en avtale som skal gjøre slutt på denne runden av konflikt. I følge egyptiske medier skal en våpenhvile allerede vært godtatt av partene.