Christensen og Unibuss: Nemdmøtet i diskrimineringsnemda fremskyndet til 20 august og Unibuss har bedt om muntlige forhandlinger

Blogger Jan Kåre Christensen er fortiden sykemeldt fra jobben og den 20 august vil hans klage til diskrimineringsnemda på sin egen arbeidsgiver bli behandlet

Blogger og bussjåfør Jan Kåre Christensen anklager om å bli utsatt for religiøs diskriminering av sin arbeidsgiver, Unibuss -vil bli behandlet i et nemdmøte den 20 august. Opprinnelig skulle møtet ha vært den 25 august, men på grunn av stor saksmengde vil Diskrimineringsnemda avholde to nemdmøter i august. Unibuss som også har bestridt Christensens sykemelding og nekter å utbetale sykepenger fordi de mener at Christensen ikke er syk, har satt frem krav om muntlig forhandling og partene er derfor innkalt til muntlige forhandlinger som sammen med de skriftlige bemerkningene vil danne grunnlag for hvorvidt nemda vil konkludere med om Christensen er utsatt for diskriminering på grunn av religiøs tro.

Unibuss avviser at de har utsatt Christensen for diskriminering på grunn av hans kristne livssyn og mener at saken er en helt ordinær personalsak på bakgrunn av kundeklager om høylytt spilling av kristne radioprogram. Christensen på sin side hever at han ikke spiller på høyt volum og mener at kundene har kommet med fabrikerte klager på grunn av motstand mot kristendom. Christensen hevder videre at muslimer som er ansatt av Unibuss spiller muslimsk musikk og muslimske program på høyere volum enn det han gjør, -uten at Unibuss reagerer. Christensen har i forbindelse med den påståtte diskrimineringen satt frem krav om 200 000 kroner i erstatning. Beløpet virker kunstig høyt. Hvorvidt Christensen velger å ta del i den muntlige forhandlingen er uklart. “Parter som er innkalt til møte i Diskrimineringsnemnda har ikke plikt til å møte. Vi oppfordrer dere likevel sterkt til å møte. Det er satt av totalt 20 minutter til de muntlige forhandlingene. Innledningsvis legger partene frem sine hovedsynspunkter. Deretter stiller nemnda spørsmål til partene. De muntlige forhandlingene avsluttes med at partene får anledning til å gi avsluttende kommentarer. Det blir ikke lagt opp til at partene skal kunne stille spørsmål til nemnda eller hverandre i nemndsmøtet,” står det skrevet i innkallingsskrivet Christensen har fått.

Kjell Andersen: Usikkert utfall

Også Korsets Seier som er eid av avisen Dagen har omtalt Christensens konflikt med Unibuss.

Christensen som selv tror på “full seier i Jesu navn” mener seg å ha gode muligheter til å vinne frem. Imidlertid er det på langt nær sikkert at Diskriminerings-nemda vil gi Christensen medhold i saken. Christensens arbeidsgiver Unibuss bestrider fullstendig at de har utsatt Christensen for religiøs diskriminering og viser til at de har ansatte med forskjellig etnisk bakgrunn og religiøs tro. For Unibuss er dette bare en vanlig personalsak hvor de som arbeidsgiver lytter til sine brukere og tar kundeklager på alvor. I tillegg til kundeklagene på høylytt spilling av religiøse program på bussens radio har Christensens arbeidsgiver gitt han flere advarsler for andre mindre forhold, blant annet feil skobruk, bruk av Unibuss vaskeanlegg til å vaske sin egen privatbil og noen få tilfeller av skjødeløs parkering av bussen. Summen av alle forseelser har ført til at Christensen har fått flere tjenestepåtaler og trussel om oppsigelse. Å ta stilling til hvorvidt Christensen har spilt radio på for høyt volum er vanskelig å si noe om siden vi ikke var vitner til forseelsene. På rent generelt grunnlag bør det vel være slik i et service-yrke at man så langt det er mulig forsøker å gjøre kundene fornøyd. Kundeklager er noe ethvert selskap vil måtte ta på alvor. Etter vårt syn er utfallet i denne saken helt åpent, og Christensen har ingen garanti for at hans klage til diskrimineringsnemda vil føre frem. Hans økonomiske erstatningskrav på 200 000 kroner virker overdimensjonert i forhold til det som er vanlig.. I forarbeidene til loven (Prop. 80 L. s.106) er det antydet at oppreisningsbeløp bør ligge mellom 20-80 000 kroner,” gjengis det i skrivet Søkelys har mottatt. Selv om utfallet i denne saken er helt åpent ser vi ikke bort fra at Christensen kan komme til å tape saken. Plassen for kristne ytringer i det offentlige rom blir stadig mindre og mindre. Den kristne forkynnelsen skal helst drives ut av skole, kirke og samfunn og trenden er å privatisere kristen tro slik at den gjemmes bak kirkens eller privatrommets fire vegger.

