E24: Elkjøp nedbemanner -ansatte sies opp og butikker legges ned

Elkjøp KristiansandElektronikkgiganten varsler at personalkostnadene skal reduseres med anslagsvis 12 prosent. Dette som en følge av fallende salg, økende varelager, skriver E24.no  Norsk økonomi er på vei inn i resesjon og årsaken er innelysende. Økende renter, høyere strømpriser, fortsatt høy inflasjon har redusert folks kjøpekraft. En stadig større andel av inntektene går nå til det mest nødvendige. Noe som betyr at stadig flere blir tvunget til å prioritere bort kjøp av elektronikk og ikke essensielle varer. Fra februar vil prisene på dagligvarer gjøre et nytt hopp oppover, noe som igjen vil gjøre dypere innhogg i folks kjøpekraft.

Hvor mange arbeidsplasser som blir berørt og hvor mange butikker som vil bli lagt ned er ennå uklart. Men noen av de som i dag  jobber i Elkjøp vil måtte dele skjebne med andre som har mistet jobbene sine som en følge av den økonomiske nedgangstiden Norge og Europa befinner seg i. Dette blir nok heller ikke siste gang vi kan lese om nedskjæringer og stillingskutt i norsk næringsliv i ukene og månedene som ligger fremfor oss. De økende kostnadene til det mest nødvendige vil tvinge mange til helt nye handlingsmønstre. Folk vil utsette kjøpe av flatskjermer, nye mobiltelefoner og ligende og noen vil også skjære ned på restaurant og uteliv. De økende utgiftene folk flest opplever til strøm, renter, dagligvarer osv vil få konsekvenser for mange arbeidsplasser i Norge. Mange har nå brukt opp det de eventuelt sparte under pandemien, mens andre igjen har makset kredittkortet. Den sure konsekvens blir at folk må forsake noe. Et tøft og vanskelig år ligger foran oss. “Nå er det vanlige folks tur!”