Dr Mary Stewart Relfe bommet på timingen -vi er på vei mot det pengeløse samfunn

pengeløse-samfunnDen amerikanske forfatteren, foredragsholderen og tidligere forretningskvinnen Dr Mary Stewart Relfe som døde i 2011 skapte seg sitt navn gjennom sitt forfatterskap av to bøker som tidlig på 1980 tallet ble bestselgere i genren kristen-endetid og profeti, Hennes bøker som utkom i Norge på Hermon forlag i 1984 under tittelen “Når dine penger blir verdiløse” og “Det nye pengesystemet” vakte betydelig oppsikt og ble solgt i store opplag verden over. I sin bok mente hun å kunne påvise hvordan tallkombinasjonen “666” var å finne i strekkodene på matvarene, samtidig som hun bebudet av et antikristelig pengeløst samfunn om kort tid ville reise seg. Da Relfe døde den 7 august 2011 kunne hun bekreftende se at deler av det hun hadde skrevet om var i ferd med å skje, selv om det ikke skjedde i det tempo hun selv hadde forestilt seg

relfeDet pengeløse samfunnet som Dr Mary Stewart Relfe advarte verden om gjennom sine bøker tidlig på 1980 tallet, er nå i ferd med å bli introdusert til verden. Systemet som Relfe selv mente ville bli innført på 1990 tallet, kom ikke i den fart hun selv trodde, men gradvis og skrittvis beveger nå den vestlige verden seg mot det systemet fru Relfe, -som mange avskrev som svært spekulativ, beskrev i sin undervisning. Jeg har brukt noen dager på å lese gjennom hennes to viktigste bøker som hadde titlene “Det nye pengesystemet” og “Når dine penger blir verdiløse”, -og selv om hennes forutsigelser ikke ble oppfylt i det tempoet hun selv trodde og antydet, -ser vi nå mer tydelig konturene av det samfunnet fru Relfe fortalte ville komme. Nemlig en tid da penger ikke lenger eksisterer og hvor kort tar over for kontant betaling. Og etter en stund med slike betalingskort så Relfe for seg et system der mennesket ble gitt et merke i sin høyre hånd eller panne, -dette ut fra bibelteksten i Johannes Åpenbaring kapittel 13 vers 16-17.

Feil i detaljer -rett i trend

bar-kodeDet har i ettertidens lys blitt sagt mye og ment mye om detaljene i innholdet i Mary Stewart Relfe’s bøker. Hun forstod strekkoden eller barkoden som en forløper for dyrets merke, og pekte på at de to strekene i begynnelsen, de to midten og de to på slutten samlet sett utgjorde 6+6+6, altså 666 som i følge åpenbaringsboken skal være dyrets merke i den siste tid. Mens det på 1970 tallet var normalt å finne en lite prislapp på hvert eneste produkt som ble solgt på kolonialen, er disse nå erstattet av strekkoder -som vi ikke lenger hever øyenbrynene på når vi ser. I følge Wikipedia er strekkoden (engelsk barcode) et maskinlesbart sett av vertikale streker på et ark. Strekene kan variere i tykkelse og avstand. Hvert enkelt tall eller bokstav har et unikt sett av streker og mellomrom. Når disse settes ved siden av hverandre dannes komplekse tall og bokstavkombinasjoner som kan leses og tolkes av en scanner. Strekkoder er i dag svært utbredt til å identifisere varer, forsendelser, billetter, dokumenter og andre objekter som pengertrenger identifikasjon. I følge Relfe var innføringen av produktmerking med strekkoden det første skritt på veien mot det pengeløse samfunn -og det neste trinn ville bli en trinnvis innføring av betalingskort i stedet for kontanter. Som shoppere i en kultur der vi er forbruker er vi alle blitt vant til strekkoder -på alt vi handler, og gjennom de siste 20 årene er vi alle gradvis blitt mer og mer vant til å ikke bruke kontanter når vi handler. Når Relfe’s bøker var i sirkulasjon på 1980 tallet ble nærmest all daglig handel utført med kontanter eller sjekk, men trinnvis og litt etter litt er vi alle gradvis blitt gjort vant med å betale uten penger. Her hjemme er det nå blitt slik at butikkansatte skuler mistenksom på deg dersom du betaler en litt større sum kontant.