Én tanke om “Christensen og Unibuss: Nemdmøtet i diskrimineringsnemda fremskyndet til 20 august og Unibuss har bedt om muntlige forhandlinger

 1. Angående at jeg har spilt på radio før, og er blitt veiledet har aldri skjedd.

  Det står i ditt skriv ifra 2016 omtalt følgende:
  04.02.16: Også denne kundeklagen har Christensen opplevd var tatt opp og sjekket ut. Om selve hendelsen forklarer han at han pleier å høre på P1, og da er det en andakt som også går på radioen. Han kan ikke huske at det var noen kritikk av andre religioner, eller at han sa at han bestemte, men han kan huske at det var en passasjer som ønsket at han skulle bytte radiokanal. Christensen oppgir at han som regel strekker seg veldig langt for passasjerenes skyld, men lyden fra radioen når ikke særlig langt, og han synes ikke han har gjort noe svært klanderverdig ved dette tilfellet.

  Dette skriver Unibuss i tjenestepåtalen:
  04.02.2016 Møte med fører angående kundeklage fra 12.1.16. Kunden melder om andakt/misjonering og kritikk av andre religioner avspilt i bussens radio. Kunden klagde til fører, men fikk beskjed om at «her er det jeg som bestemmer»

  Dette var første gang det ble nevnt angående radiobruk. Men da var dette et av flere forhold som Unibuss påpekte. Ikke som direkte negativt, men jeg fikk tjenestepåtale da også siden de gir dette til meg ved hver korsvei.

  Det ble ikke gitt noen form for videre opplæring i hvor høyt det var lov å spille radio.
  Før det i fjor kom frem til at jeg fikk enda en tjenestepåtale for å spille kristen radio.

  Vil nevne et forhold som jeg har tenkt på.
  Det er at det er vel kun det siste året vi har hatt DAB radio?
  Før det hadde vi FM radio montert i bussen.
  Jeg tror at for det har kommet flere klager på radiospillingen min, dette er min personlige mening.
  Det er at DAB radio gir langt klarer lyd, og derfor flere klager.

  Jeg har aldri spilt høy lyd, men p.g.a. DAB radio er det lettere for disse kristendomsmislikerne som klager. At de har oppfanget radiobruken min.
  Med andre ord, jeg spiller ikke høyere enn før.
  Det er rett og slett at radioen nå er klarere og tydeligere p.g.a. DAB radio gir klarer lyd enn FM radio?

  Presisere igjen, jeg har aldri spilt høy lyd.
  Men radioen er nå bedre enn før, det tror jeg er grunnen for det er blitt flere klager enn før?
  At jeg har flere negative forhold enn andre sjåfører, tror jeg ikke.
  Jeg kjører buss forbilledlig, at Unibuss ikke har fått med seg det vitner om at de har en agenda. Det er kun å finne feil på meg, ikke være objektive og redelige!

  4
  2

Det er stengt for kommentarer.