Dr Michael Brown: “Jeg håper Benny Hinn`s omvendelse fra penge-evangeliet er ekte” -sår tvil om Benny Hinns omvendelse

Dr Michael Brown i “in the line of fire” har fått med seg at Benny Hinn skal ha vendt seg bort fra velstandsevangeliet. Hvorvidt omvendelsen er ekte, er et spørsmål dr Brown ikke vil ta stilling til. Imidlertid har Michael Brown som omtaler velstands-evangeliet som “søppel” tidligere forsøkt å formane Benny Hinn til å ta et opptgjør med den falske teologien som en rekke representanter for trosbevegelsen forfekter. Blant de mest ekstreme lykkejegere som i dag opererer i Kristi legeme er menn som Peter Popof, Dionny Baez og Guillermo Maldonado som er en hyppig gjest på tv kanaler som fremmer velstands-evangeliet

Dr Michael Brown forsøker i sin siste video å besvare enkelte spørsmål som er blitt stilt i forbindelse med Benny Hinn`s angivelige omvendelse fra penge og velstands-evangeliet

I videoen under stiller You Tube profilen “Preaching Donkey” en rekke spørsmål ved Benny Hinns omvendelse fra velstands-evangeliet og viser til at Benny Hinn har gjort det samme tidligere. Sjekk ut  Preaching Donkey vurdering av Hills omvendelse

https://www.youtube.com/watch?v=37Owi0DDCkA&pbjreload=10

Én tanke om “Dr Michael Brown: “Jeg håper Benny Hinn`s omvendelse fra penge-evangeliet er ekte” -sår tvil om Benny Hinns omvendelse

  1. Om du blir dratt under av en stor bølge , da må du ikke kjempe imot, men krølle deg sammen, holde deg mest mulig rolig og vente til energien går ut av bølgen.

    Det gjør meg vred og se dem som forkynner lykke kristendom og skor seg på det, jeg kan kjenne i min ånd at Gud kommer etter dem.

    Bøy dere mens dere enda har en sjanse og kjemp ikke imot.

    2
    1

Det er stengt for kommentarer.