Dr Michael Brown: Black Lives Matter organisasjonen er antisemittisk og motstander av konservative kristne verdier

Dr Michael Brown advarer kristne mot Black Lives Matter bevegelsen og peker på at den er grunnleggende homovennlig og antisemittisk.

Stadig flere kristne røster advarer nå mot Black Lives Matter bevegelsen og ideologien som ligger bak. Som kjent advarte undertegnede tidlig mot de krefter som kontrollere både Antifa og Black Lives Matter bevegelsen, og ble møtt med kritikk, hån, spott og rasisme beskyldninger fra enkelte av dem som etterlot kommentarer i Søkelys. I førstningen var flere amerikanske kristenledere støttende til bevegelsen, og en som underkastet seg Antifa og Black Lives Matter var Joel Osteen som var rask til å knele for bevegelsen og underkaste seg. Imidlertid ble det stadig flere kristenledere og pastorer som kunne gjenkjenne den antisemittiske og antikristelige ånd som står bak Black Lives Matter -og en som nå advarer kristne mot å stille seg sammen med, eller støtte denne marxistiske organisasjonen er Dr Michael Brown

“Pastor” eller motivasjons-coach Joel Osteen er blant de religiøse ledere som blint lot seg besnære av den antisemittiske Black lives Matter organisasjonen. Her er “pastor” Osteen avbildet fra en Black lives Matter marsj i Houston.

“Vi har lenge klart og tydelig advart om at Black Lives Matter organisasjonen er antisemittisk, at den står sterkt mot konservative bibelske verdier og at den pusher frem marxistisk agenda. Hvis du er en bibeltroende, konservativ kristen vil du seperere deg fra organisasjonen. Du vil absolutt seperere deg fra Black Lives Matter organisasjonen, men likevel være tydelig på at “svarte liv betyr noe” -men bryt med organisasjonen. Den er ikke noe du ønsker å være en del av, og det er bare et tidsspørsmål før organisasjonen vil vende seg mot deg,” dersom du selv ikke er antisemittisk og homovennlig, vil de vende seg mot deg,” sier Dr Brown i sitt budskap. Dette er fra en Black Lives Matter marsj i Washington og jeg vil at du skal lytte til hva som ropes ut,” sier Brown videre. (Fra Black Lives Matter marsjen kan man høre anti.israelske slagord og det er tydelig støtte til palestinerne og den antijødiske agenda) Røttene til Black Lives Matter bevegelsen er antisemittiske, støtte til boikott Israel bevegelsen, fiendtlige til Israel og veldig pro-palestinske,” sier Dr Brown videre. Hør Dr Michael Browns klare og tydelige advarsel mot å ha noe med denne antisemittiske (og antikristelige) bevegelsen å gjøre. En som lot seg besnære til å knele for ideologen var den politisk og religiøst korrekte Joel Osteen -som raskt hoppet på denne destruktive bevegelsen..

En krigssone etter Black Lives Matter opptøyene

Tekst: Kjell Andersen Søkelys

Black Lives Matter -og dets frukter er et opprør mot Guds ordning

3 tanker om “Dr Michael Brown: Black Lives Matter organisasjonen er antisemittisk og motstander av konservative kristne verdier

 1. 100 prosent enig med Dr Brown i dette.
  Black Lives og alle liv betyr noe, men aktivt ta del med noe i regi av denne antisemittiske og kristendomsfiendtlige organsasjonen er i strid med Guds vilje.
  Litt for mange “kristne” i Norge sover i politisk korrekthet, ikke rart at evangeliet i Norge er kraftløs og svakt. Den Gud jeg tror på velsigner ikke mennesker som er politisk korrekte. Politisk korrekthet er i realiteten død fisk som følger strømmen.
  Måtte Guds menighet her i Norge lytte til de røster som Gud har reist opp.
  Kristne skal ikke skikke seg lik denne verden. Dette betyr å avvike fra verdens veier og ideer i alle spørsmål.
  Etter å ha sett endel videoer fra Black Lives Matter opptøyene og ødeleggelsene forstår vi at denne bevegelsen er fra satan og han som er Guds motstander.
  Vi trenger stolte hvite mennesker som står opp og ikke skammer seg over den hudfargen Gud har gitt oss.
  Vi trenger kristne som har ristet av seg politisk korrekthet og som har et hjerte som lytter til hva Ånden sier til menigheten.
  Som kristne må vi som Dr Brown sier bli separert fra mørkets gjerninger og mørkets agenda.
  La Fuglesteg og Knut og Agot rase. Ingen av dem kjenner Guds ord og Guds kraft.
  Herlig befriende må det være å slippe disse ugudelige røstene.

 2. 03/07/2020, kl. 22:55 sa Bjørn:

  Litt for mange “kristne” i Norge sover i politisk korrekthet, ikke rart at evangeliet i Norge er kraftløs og svakt.
  ___________

  Antagelig en illustrerende beskrivelse.

  For en som betrakter alt utenifra så kan det være vanskelig å få øye på noen i det hele tatt som tar det som står i Bibelen bokstavelig. Finnes det?

  Jeg ville gjette på at det absolutt største problemet, selve elefanten i rommet, må være at nesten alle unnlater å ta klart avstand fra “akseptert” ubibelsk lære hvis den bare blir vanlig nok. Sannsynligvis er dette den klart viktigste drivkraften i avkristningen.

  Et godt eksempel er oppslagene om Torps brev. Jeg måtte sjekke opp litt om ham. Det som burde vært langt viktigere å skrive om er f. eks Torps helt åpenbare vranglære og at ingen i følge Bibelen må ha noe med han å gjøre i det hele tatt. Han skal ha status som en ikke-kristen.

  Ganske mange store vekkelser begynt vel med at noen nettopp har tatt et oppgjør med liberale holdninger til vranglære. Dette var vel grunnen til at fariseerne fikk Jesus korsfestet?

 3. De fleste kristne idag er liberale som flyter med strømmen og ikke skjønner seg på tider og stunder. Hadde det blir et absolutt krav om at ta dyrets merke idag, og at en da ikke ville kunne kjøpe og selge og miste jobben, ville de fleste kristne gjort dette.

Det er stengt for kommentarer.