Mange teorier og påstander holdt ikke mål

Når Relfe skrev sine bøker tidlig på 1980 tallet trodde hun selv at tingene hun skrev om ville skje i løpet av 15-20 år. Hennes bestselgende bok startet med å påvise hvordan tallrekken 666 ble påvist på produkter som ble solgt, og hun trodde videre at den åpne bruken av 666 i nummerkoder ville eskalere. Nå betalingskort ble introdusert var hennes teori at tallkoden 666 var nedfelt i magnetstripen som tidligere ble brukt på kreditt og betalingskort. I forbindelse med introduseringen av et nytt kontantløst samfunn fremmet fru Relfe en tidsplan og årstall for ulike endetids-begivenheter ble antydet, og i Relfe’s virkelighetsforståelse var 1990 tallet essensiell for endetidens store hendelser. I følge Relfe’s oppfatning ville mye profetisk skje i perioden 1987-1998 og resultatet av hennes mer spekulative påstander basert på en “åpenbaring” datert til 1982, var at tilliten til hennes profetiske evner fikk seg en smell. Som en nødvendig forløper til introduseringen av det pengeløse samfunn og fremtreden av Mr 666 var en tredje verdenskrig helt nødvendig. Relfe plasserte en slik krig et sted mellom 1989 og 1999, og sett i ettertid måtte Relfe innrømme at hun gikk utover sitt mandat, -som var å advare kristenheten om det kommende pengeløse samfunnet, vi nå mer og mer er på vei mot.

https://www.youtube.com/watch?v=P0U_mAbQvwI

Vil nekte å ta i mot kontanter

Man behøver ikke store profetiske egenskaper for å se at verden, inklusiv Norge er i ferd med å nærme seg det pengeløse samfunn. En stor del av kjøp og salg foregår nå uten kontanter, og i enkelte bransjer snakkes det nå om å nekte å akseptere “cash”. Noen har handscannerallerede satt dette ut i live selv om det er i strid med norsk lov (Sjekk her) mens flere andre som ennå tar i mot kontanter, vurderer akkurat det samme, (sjekk her) Avisen VG kunne tidligere i år fortelle at DNB ønsker å fjerne helt kontanter: “DNB vil fjerne alle norske kontanter. – Bare seks prosent av våre kunder bruker kontanter i løpet av en dag. Kontantenes tid er forbi, sier konserndirektør Trond Bentestuen i DNB” i følge avisen VG. I følge banken vil fjerning av kontanter føre til fjerning av kriminalitet og dermed også mulighet til svart arbeid og alt som gjør at samfunnet unngår kontroll. At vi nå beveger oss mot det samfunnet fru Relfe’s mest solgte bøker fortalte om, er noe vi bare må konstatere. Etter at pengene er fjernet helt og kort har erstattet alt, er Relfe’s teori at systemet vil innføre et system som gjør at merket (som mange tror vil bli en RFID Micro Chip) vil bli påført menneskets høyre hånd eller panne. I begynnelsen vil det å ta en slik RFID brikke bli valgfritt, men når det totalitære antikristelige systemet vil bli innført en gang i fremtiden, vil situasjonen Åpenbaringsbokens 13 kapittel forteller om kunne bli en virkelighet. Det er ikke tvil om at samfunnet beveger seg mot det pengeløse samfunnet som Dr Relfe allerede skrev om tidlig på 1980 tallet. Hun bommet på timingen, hun bommet også på hva som ville bli det økonomiske bakteppe for introduseringen av det hele, selv fru Relfe bare er en av mange som tror at dollaren kommer til å kollapse. En rekke stemmer har lenge advart om hva som vil komme skje med den amerikanske dollaren, og at dollar-kollaps kan være like om hjørnet, selv om det er umulig å anslå noen dato eller årstall.

https://www.youtube.com/watch?v=9Z5py1098RA

Stadig mer tyder på at det pengeløst samfunnet Dr Relfe tidlig på 1980 tallet advarte mot er rett om hjørne. Et system som den fremtidige bibelske antikrist-figuren på et eller annet tidspunkt vil få kontroll på. Skal vi tro bibelprofetiene, er det bare et spørsmål om tid før dette skjer, -og teknologien som muliggjør det er allerede her. Sjekk ut hva pastor Paul Begley har å si..